Ubytování CFK Obrázok0
Ubytování CFK Obrázok1
Ubytování CFK Obrázok2
Ubytování CFK Obrázok3
Ubytování CFK Obrázok4
Ubytování CFK Obrázok5
Ubytování CFK Obrázok6

Rozloučení s létem

Albánsko - Kruja
Poznávacie

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Hotel

**/*** hotely (9 nocí v hotelu: 1 noc na Korfu, 2 noci v Černé Hoře u moře, 2 noci v Albánii - z toho 1 noc v Tirani, 1 noc v Bosně a Hercegovině - Neum, 1 noc na Kaštelánské nebo na Makarské riviéře u moře, 1 noc v Záhřebu, 1 noc v Sarajevu).

Pokoje: funkčně zařízené dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky), všechny pokoje jsou s koupelnou a většinou také s TV.

Vybavení: všechny hotely mají recepci, bar a restauraci. Část z nich má také bazén.

Strava: snídaně a večeře.

Místní kategorie: **/***

Náš názor: skvělé umístění většiny hotelů (u moře) nabízí skvělý relax po poznávání.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem na Korfu v Řecku, návrat autokarem (dle programu), letištní taxy, ubytování (9 nocí), všechny přejezdy klimatizovaným autokarem/autobusem, stravování: snídaně, večeře s výjimkou 1 hotelu v Tiraně, služby průvodce, pojištění TU Europa Standard (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, systém Tour Guide, další jídla a nápoje k večeřím, pobytovou taxu (cca 1 EUR/den/os.) a jiné osobní výdaje. Orientační náklady na účast v celém programu (včetně systému Tour Guide, bez pobytové taxy) - 123 EUR. Cena nezahrnuje pobytovou taxu v Řecku cca 1,5 - 2 EUR/pokoj/den - poplatek je povinný a hradí se na recepci při ubytování.

Program

Nejkrásnější z řeckých ostrovů - Korfu - balkánské UNESCO: Mostar, Dubrovník, Kotor, Budva a Gjirokastër - bouřlivá historie Balkánu: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora - perly přírody: okouzlující balkánské pobřeží, Národní park Krka, fjordy jižní Evropy a pramen Blue Eye

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Přelet na ostrov Korfu v Řecku. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Po příletu setkání s průvodcem a transfer do hotelu na Korfu. Ubytování v hotelu, večeře, přenocování.

Den 2
Snídaně a vystěhování z hotelu. Prohlídku začneme od vizitky ostrova - Pontikonissi (Myší ostrov - Mouse Island). Následně navštívíme jeho hlavní město - město Korfu (staré město je zapsáno na seznamu UNESCO). Město je rozděleno do několika částí a je zajímavou architektonicko-kulturní směsicí. Uvidíme mimo jiné: starou pevnost, palác sv. Michala a Jiřího, náměstí Esplanáda a radnici. Procházka slavnou ulicí Liston s arkádami, kde jsou umístěny vkusné kavárny a obchody. Ulice nás zavede ke kostelu sv. Spiridona Miracoulouse - patrona ostrova. Následně se vydáme směrem k přístavu, odkud poplujeme trajektem ve směru Albánie, do Sarandy. Ubytování v hotelu v okolí Sarandy, večeře a přenocování. Pokud bude čas, fakultativní výlet do města Butrint (UNESCO) zvaného balkánskými Pompejemi (za poplatek cca 15 EUR/os.). Toto starobylé přístavní město se nachází na kopci a je obklopeno vodou ze tří stran. Je to jedna z nejzajímavějších archeologických lokalit v této části Balkánu. Během procházky uvidíme mimo jiné: pozůstatky římských lázní, agoru, amfiteátr, chrám Asklépia a chrám bohyně Minervy. Pro zájemce albánský večer (za poplatek cca 37 EUR/os.) - v  programu: pohoštění a víno, ukázka albánského tance (vystoupení skupiny prezentující polyfonní zpěv, unikátní, ale pomalu zanikající tradice - památka na seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO).

Den 3
Po snídani se vydáme do Syri a Kalter, abychom viděli úžasný krasový pramen Modré oko (Blue Eye). Toto podvodní jezírko vás uchvátí křišťálově čistou vodou, jejíž intenzivní modrá barva se mění z tmavého odstínu uvnitř na světlý zvenčí, což připomíná modré oko. Následně prohlídka Gjirokastëru (na seznamu UNESCO) - „města Stříbrných střech“. Je to jedno z největších měst v Albánii, které se nachází v údolí řeky Drinos v jižní části země. Centrálním bodem je citadela nad městem (ze 13. století), postavená osmanskými Turky. Z pevnosti můžeme obdivovat výhled na charakteristické stavby města. Ve městě se dochoval také starý bazar a mešita ze 17. století. Gjirokastër je také rodným městem bývalého albánského diktátora - Envera Hodži. Přejezd do hotelu v Tiraně, ubytování, večeře a přenocování. 
 
Den 4
Po snídani návštěva města Krujë, nazývaného albánským Krakovem. Původní albánské stavby a starý bazar nám umožní vrátit se zpět do minulosti. V městečku uvidíme Skanderbegovo muzeum věnované největšímu albánskému národnímu hrdinovi. Přejezd do Černé Hory, volný čas na odpočinek. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování.

Den 5
Po snídani návštěva Černé Hory, kterou začneme v Budvě. Budva je v současné době nejatraktivnějším letoviskem Černé Hory. Uvidíme staré město Budva s obrannými hradbami z 15. století, které tvoří seskupení bran, opevnění a věží. Staré město, to jsou úzké uličky, náměstí a mnoho památek. Následně prohlídka Kotoru, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu UNESCO. Je to přístavní město, které se malebně rozprostírá na úpatí masivu Lovćen. Okolí připomíná norské scenérie a Lovćen je znám jako nejjižnější fjord v Evropě. Jedná se o oblast výjimečné přírodní krásy, kde strmé svahy hor sestupují do moře. Program zahrnuje mimo jiné návštěvu katedrály sv. Tripuna a symbol města - věž s hodinami ze 17. století. Přejezd slavnými serpentinami podél Boky Kotorské do vesnice Njeguši. Je to malá vesnice ležící na úpatí masívu Lovćen, která se proslavila zejména jako rodiště známého černohorského básníka a vladaře Petara II. Petroviče Njegoše i celé jeho dynastie. Dnes je známá díky výrobě sýrů a sušené šunky. Poté se vydáme do Cetinje, historického hlavního města Černé Hory. Nejpůsobivější stavbou města je Národní muzeum, kdysi palác posledního krále Nikola I. Petroviće. Přejezd do hotelu, večeře a přenocování.

Den 6
Po snídani přejezd do Chorvatska. V programu návštěva perly Jadranu - Dubrovníku. Je to krásné město se skvělou atmosférou, plné památek a fascinujících uliček. Během procházky se seznámíme s jeho historií a uvidíme mimo jiné: Františkánský klášter z přelomu 14. a 15. století, Muzeum lékárny a slavné městské hradby. Pro zájemce plavba kolem městských hradeb (za příplatek cca 10 EUR/os.). Po prohlídce přejedeme pobřežní vyhlídkovou trasou do Černé Hory. Ubytování v hotelu v okolí Neumu nebo Medžugorje, večeře a přenocování.
    
Den 7
Snídaně. Pokud bude čas přejezd do Medžugorje - poutního místa, kde se v roce 1981 dle svědectví zjevila Panna Marie, krátká návštěva svatyně. Následně se vydáme do Mostaru. V Mostaru navštívíme historické centrum středověkého města založeného Turky. Projdeme se Starým mostem - symbolem města (zapsaném na seznamu Světového dědictví UNESCO). Poté navštívíme mešitu Koski Mehmed Paše, turecký dům a čtvrť Stara Caršija. Poté se vydáme do Sarajeva - hlavního města Bosny a Hercegoviny. Město bylo založeno v 15. století osmanskými Turky v krásném údolí řeky Miljacka. Program zahrnuje: návštěvu historického centra města, kde se mísí vlivy různých kultur a náboženství, navštívíme Gazi Husrev-begovu mešitu, Sarajevský bazar a Latinski Most - místo atentátu na arcivévodu Ferdinanda. Ubytování v hotelu v Sarajevu, večeře a přenocování.

Den 8
Po snídani přejezd do největšího města Dalmácie - Splitu. Uvidíme: antický palác císaře Diokleciána, jeden z nejhezčích příkladů římské obranné architektury v Evropě (3. - 4. století), katedrálu, mauzoleum císaře a malebný přístav. Následně přejedeme do Trogiru - typického pobřežního města, kde se projdeme malebným starým městem. Uvidíme mimo jiné: radnici z přelomu 14. a 15. století a katedrálu sv. Vavřince ze 13. století. Večeře a přenocování v okolí Splitu. 

Den 9
Po snídani přejezd do Národního parku Krka, který se nachází v oblasti vytvořené stejnojmennou řekou. Řeka Krka protékala vápencovým podložím a vytvořila nepravidelné koryto. Nejzajímavějším místem je téměř půl kilometru dlouhý úsek, kde řeka protéká 17 téměř 100 m širokými kaskádami a překonává výškový rozdíl 45 m. Přejezd do hotelu v okolí Záhřebu, večeře a přenocování.

Den 10
Po snídani odjezd autokarem do Polska.
Plánovaný příjezd do:
Katovic cca v 22:30 - 10. den,
Čenstochové cca v 23:45 - 10. den,
Lodže cca v 1:30 - 11. den,
Varšavy cca v 3:30 - 11. den.
 
Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Dámy jsou žádány, aby si vzaly šátek na hlavu - ke vstupu do kostela/mešity.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty by měly být platné min. 3. měsíce po datu návratu)! 
 
Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Ostatné

Obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje klientům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o systému Tour Guide zde.

Hodnotenie klientov

Klienti CK Rainbow hodnotí tento zájezd na 5,4 z 6 bodů.

Víza - informácie pre predajcov

Cestovní pas/občanský průkaz
Upozornění! Informace o cestovním pase (číslo pasu nebo číslo občanského průkazu, datum vydání a datum platnosti) musí být v rezervaci doplněny max. do 10. pracovních dní před datem odletu. Pokud se prodej uskuteční později, neprodleně doplňte tyto údaje. Účast a realizace tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu.

- Je-li účastníkem zájezdu mladistvý cestující pouze s jedním z rodičů, musí mít notářsky ověřený dopis od druhého rodiče, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, který vyjadřuje souhlas druhého rodiče s cestou dítěte - v notářsky ověřeném dopise musí být uvedeny všechny země, kam se během zájezdu vydáme.

- Je-li účastníkem zájezdu mladistvý cestující pod dohledem dospělých osob, které nejsou uvedeny v rodném listu, je opatrovník povinen mít notářský dopis od obou rodičů, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, ve kterém rodiče souhlasí s cestou dítěte - v notářsky ověřeném dopise musí být uvedeny všechny země, kam se během zájezdu vydáme.

Počasie

Hodnotenie

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:00 - 18:00

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.24 €