Leto 2020

                                                          

I). Obecná ustanovení
1.    Organizátorem akce je Rainbow Tours S.A. se sídlem v Lodži (90-361) na ul. Piotrkowska 270, zapsaná v obchodním rejstříku XX národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Lodž-Śródmieście pod číslem KRS 0000178650, dále jen Organizátor/Rainbow.
2.    Využitím akce klient akceptuje podmínky akce.
3.    Akce je platná od 18.6.2020 do 1.7.2020.

II). Sezóna s bonusy

A). Sleva pro děti až 400 PLN!
Akce se týká pobytových zájezdů a nekombinuje se se slevou pro druhou osobu
1.    Akce se vztahuje na nákup zájezdů Rainbow z nabídky Léto 2020 začínajících v termínech od 1.6.2020 do 31.10.2020. Nevztahuje se na poznávací zájezdy, zájezdy typu 7 + 7 (poznávací část + pobytová část) a na nákup letenek, stejně jako skupinové rezervace.
2.    Klienti cestující s dětmi, kteří zakoupí zájezd Rainbow z nabídky Léto 2020 ve výše uvedených termínech, mohou počítat se slevou až 400 PLN na každé dítě.
3.    Podmínkou využití akce je zakoupení zájezdu, popsaného ve výše uvedeném bodě 1, v termínu od 18.6.2020 do 1.7.2020.
4.    Sleva se vztahuje na zájezdy, jejichž účastníky jsou osoby cestující s dětmi, přičemž děti musí být ubytovány na přistýlkách, s minimálně 2 plně platícími osobami na pokoji – 2 + 1 (jedna smlouva o zájezdu).
5.    Přípustný věk dětí na přistýlce se může lišit v závislosti na hotelu a destinaci, obvykle je to věkové rozpětí od 2 do 12 let.
6.    Výše slevy se může lišit v závislosti na nabídce, tzn. typu zájezdu, destinaci a termínu. Aktuální ceny zájezdů a výše slev jsou k dispozici v prodejních sítích Rainbow.

B). Sleva pro druhého účastníka zájezdu až 300 PLN! 
Akce se týká poznávacích zájezdů, zájezdů 7+7 a pobytových zájezdů. Akce se nekombinuje. Akce se týká poznávacích zájezdů, zájezdů 7 + 7 a pobytových zájezdů. Akce se nekombinuje s dodatečnou slevou až 400 PLN na děti.
1.    Akce se týká poznávacích zájezdů, zájezdů typu 7 + 7 (poznávací část + pobytová část) a pobytových zájezdů Rainbow z nabídky Léto 2020 začínajících v termínech od 1.6.2020 do 31.10.2020. Nevztahuje se na nákup letenek a skupinové rezervace. 
2.    Podmínkou využití akce je zakoupení zájezdu, popsaného ve výše uvedeném bodě 1, v termínu od 18.6.2020 do 1.7.2020.
3.    V akci může každý druhý účastník zájezdu získat slevu až 300 PLN. Aby bylo možné využít slevu, musí být účastníci zájezdu uvedeni na stejné smlouvě o zájezdu a musí být ubytováni ve stejném pokoji.
4.    Sleva se vztahuje na druhou plně platící osobu. Nevztahuje se na osoby na přistýlkách.
5.    Výše slevy se může lišit v závislosti na nabídce, tzn. typu zájezdu, destinaci a termínu. Aktuální ceny zájezdů a výše slev jsou k dispozici v prodejních sítích Rainbow.

III). Bonusy pro všechny

A). Další sleva za doporučení - až 600 PLN
1.    Klienti, kteří si zakoupí jakýkoliv zájezd Rainbow z nabídky Léto 2020 během trvání akce od 18.6.2020 do 1.7.2020, mohou získat další slevu až 600 PLN za doporučení nabídky Rainbow Léto 2020 jiným osobám. Aby bylo možné využít slevu:
a) Klienti (doporučující osoby), kteří si zakoupili zájezd, popsaný ve výše uvedeném bodě 1, se mohou přihlásit do svého PANELU KLIENTA – zde mohou vygenerovat až dva slevové kódy, díky kterým mohou získat slevu jak osoby doporučující, tak osoby doporučené, které si zakoupí zájezd, popsaný ve výše uvedeném bodě 1. Doporučená osoba může využít pouze jeden slevový kód
b) Doporučená osoba, po zadání získaného slevového kódu ve svém PANELU KLIENTA, může získat slevu při zakoupení zájezdu z nabídky zahrnuté akcí, pouze a výhradně tehdy, pokud si zakoupí stejný zájezd, jaký si koupila doporučující osoba, tzn.:
•    pobytové zájezdy: na obou rezervacích musí být stejné datum odjezdu a destinace, ale může být jiný hotel a jiná délka pobytu.
•    poznávací zájezdy: musí být stejné datum, destinace a název zájezdu.
•    zájezdy 7 + 7 (poznávací část + pobytová část): musí být stejné datum, destinace a název zájezdu, ale může být jiný hotel na prodloužení pobytu.
c) Doporučující osoba automaticky obdrží slevu poté, co doporučené osoby využily slevové kódy
d) Hodnota slevy pro doporučující osobu závisí na hodnotě potvrzené rezervace doporučené osoby:
-    hodnota potvrzené rezervace do 6 000 PLN – kód na slevu ve výši 200 PLN pro každou rezervaci (doporučující a doporučené osoby)
-    hodnota potvrzené rezervace nad 6 000 PLN – kód na slevu ve výši 300 PLN pro každou rezervaci (doporučující a doporučené osoby)

2.    V důsledku využití slevových kódů bude snížena hodnota doplatku zakoupeného zájezdu jak pro doporučující osobu, tak pro doporučenou osobu. /V důsledku využití slevových kódů bude snížena cena zakoupeného zájezdu pro doporučující i doporučenou osobu/.
3.    Kódy lze generovat a využít kdykoliv, ale pouze během trvání akce.
4.    Rezervace doporučující osoby musí být provedena dříve než rezervace doporučené osoby.

Příklady využití slev:
1.    Doporučující osoba zakoupila pobytový zájezd na Zakynthos v termínu X v hodnotě 6 500 PLN. Generuje 2 slevové kódy a předává je 2 dalším osobám (DOPORUČENÝM OSOBÁM)
2.    2 doporučené osoby zakládají 2 různé rezervace na Zakynthos v termínu X o těchto hodnotách: 

První doporučená osoba – zakoupený zájezd v hodnotě 7 500 PLN - po zadání slevového kódu v PANELU KLIENTA získá slevu 300 PLN, která ji opravňuje ke snížení ceny zakoupeného zájezdu a stane se soporučující osobou, která může také vygenerovat až 2 slevové kódy a předat je doporučeným osobám. Doporučující osoba může získat za doporučení maximální slevu ve výši 600 PLN.
Druhá doporučená osoba – zakoupený zájezd v hodnotě 5 500 PLN - po zadání slevového kódu do PANELU KLIENTA získá slevu 200 PLN, která ji opravňuje ke snížení ceny zakoupeného zájezdu a stane se doporučující osobou, která může také vygenerovat až 2 slevové kódy a předat je doporučeným osobám. Doporučující osoba může získat za doporučení maximální slevu ve výši 400 PLN.
3.  Doporučující osoba (z bodu 1.) - dostane slevu ve výši 2 x 300 PLN, protože:
-    dvě osoby si po doporučení zakoupily zájezd na Zakynthos
-    hodnota její rezervace je > než 6 000 PLN.

B). Parkování u letiště zdarma!
1.    V akci nabízíme možnost rezervace místa EKO na parkovišti START PARKING u vybraného letiště v Polsku jen za 1 PLN. Jedna rezervace má nárok na 1 parkovací místo.
2.    Dostupnost parkovacích míst je omezená.
3.    Akce se týká pouze rezervací provedených od 18.6.2020 do 1.7.2020
4.    Možnost využití bonusu – parkovacího místa za 1 PLN, je k dispozici pouze a výhradně během provádění rezervace, v případě předběžných rezervací, nejpozději v okamžiku potvrzení.
5.    Akce se vztahuje na všechna letiště v Polsku, z nichž Rainbow nabízí odlety v sezóně Léto 2020.
6.    Zrušením rezervace nebo stornováním zájezdu ze strany klienta se ruší rezervace parkingu.
7.    V případě zrušení zájezdu ze strany Rainbow nebo využití bezplatné změny rezervace a výběru jiného zájezdu v akci nebo zrušení odletu z daného letiště zůstává klientovi bonus – parkovací místo za 1 PLN na parkovišti u vybraného letiště, jsou-li dostupná místa.

8.    Jak zarezervovat parking:
a)    Nejpozději do 3 dnů od potvrzení rezervace bude zaslán e-mail se slevovým kódem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Za správné uvedení e-mailové adresy zodpovídá klient. Při uvedení chybné e-mailové adresy nebude slevový kód odeslán.
b)    Na webové stránce https://parkingi.r.pl/ vyhledejte parkoviště u vybraného letiště a vyberte datum příjezdu a odjezdu.
c)    Při vyplňování rezervace parkingu vyberte „Mam kod promocyjny“ (= „Mám slevový kód“), zadejte slevový kód a klikněte na „Użyj kodu“ (= „Uplatnit kód“).
d)    Po provedení rezervace obdržíte e-mailem potvrzení.
e)    Vytiskněte si parkovací lístek a ukažte jej při vjezdu na parkoviště.

C). Sleva 300 PLN pro stálé klienty!
1.    Klienti, kteří byli v období od 1.2.2017 do 31.1.2020 alespoň jednou účastníky zájezdu Rainbow a v uzavřených smlouvách/rezervacích byli označeni jako „objednavatel“, mohou počítat s další slevou 300 PLN na nákup zájezdu z nabídky Léto 2020. Voucher v hodnotě 300 PLN lze využít v období od 18.6.2020 do 1.7.2020.
2.    Na jeden zakoupený zájezd lze využít jednu slevu, bez ohledu na to, zda se na jedné smlouvě nachází více než jedna osoba, která má nárok na slevu.
3.    Slevu lze využít pouze na jeden zájezd z nabídky Léto 2020. Navíc osoba využívající slevu musí být na smlouvě označena jako „objednávatel“.
4.    Ověřit, zda má klient nárok na výše uvedenou slevu, můžete v rezervačním systému Travella. Na základě jména, příjmení a data narození systém ověří a vygeneruje speciální individuální kód (slevový voucher). Sleva je dodána do rezervace po zadání správného čísla kódu. Aby bylo možné využít slevu:
a)    V Travelle je nutné ověřit, zda má klient nárok na využití věrnostní slevy a v případě pozitivního ověření vygenerovat slevový kód.
b)    Během zakládaní rezervace zájezdu, popsaného ve výše uvedeném bodu 1, je třeba zadat číslo slevového kódu. Číslo slevového kódu a výši slevy je také možné ověřit a vygenerovat z Panelu klienta nebo v obdrženém newsletteru.

5.    Voucher (se slevovým kódem) lze využít do 1.7.2020 Po tomto datu jeho platnost vyprší.
6.    V případě odstoupení klienta od zájezdu nebo změny „objednavatele“ (osoby, která získala slevu) se sleva automaticky přestane vztahovat na celou rezervaci.

D). Bezplatná změna rezervace ve verzi „komfort“ - zdarma
1.    Garance bezplatné změny rezervace ve verzi „Komfort“ umožňuje změnu termínu, typu zájezdu, destinace nebo hotelu bez dalších nákladů, a to i 30 dní před odjezdem, při zachování níže uvedených cenových podmínek nově vybraného zájezdu. Od 18.6.2020 o 1.7.2020 je služba zdarma při zachování níže stanovených podmínek. Nevztahuje se na nákup letenek a skupinové rezervace. 
2.    Za změnu rezervace Rainbow nebude účtovat poplatky podle Všeobecných podmínek účasti na zájezdu. Cena nového zájezdu se vypočítá podle slevy ze dne nákupu původního zájezdu, v závislosti na dostupnosti míst v hotelech, na poznávacích zájezdech a v letadlech. 
3.    Pokud bude nově vybraný zájezd dražší než ten původní, je klient povinen zaplatit rozdíl v ceně. V případě výběru levnějšího zájezdu, aby bylo možné využít akci, nesmí být cenový rozdíl větší než 5 %. 
4.    Garanci lze využít pouze jednou a pouze v rámci nabídky Rainbow ze sezóny Léto 2020. 
5.    Podmínkou využití garance je současná změna pro všechny účastníky ubytované v jednom (stejném) pokoji v rámci jedné rezervace. 
6.    V prodeji jsou i další varianty garance bezplatné změny rezervace. Podrobné informace o dostupných variantách a cenách jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow.

IV). Doplňující informace
1.    Počet akčních míst je omezen. Akce může být zastavena nebo změněna na některé zájezdy, termíny a služby před původně plánovaným datem ukončení akce, aktuální informace o rozsahu akce najdete v prodejní síti Rainbow.
2.    Akce se týká pouze jednotlivých rezervací. Neplatí pro skupinové rezervace (od 21 osob) - v případě skupin je cena stanovena samostatně a může být vyšší. Na skupinové rezervace se také nevztahují další benefity/služby. V případě skupinových rezervací musí být cena vždy dohodnuta s Oddělením skupinových rezervací.
3.    Výše jsou uvedeny maximální platné slevy. Slevy se mohou lišit pro jednotlivé destinace, termíny nebo hotely. Informace o aktuálních cenách a výši slev jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow.

V). Reklamace
1.    Případné nároky, reklamace, připomínky a výhrady/stížnosti týkající se průběhu akce lze podat zasláním doporučeného dopisu na adresu hlavního sídla Rainbow v Lodži (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska) do 14 dnů od ukončení akce. 
2.    V případech, které nejsou uvedeny v podmínkách akce, se vztahují ustanovení Všeobecných podmínek účasti na zájezdech organizovaných přes Rainbow.
3.    Tato nařízení vstupují v platnost dnem 18.6.2020.

                                                                                                           

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:00 - 18:00

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.24 €