Ubytování CSE Obrázok0
Ubytování CSE Obrázok1
Ubytování CSE Obrázok2
Ubytování CSE Obrázok3
Ubytování CSE Obrázok4
Ubytování CSE Obrázok5
Ubytování CSE Obrázok6
Ubytování CSE Obrázok7
Ubytování CSE Obrázok8
Ubytování CSE Obrázok9
Ubytování CSE Obrázok10
Ubytování CSE Obrázok11
Ubytování CSE Obrázok12

Vítejte v Srbsku!

Bosna a Hercegovina
Poznávacie

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování viz níže (8 nocí), stravování: snídaně (8) a večeře (7, v hotelu v Maďarsku pouze snídaně), turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, systém Tour Guide, pobytovou taxu (cca 1 EUR/den/os. v závislosti na umístění hotelu) a jiné osobní výdaje. Orientační cena vstupenek a služeb místních průvodců - cca 125 EUR/os. (povinný poplatek placený průvodci na místě).

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.
 
Název zájezdu v polském jazyce: Witajcie w Serbii!
Kód zájezdu: CSE

Program

Budapešť a Bělehrad - hlavní města na Dunaji • srbské město Sremski Karlovci • pevnost Golubac • Železná vrata • Fruška Gora • Felix Romuliana • divy srbské přírody - kaňon Uvac • vinice - Ivo Andrić a slavný most ve Višegradu • Mokra Gora • vesnice Emira Kusturicy • vlakem přes Srbsko • Šarganská osmička • Sarajevo • bosenské kuriozity - Jajce a Banja Luka

Den 1
Odjezd z Polska dle řádu. Přejezd přes Slovensko do Maďarska. Panoramatická prohlídka Budapešti. Budapešť je nejmalebněji umístěným hlavním městem na Dunaji. Uvidíme: Náměstí Hrdinů, Zámecký kopec s Rybářskými baštami a Matyášův chrám, stejně jako úchvatný výhled na město a řeku z Gellértovy hory. Ubytování v hotelu v Budapešti nebo v Srbsku, přenocování.

Den 2
Po snídani dojedeme do města Subotica. V secesním centru města navštívíme radnici, jejíž věž je symbolem města a zároveň nejvyšším bodem v okolí. Město je známé svými činžovními domy ve stylu maďarské secese. Přejezd ve směru Nového Sadu - hlavního města autonomní oblasti Vojvodiny, a poté do Karlovic (Sremski Karlovci). Procházka barokním centrem města - Patriarchův palác, kostel sv. Mikuláše, nejstarší srbské gymnázium, kašna „Čtyři lvi“ a Kaple míru - místo, kde byl podepsán karlovický mír, což změnilo mapu této části Evropy. Oblast Fruška Gora je známa díky pěstování vinné révy, navštívíme jedno z místních vinařství (ochutnávka vín a tradičního občerstvení). Vejdeme také do Petrovaradínské pevnosti, která se nachází na pravém břehu Dunaje, naproti Nového Sadu, často bývá přezdívána jako Gibraltar na Dunaji. Přejezd do hotelu, večeře, přenocování.
 
Den 3
Snídaně.

 

Prohlídka hlavního města Srbska: procházka parkem vytvořeným v oblasti pevnosti Kalemegdan a volný čas na promenádě, reprezentativní ulici Knez Mihailova. Přejezd do Smedereva a návštěva největší středověké pevnosti na Balkáně. Byla postavena v roce 1428 srbským krutovládcem Đurađem Brankovićem u ústí řeky Jezavy do Dunaje. Cestou budeme míjet pevnost Golubac, která se nachází u vchodu do Národního parku Djerdap. Přejezd do hotelu, večeře, přenocování.

Den 4
Po snídani pro zájemce plavba lodí po Dunaji v soutěsce Železná vrata (za příplatek cca 15 EUR/os.). Uvidíme největší skalní sochu v Evropě - legendárního vůdce Daků, Decebala a Trajanovu desku (Tabula Traiana), připomínající stavbu silnice v kaňonu Dunaje (ve 2. století). Přejezd do Rogljevačkich nebo Rajackých vinných sklípků nedaleko Negotina. Jedná se o jedinečné staleté kamenné sklepy, ve kterých do dnešního dne zrají vysoce kvalitní vína vyrobená metodami, které mají kořeny ve starověku. Ochutnávka vín a tradičních pochoutek. Přejezd ve směru města Zaječar ve východním Srbsku, nedaleko hranic s Bulharskem. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování.
 
Den 5
Po snídani návštěva národního muzea a poté přejezd do archeologického naleziště Felix Romuliana - císařského paláce zdobeného mozaikami ze 3. století n. l. (UNESCO). Následně se vydáme do Resavské jeskyně - jedné z nejzajímavějších v Srbsku. Odpoledne návštěva kláštera Manasija - nejlépe opevněného v celém Srbsku. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování.

Den 6
Po snídani přejezd vyhlídkovou trasou údolím řeky Ibar zvaným Jorgovanským údolím do středověkého klášterního komplexu Studenica, malebně umístěného v údolí stejnojmenné řeky. Je to největší a nejbohatší srbský klášter. V oblasti obklopené hradbami se nachází tři kostely, včetně Královského kostela - místa věčného odpočinku panovníků rodu Nemanjićů se zachovanými cennými freskami ze 14. století. Přejezd do Nového Pazaru, města orientálního tureckého charakteru. Volný čas ve městě. Následně přejezd do Sjenice, města v centrálním Srbsku, zvaného „srbskou Sibiří“. Výlet autobusy na vyhlídkové místo, odkud lze vidět fenomenální meandry řeky a kde, s trochou štěstí, můžete obdivovat bělohlavé supy. Kaňon Uvac je hlavním stanovištěm těchto obrovských ptáků. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování.

Den 7
Po snídani plavba lodí skrze meandry v kaňonu řeky Uvac - nejkrásnější místa v Srbsku. Na nepřístupných skalních římsách hnízdí supi bělohlaví. Přejezd do okolí Zlatiboru. Vesnice tohoto regionu jsou známé díky lidovému řemeslu a historické architektuře. Přejezd do pohoří Mokra Gora a projížďka historickou úzkorozchodnou tratí zvanou Šarganská osmička. Trasa vede 22 tunely, 5 mosty a překonává výškový rozdíl cca 300 metrů na celkové délce 15 km. Během cesty vlak zastavuje na zajímavých místech, včetně stanice Golubići, postavené speciálně pro film Emira Kusturici „Život je zázrak“. Ubytování v hotelu, v historických budovách vlakového nádraží Srbských drah. V závislosti na volném čase tento den nabídneme večer s regionální hudbou (za příplatek cca 35 EUR). Večeře a přenocování.
 
Den 8
Po snídani navštívíme Drvengrad - dřevěnou vesnici-skanzen - postavený slavným režisérem Emirem Kusturicou. Okouzlující dřevěné domy, pravoslavný kostel se zvonicí, restaurace, obchody se suvenýry a rukodělnými výrobky; vězení, knihovna, galerie a četné propriety přímo z filmu, např. černá Volha nebo růžový Cadilac. Svou ulici tady má Fellini, Bergman nebo Bruce Lee. Přejezd do Bosny a Hercegoviny. Ve Visegrádu procházka po nejznámějším mostu na Balkáně, který v 16. století postavil mistr Sinan na žádost Mehmeda Paši Sokoloviće. Historie tohoto mostu, který harmonicky spojuje břehy řek s jedenácti mírně nakloněnými oblouky, inspirovala spisovatele Iva Andriće k napsání románu „Most na Drině“, za který mu byla udělena Nobelova cena. Pro zájemce cca 30minutová vyhlídková plavba po řece Drině. Během plavby projíždějí lodě pod jedním z 11 oblouků mostu Sokolović (za poplatek cca 10 EUR). Přejezd ve směru Sarajeva. Hlavní město dnešní Bosny a Hercegoviny bylo založeno v 15. století osmanskými Turky v krásném údolí řeky Miljacka. V programu návštěva historického centra města, kde se mísí vliv různých kultur a náboženství. Uvidíme mimo jiné: Gazi Husrev-Bey mešitu nebo pravoslavný kostel svatého Archanděla Gabriela a Michaela a Latinski most - místo pokusu o atentát na arcivévodu Ferdinanda. Srdcem Sarajeva je po celá staletí Baščaršija - turecký bazar s tradičními řemeslnými dílnami v úzkých uličkách, historickými tržnicemi a restauracemi, kde lze například ochutnat to nejlepší čevapčiči na Balkáně. Na hlavním náměstí, které je stálým místem pro setkávání obyvatel Sarajeva, stojí krásná studna s otevřenou konstrukcí - poslední část vodovodu postaveného v 16. století. Ubytování v hotelu v Sarajevu (nebo v okolí). Večeře a přenocování.

Den 9
Po snídani procházka rezervací pramenů řeky Bosny, hlavní řeky celé Bosny. Následně zastavíme u vodních mlýnů na řece Pliva, které jsou malebně umístěny mezi rameny řeky. Cestou budeme míjet bosenské pyramidy. Přejezd do města Jajce, které se nachází na kopci ve tvaru vejce nad vodopádem. Nad městem se malebně tyčí pevnost. Na zpáteční cestě úžasným kaňonem řeky Vrbas zamíříme k městu Banja Luka. Přejezd do Polska přes Slovinsko, Rakousko a Česko.
 
Den 10
Příjezd do Polska v dopoledních hodinách. 
(Realizace programu zahrnuje přejezd cca 3600 km - počítáno od polské hranice). 

Upozornění k programu
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty by měly být platné min. 3. měsíce po datu návratu)! 

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Budapešť a Bělehrad - hlavní města na Dunaji • srbské město Sremski Karlovci • pevnost Golubac • Železná vrata • Fruška Gora • Felix Romuliana • divy srbské přírody - kaňon Uvac • vinice - Ivo Andrić a slavný most ve Višegradu • Mokra Gora • vesnice Emira Kusturicy • vlakem přes Srbsko • Šarganská osmička • Sarajevo • bosenské kuriozity - Jajce a Banja Luka

Den 1
Odjezd z Polska dle řádu. Přejezd přes Slovensko do Maďarska. Panoramatická prohlídka Budapešti. Budapešť je nejmalebněji umístěným hlavním městem na Dunaji. Uvidíme: Náměstí Hrdinů, Zámecký kopec s Rybářskými baštami a Matyášův chrám, stejně jako úchvatný výhled na město a řeku z Gellértovy hory. Ubytování v hotelu v Budapešti nebo v Srbsku, přenocování.

Den 2
Po snídani dojedeme do města Subotica. V secesním centru města navštívíme radnici, jejíž věž je symbolem města a zároveň nejvyšším bodem v okolí. Město je známé svými činžovními domy ve stylu maďarské secese. Přejezd ve směru Nového Sadu - hlavního města autonomní oblasti Vojvodiny, a poté do Karlovic (Sremski Karlovci). Procházka barokním centrem města - Patriarchův palác, kostel sv. Mikuláše, nejstarší srbské gymnázium, kašna „Čtyři lvi“ a Kaple míru - místo, kde byl podepsán karlovický mír, což změnilo mapu této části Evropy. Oblast Fruška Gora je známa díky pěstování vinné révy, navštívíme jedno z místních vinařství (ochutnávka vín a tradičního občerstvení). Přejezd do hotelu, večeře, přenocování.
 
Den 3
Snídaně.

 

Prohlídka hlavního města Srbska: procházka parkem vytvořeným v oblasti pevnosti Kalemegdan a volný čas na promenádě, reprezentativní ulici Knez Mihailova. Přejezd do Smedereva a návštěva největší středověké pevnosti na Balkáně. Byla postavena v roce 1428 srbským krutovládcem Đurađem Brankovićem u ústí řeky Jezavy do Dunaje. Cestou budeme míjet pevnost Golubac, která se nachází u vchodu do Národního parku Djerdap. Přejezd do hotelu, večeře, přenocování.

Den 4
Po snídani pro zájemce plavba lodí po Dunaji v soutěsce Železná vrata (za příplatek cca 15 EUR/os.). Uvidíme největší skalní sochu v Evropě - legendárního vůdce Daků, Decebala a Trajanovu desku (Tabula Traiana), připomínající stavbu silnice v kaňonu Dunaje (ve 2. století). Přejezd do Rogljevačkich nebo Rajackých vinných sklípků nedaleko Negotina. Jedná se o jedinečné staleté kamenné sklepy, ve kterých do dnešního dne zrají vysoce kvalitní vína vyrobená metodami, které mají kořeny ve starověku. Ochutnávka vín a tradičních pochoutek. Přejezd ve směru města Zaječar ve východním Srbsku, nedaleko hranic s Bulharskem. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování.
 
Den 5
Po snídani návštěva národního muzea a poté přejezd do archeologického naleziště Felix Romuliana - císařského paláce zdobeného mozaikami ze 3. století n. l. (UNESCO). Následně se vydáme do Resavské jeskyně - jedné z nejzajímavějších v Srbsku. Odpoledne návštěva kláštera Manasija - nejlépe opevněného v celém Srbsku. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování.

Den 6
Po snídani přejezd vyhlídkovou trasou údolím řeky Ibar zvaným Jorgovanským údolím do středověkého klášterního komplexu Studenica, malebně umístěného v údolí stejnojmenné řeky. Je to největší a nejbohatší srbský klášter. V oblasti obklopené hradbami se nachází tři kostely, včetně Královského kostela - místa věčného odpočinku panovníků rodu Nemanjićů se zachovanými cennými freskami ze 14. století. Přejezd do Nového Pazaru, města orientálního tureckého charakteru. Volný čas ve městě. Následně přejezd do Sjenice, města v centrálním Srbsku, zvaného „srbskou Sibiří“. Výlet autobusy na vyhlídkové místo, odkud lze vidět fenomenální meandry řeky a kde, s trochou štěstí, můžete obdivovat bělohlavé supy. Kaňon Uvac je hlavním stanovištěm těchto obrovských ptáků. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování.

Den 7
Po snídani plavba lodí skrze meandry v kaňonu řeky Uvac - nejkrásnější místa v Srbsku. Na nepřístupných skalních římsách hnízdí supi bělohlaví. Přejezd do okolí Zlatiboru. Vesnice tohoto regionu jsou známé díky lidovému řemeslu a historické architektuře. Přejezd do pohoří Mokra Gora a projížďka historickou úzkorozchodnou tratí zvanou Šarganská osmička. Trasa vede 22 tunely, 5 mosty a překonává výškový rozdíl cca 300 metrů na celkové délce 15 km. Během cesty vlak zastavuje na zajímavých místech, včetně stanice Golubići, postavené speciálně pro film Emira Kusturici „Život je zázrak“. Ubytování v hotelu, v historických budovách vlakového nádraží Srbských drah. V závislosti na volném čase tento den nabídneme večer s regionální hudbou (za příplatek cca 35 EUR). Večeře a přenocování.
 
Den 8
Po snídani navštívíme Drvengrad - dřevěnou vesnici-skanzen - postavený slavným režisérem Emirem Kusturicou. Okouzlující dřevěné domy, pravoslavný kostel se zvonicí, restaurace, obchody se suvenýry a rukodělnými výrobky; vězení, knihovna, galerie a četné propriety přímo z filmu, např. černá Volha nebo růžový Cadilac. Svou ulici tady má Fellini, Bergman nebo Bruce Lee. Přejezd do Bosny a Hercegoviny. Ve Visegrádu procházka po nejznámějším mostu na Balkáně, který v 16. století postavil mistr Sinan na žádost Mehmeda Paši Sokoloviće. Historie tohoto mostu, který harmonicky spojuje břehy řek s jedenácti mírně nakloněnými oblouky, inspirovala spisovatele Iva Andriće k napsání románu „Most na Drině“, za který mu byla udělena Nobelova cena. Pro zájemce cca 30minutová vyhlídková plavba po řece Drině. Během plavby projíždějí lodě pod jedním z 11 oblouků mostu Sokolović (za poplatek cca 10 EUR). Přejezd ve směru Sarajeva. Hlavní město dnešní Bosny a Hercegoviny bylo založeno v 15. století osmanskými Turky v krásném údolí řeky Miljacka. V programu návštěva historického centra města, kde se mísí vliv různých kultur a náboženství. Uvidíme mimo jiné: Gazi Husrev-Bey mešitu nebo pravoslavný kostel svatého Archanděla Gabriela a Michaela a Latinski most - místo pokusu o atentát na arcivévodu Ferdinanda. Srdcem Sarajeva je po celá staletí Baščaršija - turecký bazar s tradičními řemeslnými dílnami v úzkých uličkách, historickými tržnicemi a restauracemi, kde lze například ochutnat to nejlepší čevapčiči na Balkáně. Na hlavním náměstí, které je stálým místem pro setkávání obyvatel Sarajeva, stojí krásná studna s otevřenou konstrukcí - poslední část vodovodu postaveného v 16. století. Ubytování v hotelu v Sarajevu (nebo v okolí). Večeře a přenocování.

Den 9
Po snídani procházka rezervací pramenů řeky Bosny, hlavní řeky celé Bosny. Následně zastavíme u vodních mlýnů na řece Pliva, které jsou malebně umístěny mezi rameny řeky. Cestou budeme míjet bosenské pyramidy. Přejezd do města Jajce, které se nachází na kopci ve tvaru vejce nad vodopádem. Nad městem se malebně tyčí pevnost. Na zpáteční cestě úžasným kaňonem řeky Vrbas zamíříme k městu Banja Luka. Přejezd do Polska přes Slovinsko, Rakousko a Česko.
 
Den 10
Příjezd do Polska v dopoledních hodinách. 
(Realizace programu zahrnuje přejezd cca 3600 km - počítáno od polské hranice). 

Upozornění k programu
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty by měly být platné min. 3. měsíce po datu návratu)! 

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Ostatné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Hotel

Hotely **/*** (8 nocí: v Maďarsku - 1 noc, v Srbsku - 6 nocí, v Bosně a Hercegovině - 1 noc).

Pokoje: všechny dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky) s koupelnou, WC, často s balkonem.

Vybavení: na místě bar, restaurace a recepce, některé hotely mají bazén.

Strava: bohaté kontinentální snídaně a večeře.

Místní kategorie: **/***

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Počasie

Hodnotenie

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €