Ubytování ROP Obrázok0
Ubytování ROP Obrázok1
Ubytování ROP Obrázok2
Ubytování ROP Obrázok3
Ubytování ROP Obrázok4
Ubytování ROP Obrázok5
Ubytování ROP Obrázok6
Ubytování ROP Obrázok7
Ubytování ROP Obrázok8
Ubytování ROP Obrázok9
Ubytování ROP Obrázok10

Petrohrad a Moskva - Carské koruny

Rusko
Poznávacie

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Hotel

Hotely *** střední kvality - obvykle se nachází mimo centra měst (6 nocí: 3 noci v Petrohradě a 3 noci v Moskvě); noční přejezd vlakem Petrohrad - Moskva (lůžkové vozy se čtyřmístnými kupé).
Pokoje: dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky), všechny s koupelnou.
Vybavení: v hotelu je k dispozici restaurace a bar.
Strava: kontinentální snídaně (formou bufetu).
Místní kategorie: ***

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet pravidelnou linkou na trase Varšava - Moskva, Petrohrad - Varšava,
letištní taxy, ubytování (5 nocí), snídaně, noční přejezd vlakem Moskva - Petrohrad (lůžkové vozy se
čtyřmístnými kupé), všechny přejezdy klimatizovaným autokarem nebo autobusem, služby průvodce,
pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční
služby a pojištění zavazadel).


Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby průvodců,
spropitné a systém Tour guide - cca 190 EUR/os. (povinný poplatek na místě), 6 večeří v hotelech
(doplatek v rezervačním systému), fakultativní výlety: plavba lodí v Petrohradu - cca 25 EUR; kostel
Spasitele na krvi (cca 350 RUB), chrám Vasila Blaženého (cca 350 RUB), další jídla (10-15 EUR/1
pokrm), jízdenky městskou hromadnou dopravou a jiné osobní výdaje.

Program

Petrohrad - Benátky severu • Petropavlovská pevnost - kolébka města • křižník Aurora a
Měděný jezdec • chrám sv. Izáka - největší katedrála v Petrohradě • Kaskáda v Petěrhofu - letní
rezidenci Petra Velikého • Jantarová komnata v Carském selu • Ermitáž - bohatství Zimního
paláce • Něvský prospekt • Moskva: Kreml a Rudé náměstí • Novoděvičí hřbitov • nejkrásnější
metro světa • Dělník a kolchoznice • Treťjakovská galerie - ruské umění • Sergiev Posad - perla
ve Zlatém kruhu

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Aktuální letové řády sledujte
na R.pl/rozklady. Přílet do Moskvy (možnost přestupu), celní a pasové odbavení. Transfer do hotelu,
ubytování, čas na osvěžení po cestě. Večeře (fakultativně) a přenocování v hotelu v Moskvě.

Den 2
Po snídani prohlídka centra Moskvy. Prohlídku začneme u Kremlu, který je do dnešního dne sídlem
vlády Ruské federace. Uvidíme zde mimo jiné katedrálu Archanděla, která je místem posledního
odpočinku carů a Katedrální náměstí. Uvidíme také: kanón a zvon. Oba objekty mají společnou
vlastnost - nikdy nebyly použity. Uvidíme také zbrojnici, kde se nachází sbírka předmětů, které byly v
dávné době majetkem carské rodiny (mimo jiné: trůny carů, regálie, šaty a vozy používané vládci). Z
Kremlu přes Alexandrovský park a Manéžní náměstí s hrobem neznámého vojína přejdeme na slavné
Rudé náměstí s mauzoleem Lenina a chrámem Vasila Blaženého (možnost prohlídky interiérů ve
volném čase, za příplatek cca 1000 rublů). Přestávka „na kávu“ bude nedaleko GUM-u. Kdysi
nejluxusnější nákupní středisko v Rusku dnes již nešokuje svými cenami a je dostupné i pro
průměrného člověka. Odpoledne procházka směrem k Divadelnímu náměstí se slavným Velkým
divadlem a nechvalně známým vězením Lubjanka - ponurým symbolem stalinského teroru. Na závěr
uvidíme katedrálu Krista Spasitele. Dílo Ruské sakrální architektury bylo srovnáno se zemí na příkaz
Stalina a zrekonstruováno k 850. výročí založení Moskvy. Upozornění: některé přejezdy během
prohlídky Moskvy mohou být realizovány metrem. Večeře (fakultativně) a přenocování v hotelu v
Moskvě.

Den 3
Snídaně v hotelu. Přejezd a návštěva Treťjakovské galerie. Zatímco v Ermitáži budeme obdivovat
světové umění, v Treťjakovské galerii budeme mít možnost vidět nejoslnivější plátna ruských umělců,
jako např. Rublev nebo Repin, které pokud jde o uměleckou tvorbu lze srovnat s díly v zahraničí. Další
objevování hlavního města Ruské federace začneme na jeho předměstích pohledem na rozlehlé
panorama města z Vrabčí hory. Následně přejezd ke starému výstavišti WDNK. Uvidíme zde dva
stěžejní příklady soch socialistického realismu: Památník pokořitelů kosmu a Dělníka a kolchoznice.
Přejezd do hotelu, ubytování, večeře (fakultativně). Večer pro zájemce výlet moskevským metrem do
centra města: ulice Arbat a okolí Rudého náměstí v noci (jízdenky za příplatek). Přenocování v hotelu
v Moskvě.

Den 4

Po snídani vystěhování z hotelu. Následně výlet do Sergiev Posad - nejdůležitějšího náboženského
centra v Rusku. Je to jedno z nejznámějších měst v tzv. Zlatém kruhu (tímto jménem jsou běžně
označovány historická města ležící kolem Moskvy a jsou často starší než Moskva). Toto místo si
vybral mystik a divotvůrce Sergej Radoněžský v první polovině 14. století. Rychle se proslavilo po
celém Rusku a přitáhlo mnoho poutníků. V 17. století byl během „dymitriády“ Sergejev Posad
neúspěšně obléhán Poláky. Pro Rusy lze význam těchto bojů bez nadsázky srovnat s legendou o obraně
Jasné Hory během švédského vpádu. Navštívíme zde Trojicko-sergijevský klášter* s chrámem Svaté
Trojice a Nanebevzetí Panny Marie, kde byl pohřben Boris Godunov s rodinou. (Upozornění: je
vyžadováno skromné oblečení! Jsou nutné dlouhé kalhoty/sukně, zahalená ramena). Poté transfer na
nádraží, kde přestoupíme na noční vlak do Petrohradu. Přenocování ve vlaku, čtyřmístné kupé (bez možnosti příplatku za jednomístné, dvoumístné nebo třímístné kupé). (Trasa cca 190 km + vlak cca
700 km)

Den 5
Po příjezdu snídani a návštěva Petrohradu, nejbohatšího ruského města co se památek týče a bývalého hlavního města Ruské říše. Prohlídku začneme u nejstarší části města, neboli Zaječího ostrova, který téměř celý zabírá Petropavlovská pevnost. Datum zahájení prací na tvrzi 16. května 1703 bylo přijato jako datum založení dnešního Petrohradu. Uvnitř hradeb navštívíme mimo jiné katedrálu sv. Petra a Pavla, v níž se nacházejí hrobky ruských carů od dob vlády Petra I. Uvidíme také slavný křižník „Aurora“, jehož výstřely předznamenaly světu začátek Říjnové revoluce. Následně přejezd k Ermitáži*. Je to jedna z největších uměleckých sbírek na světě o nevyčíslitelné hodnotě, zpřístupněna návštěvníkům v historických interiérech Zimního paláce. Legendou se stala úspěšná evakuace sbírek již během německého bombardování. Dnes jsou zde k vidění díla umělců z celého světa počínaje od starověku. Odpoledne přejezd Palácovým nábřežím s Mramorovým a Zimním palácem k Vasiljevskému ostrovu. Ostrov s rostrálními sloupy a komplexem Dvanáctí kolejí se nachází v deltě řeky Něvy. Dále přejedeme univerzitním nábřežím s palácem Menshikov a přístavem se dvěma
originálními egyptskými sfingami. Uvidíme zde slavného „Měděného jezdce“ - sochu Petra Velikého
zvěčněného v básni Puškina a navštívíme katedrálu sv. Izáka - největší chrám města se sochou cara
Mikuláše. Pro zájemce hodinová plavba po kanálech Petrohradu (za příplatek cca 25 EUR). Ubytování
v hotelu, večeře (fakultativně) a přenocování.

Den 6
Po snídani výlet do Peterhofu. Bohužel bylo dílo největších architektů své doby téměř zcela zničeno
během II. světové války. V Peterhofu uvidíme nádherné palácové zahrady se slavnou Kaskádou;
impozantním vodopádem - fontánou. Odpoledne přejedeme k Carskému selu, kde navštívíme letní
sídlo carů. Zde se zaměříme na zcela zrekonstruované interiéry - budeme mít možnost vidět repliku
ztracené Jantarové komnaty, která zmizela za záhadných okolností během válečné vřavy. Návrat do
hotelu v Petrohradu na večeři (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 80 km)

Den 7
Po snídani vystěhování z hotelu. V závislosti na čase odletu přejezd Něvským prospektem
s Kazaňským chrámem (podle vzoru baziliky sv. Petra), kostelem sv. Kateřiny (pohřebiště krále
Stanislava Augusta Poniatovského). Uvidíme také kostel Spasitele na krvi, postavený v místě smrti
cara Alexandra II. (pro zájemce návštěva interiéru, cena cca 500 rublů). Volný čas na nákup
suvenýrů/procházka Něvským prospektem. Transfer na letiště. Odlet do Varšavy s přestupem v Rize
nebo Moskvě.

Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Prohlídky objektů ne vždy zahrnují návštěvu interiéru vzhledem k nedostatku času nebo dostupnosti
pro turisty. Objekty, které budou navštíveny uvnitř, jsou označeny v programu *.
- Během návštěvy sakrálních objektů je vyžadováno skromné oblečení, ženy musí mít šátky jako
pokrývky hlavy.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Výše uvedené popisy fakultativních výletů jsou pouze informativní a nejsou obchodní nabídkou.
Nezaručujeme, že budou všechny realizovány. Úplný seznam fakultativních výletů i s aktuálními
cenami je dostupný u našich průvodců/delegátů.
- Nejpoužívanější měnou na místě je euro (je nutné provést výměnu na rubly).
- Vzhledem k velkému provozu (dopravní zácpy) využívá organizátor během některých přejezdů
metro.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu.
Chyby v překladu vyhrazeny.

Ostatné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou
formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide.
http://rainbowtours.cz/stranky/tour-guide-system

Hodnotenie

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:00 - 18:00

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.24 €