Ubytování RWP Obrázok0
Ubytování RWP Obrázok1
Ubytování RWP Obrázok2
Ubytování RWP Obrázok3
Ubytování RWP Obrázok4
Ubytování RWP Obrázok5
Ubytování RWP Obrázok6
Ubytování RWP Obrázok7
Ubytování RWP Obrázok8
Ubytování RWP Obrázok9

Plavba Itálie, Španělsko a Malta - Costa Pacifica

Taliansko
Poznávacie + pobytové

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Hotel

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet letadlem na trase Varšava - Bergamo - Varšava, transfery z/na letiště, letištní taxy, přístavní taxy, ubytování: celkem 7 nocí na lodi společnosti Costa Cruises, 2 noci - v okolí Savony (1) v hotelu **/***se snídaní; možnost využití většiny atrakcí na palubě, 3 jídla na lodi; služby polského zástupce během odbavení na letišti ve Varšavě, služby polsky mluvícího průvodce/delegáta nebo polsky mluvícího zástupce místního kontrahenta během plavby na lodi, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel), letištní a přístavní taxy.

Základní cena nezahrnuje: poplatky za služby na palubě (cca 70 EUR/os., poplatek placený na lodi), program prohlídek v 1., 2. a 9. dnu zájezdu a spropitné pro řidiče (cca 90 EUR/os.) - povinný poplatek placený průvodci na místě v hotovosti, fakultativní výlety během plavby a další osobní výdaje. 

Název zájezdu v polském jazyce: Rejs Włochy, Hiszpania i Malta - Costa Pacifica

Program

Plavba po Středozemním moři - Itálie, Španělsko a Malta • Barcelona - po stopách Gaudího • slunečné Baleárské ostrovy - Mallorca • Malta - ostrovní stát • Katánie - nádherná Sicílie • Řím - věčné město • Ligurie - Janov a Portofino • loď Costa Pacifica **** - široký výběr atrakcí a polský průvodce na lodi

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet z Varšavy do Bergama. Po příletu transfer do hotelu v Janově (nebo okolí). Ubytování a přenocování v hotelu. (Trasa cca 200 km)

Den 2
Po snídani vystěhování z hotelu a prohlídka historického centra Janova. V programu mimo jiné: katedrála San Lorenzo, dům slavného námořníka Kryštofa Kolumba a náměstí Piazza de Ferrari s Dóžecím palácem a se slavnou ulicí Garibaldiho. Procházku zakončíme ve starém městském přístavu. Volný čas. Přejezd do přístavu. Nalodění a ubytování v kajutách (kolem 17:00 hodiny loď vyplouvá z přístavu). Čas na odpočinek, přenocování. (Noční plavba)

Den 3
Kolem 13:00 hodiny loď dorazí do přístavu v Barceloně. Hlavní město Katalánska přitahuje již řadu let turisty z celého světa, kteří obdivují neobvyklou architekturu města. Doporučujeme půldenní výlet městem (za poplatek): uvidíme dvě nejznámější budovy navržené geniálním Antoniem Gaudím - kostel La Sagrada Família a Casa Milá (prohlídka zvenčí). Poté se projdeme nejslavnější barcelonskou ulicí - Las Ramblas, kterou dojdeme na náměstí Placa Reial a do historické gotické čtvrti Barri Gotic, která je jednou z nejvíce magických památek Katalánska. Uvidíme tam mimo jiné nádherný kostel Santa Maria del Mar. Návrat do přístavu. Alternativně (za příplatek) se lze vydat na samostatnou prohlídku stadionu FC Barcelona Camp Nou (cena cca 30 EUR) nebo do Oceanária (cca 25 EUR). Kolem 21:00 hodiny loď vyplouvá z přístavu v Barceloně ve směru Mallorky. (Noční plavba)

Den 4
Kolem 8:00 hodiny ráno loď připluje do přístavu na Mallorce (Palma de Mallorca). Je to největší město na Baleárských ostrovech, jehož historie pochází z římských časů. Doporučujeme celodenní výlet po hlavním městě a městečku Valldemosa (za příplatek). Prohlídku města Palma začneme od parku Parc del Marc. Později dojdeme Královskými zahradami ke katedrále. Během procházky gotickým starým městem uvidíme budovu radnice, nádherné terasy, Staroměstské náměstí a kostel sv. Michaela. Odpoledne unikneme od ruchu města do pohádkového města Valldemossa malebně umístěného v údolí pohoří Serra de Tramuntana. Navštívíme kartuziánský klášter, cely, ve kterých žil F. Chopin a poslechneme si 15 minutový koncert v paláci Sancho. Volný čas na nákupy. Návrat do přístavu. Večer kolem 20:00 hodiny loď vyplouvá z přístavu v Palma de Mallorce ve směru Malty. (Noční plavba)

Den 5
Celodenní plavba po moři, čas na odpočinek. Doporučujeme využít mnoho atrakcí na palubě: koupání v bazénu, opalování, animace, posilovnu, vířivku, kasino, obchody a mnoho dalších. Denní a noční plavba ve směru Malty.

Den 6
Kolem 9:00 hodiny ráno loď připluje na Maltu do přístavu v La Valletta. Na tomto slunném ostrově navštívíme během výletu (za poplatek)  nejvýznamnější památky jejího hlavního města - La Valletty zapsané na seznamu UNESCO: slavný přístav, z vnějšku Velmistrovský palác a zahrady Barrakka s terasami s krásným výhledem na přístav, katedrálu sv. Jana s bohatým barokním interiérem, kde se nachází obraz od Caravaggia „Poprava Jana Křtitele“, objevíme nejpůvabnější zákoutí starého města. Následně se vydáme do Mdiny - Tichého města - bývalého hlavního města Malty, obklopeného ochrannými hradbami z 9. století a do známé s katedrály sv. Pavla. Návrat do přístavu. Večer kolem 19:00 hodiny loď vyplouvá z La Valletty ve směru Sicílie. (Noční plavba)

Den 7
Kolem 7:00 hodiny ráno loď dopluje do Katánie na slunné Sicílii. Doporučujeme krátký výlet - procházku po Katánii (za poplatek), největším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím městě na východním pobřeží. Za svou jedinečnou atmosféru vděčí Katánie použití sopečného kamene pro stavbu domů a kostelů, což pěkně kontrastuje s bílou výzdobou. Program zahrnuje návštěvu starého města s katedrálou sv. Agáty. Návrat do přístavu v Katánii. Kolem poledne v cca 13:00 hodin loď vyplouvá z Katánie ve směru Říma. (Noční plavba)

Den 8
Kolem 9:00 hodiny ráno loď dopluje do přístavu v Civitavecchii (cca 60 km od centra Říma). Doporučujeme prohlídku „Věčného města“ - Říma nebo Vatikánu (výlety za poplatek, možnost výběru jednoho ze dvou výletů: Řím nebo Vatikán). V programu prohlídky města Řím nejznámější pamětihodnosti z období baroka: náměstí a Španělské schody, Piazza Navona a slavná fontána di Trevi. Dalším bodem prohlídky budou antické památky. Projdeme se ve stopách starobylých obyvatel, uvidíme mimo jiné: Pantheon, Kapitol, Forum Romanum (politické a společenské centrum starého Říma), Koloseum (obdivování zvenčí) a procházku zakončíme u Konstantinova oblouku. V programu návštěvy Vatikánu - nejmenšího státu světa (co se týče rozlohy): prohlídka výjimečných Vatikánských zahrad a Vatikánských muzeí, které jsou jednou z největších světových sbírek umění s exponáty od antiky až po 20. století. Navíc v programu mimo jiné: Sixtinská kaple se slavnými freskami od Michelangela a prohlídka baziliky sv. Petra, kde se nachází hrob sv. Jana Pavla II. Návrat do přístavu. Večer kolem 20:00 hodiny loď vyplouvá z přístavu v Civitavecchii ve směru Janova. (Noční plavba)

Den 9
Kolem 8:30 loď dorazí do přístavu v Janově. Vystěhování z kajut. Následně doporučujeme výlet podél Ligurského pobřeží. Přejezd do Santa Margherita a do Portofina - Ligurských perel. Prohlídka okouzlujícího městečka známého mimo jiné z písně Sławy Przybylskiej „Miłość w Portofino“. Večer přejezd do hotelu v Janově (nebo okolí). Ubytování a přenocování v hotelu. (Trasa cca 75 km)

Den 10
Brzy ráno vystěhování z hotelu (možnost snídaně formou balíčků). Transfer na letiště. Odlet do Polska.

Upozornění k programu
UPOZORNĚNÍ!!!
Výše uvedený program plavby je ukázkovým schématem. V různých termínech plavby se mohou změnit přístavy, ve kterých bude loď kotvit. V určité dny jsou také k dispozici fakultativní výlety ze široké nabídky u majitele lodi (za poplatek, informace u průvodce na místě).
- V závislosti na povětrnostních podmínkách na moři nebo na ostrovech se může kapitán rozhodnout změnit trasu nebo nevplouvat do některého z přístavů uvedených v programu.
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Závaznou měnou na palubě je EUR.
- Ženy ve vyšším stádiu těhotenství (po 24. týdnu), nemluvňata do 24. měsíce života a osoby mladší 18 let (pokud nejsou v péči zákonného zástupce) se nemohou zúčastnit plavby a nebudou přijati na loď.
- Při ubytování je třeba složit zálohu cca 250 EUR/os. nebo číslo kreditní karty. Všechny účty na lodi jsou bezhotovostní. Při vystěhování jsou zakoupené služby a zboží odečteny ze zálohy nebo z vaší kreditní karty. 
- V průběhu celé plavby doporučujeme využít fakultativní výlety (za příplatek, v hotovosti v EUR).
- Výše uvedené popisy fakultativních výletů jsou pouze informativní a nejsou obchodní nabídkou. Nezaručujeme, že budou všechny realizovány. Úplný seznam fakultativních výletů i s aktuálními cenami je dostupný u našich průvodců. 
- Na loď není dovoleno vnášet nebezpečné předměty, mimo jiné: žehličky, nože, varné konvice, jídlo, nápoje (včetně alkoholických nápojů) a žádné hořlavé materiály.
- Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.
 
Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Víza - informácie pre predajcov

Osoby s jiným než českým občanstvím mohou podléhat jiným podmínkám udělení víza, proto prosím kontaktujte naše oddělení Rainbow za účelem ověření.

Informácie o hoteloch

Loď - Costa Pacifica - velká výletní loď, postavená v roce 2009, patřící do flotily italské lodní společnosti „Costa Cruises“. Loď se skládá z 17 palub (včetně 13 pro pasažéry), je 290 m dlouhá a posádka se skládá z více než 1100 osob. Loď může vzít na palubu 3780 pasažérů.

Kajuty: 1504 kajut různých velikostí a standardů. Hlavní druhy kajut: vnitřní (bez okna), vnější (s oknem nebo „kruhovým oknem“) a vnější s balkonem. Všechny kajuty jsou vybaveny dvěma samostatnými postelemi nebo jednou manželskou postelí. Mají: koupelnu (sprcha, WC, vysoušeč vlasů), TV, mini trezor a klimatizaci. Většina kajut je vybavena dodatečným sklápěcím lůžkem (na vyžádání).

- Vnitřní kajuta bez okna (cca 14 m²). Nachází se na palubách 1, 2, 6 nebo 7.

- Vnější kajuta s oknem nebo „kruhovým oknem“ (cca 16 m²). Nachází se na palubách 1, 2, 6 nebo 7. V závislosti na umístění kajuty (paluby) mají okna různé rozměry, tvary (možné „kruhové okno“) a výhledy.

- Vnější kajuta s balkonem (cca 16 m²). Nachází se na palubách 6, 7, 8 nebo 9.

Na loď není dovoleno vnášet nebezpečné předměty, mimo jiné: žehličky, nože, varné konvice, jídlo, nápoje (včetně alkoholických nápojů) a žádné hořlavé materiály.

Upozornění! Ženy ve vyšším stádiu těhotenství (po 24. týdnu), nemluvňata do 24. měsíce života a osoby mladší 18 let (pokud nejsou v péči zákonného zástupce) se nemohou zúčastnit plavby a nebudou přijati na loď.

Vybavení: recepce, výtahy, mini nákupní galérie (duty-free), 5 restaurací (včetně dvou restaurací za poplatek, do kterých je třeba provést rezervaci), 13 barů, noční klub (diskotéka), kasino, divadlo, 4 bazény, 4 vířivky, sluneční terasa s lehátky (plážové osušky u bazénů), multifunkční sportovní hřiště, běžecká stezka, salon (za poplatek), internet (za příplatek). Pro děti: miniklub (rozdělení podle věkových skupin). Na lodi jsou organizovány různé animace: sportovní hry, vystoupení, živá hudba apod. Během některých večerních akcí jsou vyžadovány společenské šaty.

Služby jako: internet, fax, telefon, masáže, kosmetické procedury, prádelna, lékařské služby, kurzy s instruktorem atd. jsou za příplatek. Na lodi jsou akceptovány kreditní karty. 

Strava  
V ceně: 3 jídla - snídaně, obědy/lunche a večeře v hlavních a bufetových restauracích. 
Za poplatek: kulinářská nabídka ostatních restaurací; nápoje k obědům, večeřím a mezi jídly, alkoholické nápoje (alkohol se prodává osobám starším 18 let, osobám ve věku 18 - 20 let - se souhlasem zákonných zástupců). Možnost zakoupení na lodi dalších balíčků All Inclusive s nápoji (nealkoholické balíčky nebo zohledňující určité alkoholické nápoje). Cena balíčku All Inclusive je od cca 20 USD/os./den (nápoje pouze k jídlu - obědu a večeři) do cca 50 USD/os./den (balíček s nápoji a minibarem). Podmínkou využití balíčku All Inclusive je jeho nákup všemi cestujícími v kajutě během celé plavby. Balíčky jsou za poplatek (kromě zálohy). Na lodi platí zákaz přinášení nápojů (včetně alkoholických) zvenčí.

Hotely: 2 noci - v Janově nebo okolí v hotelu **/*** se snídaní ve dvoulůžkových pokojích, 7 nocí - na lodi **** dobrého standardu ve vybraných (za poplatek) typech kajut; kajuty pro dvě osoby s koupelnou (popis kajuty a lodě je uvedeno výše).

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:00 - 18:00

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.24 €