TU Europa - pojistné plnění

INFORMACE PRO POJIŠTĚNÉ OSOBY PLATNÉ OD 17.8.2023 - PLATÍ POUZE PRO ZÁJEZDY S ODLETEM Z POLSKA (není možné jej přidat k zájedzům s odletem z ČR)

Informujeme, že klienti Rainbow Tours S.A. jsou pojištěni u společnosti TU Europa S.A. 

na základě pojistné smlouvy č. 2/Z/2008, číslo pojistné smlouvy RBT2/Z/08, ve variantě ZÁKLADNÍ.

ZÁKLADNÍ varianta cestovního pojištění zahrnuje KL - náklady na ošetření a dopravu do země (do 60 000 PLN), náklady na záchranu (do 10 000 PLN), NNW - následky nešťastných nehod (do 5 000 PLN) a BP - pojištění cestovních zavazadel (do 500 PLN). Pojištění v ZÁKLADNÍ variantě se nevztahuje na epidemii Covid-19 a další virová onemocnění ze skupiny koronavirů, následky chronických onemocnění a amatérské sportovní aktivity, na úhradu nákladů na ubytování, stravování nebo dopravu v případě nucené izolace nebo karantény v souvislosti s Covid-19 a události způsobených pod vlivem alkoholu.


Za příplatek je možné rozšířit pojistnou ochranu v rámci variant: STANDARDNÍ (pojistná částka pro KL se zvyšuje na 310 000 PLN), OPTIMÁLNÍ (pojistná částka pro KL se zvyšuje na 560 000 PLN), NEJLEPŠÍ (pojistná částka pro KL se zvyšuje na 1 310 000 PLN) a balíček SPORT.

Účastník by měl zvážit uzavření připojištění, které poskytne ochranu v případě nehod pod vlivem alkoholu, epidemie Covid-19 a dalších virových onemocnění ze skupiny koronavirů, ochranu chronicky nemocných osob. Pro ty, kteří se plánují účastnit sportovních aktivit doporučujeme navíc balíček SPORT.

Podrobnosti o jednotlivých variantách pojištění jsou uvedeny v tabulce níže:

UPOZORNĚNÍ: asistence na telefonu je v polském jazyce
UPOZORNĚNÍ:  níže uvedená nabídka pojištění platí pouze pro zájezdy s odletem z Polska 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Varianta "základní" 

Varianta "základní"
+ "standardní" 

Varianta "základní" + "optimální"

Varianta "základní"
+ varianta "nejlepší" 

 

Balíček SPORT

KL, NNW a OC
následkem provozování  rizikových sportů

* v ceně zájezdu * za příplatek
12 PLN/den/os.
* za příplatek
19 PLN/den/os.

          * za příplatek              35 PLN/den/os.

* za příplatek
         
léčebné výlohy, transport, repatriace a asistence (KL) 60 000 PLN 310 000 PLN 560 000 PLN 1 310 000 PLN  
náklady na záchranu 10 000 PLN 20 000 PLN 25 000 PLN 40 000 PLN
následky nehod - škody na zdraví (NNW) 5 000 PLN 15 000 PLN 25 000 PLN 45 000 PLN  
následky nehod - smrt (NNW) 2 500 PLN 7 500 PLN 12 500 PLN 22 500 PLN
Chronické nemoci v rozsahu KL a NNW NE ANO ANO ANO  
Epidemie Covid-19 NE

ANO

do 250 000 PLN

ANO

do 500 000 PLN

ANO

do 1 250 000 PLN

 
Karanténa / izolace (náklady na ubytování, stravu a zpáteční transfer) NE NE ANO do 9 000 PLN ANO do 9 000 PLN  
cestovní zavazadla - zničení, ztráta 500 PLN 1 500 PLN 2 000 PLN 2 500 PLN  
cestovní zavazadla - zpožděné doručení NE 600 PN 600 PLN 600 PLN
občanskoprávní odpovědnost (OC) v případě škod: osobních NE 100 000 PLN 200 000 PLN 400 000 PLN

OC během provozování rizikových sportů:         200 000 PLN v případě škod na zdraví

občanskoprávní odpovědnost (OC) v případě škod: majetkových NE 20 000 PLN 40 000 PLN 80 000 PLN

OC během provozování rizikových sportů:             100 000 PLN v případě škod na majetku

Škody způsobené pod vlivem alkoholu  NE ANO ANO ANO

zničení a ztráta sportovního vybavení   do 1 500 PLN

Balíček SPORT

3,50PLN/den/os.

7 PLN/den/os.

9,50 PLN/den/os.

12 PLN/den/os.

 
    Uvedené částky pojištění odpovídají částkám z varianty základní a standardní Uvedené částky pojištění odpovídají částkám z varianty základní a optimální Uvedené částky pojištění odpovídají částkám z varianty základní a nejlepší

 

 


Pojištění storna zájezdu

Pojištění storna zájezdu není zahrnuto v ceně zájezdu, ale je možné si jej přikoupit. Je dostupné ve dvou variantách:

Pojištění storna zájezdu se 100% plněním (nevztahuje se na onemocnění Covid-19).

Pojištění storna zájezdu se 100 % plněním rozšířené o Covid-19Pokud pojištěná osoba nebo spolucestující (uvedený na smlouvě o zájezdu) nebo jeho blízká osoba (manžel, spolubydlící, děti, sourozenci, tchán a tchýně, vnoučata) onemocní na Covid-19 (což bude potvrzeno pozitivním výsledkem testu a lékařským potvrzením) a nevypadá to na uzdravení do data odjezdu na dovolenou, pak pojistitel hradí náklady na storno zájezdu ve výši 100 %. V této variantě pojištění nemusí být ani příbuzný hospitalizován, aby mohla pojištěná osoba zrušit zájezd. 

Název služby

 

Pojištění storna zájezdu

      4,10 %    

Pojištění storna zájezdu (rozšířené o Covid-19)

   6,56 %

 

 

Počet dní mezi dnem uzavření smlouvy o zájezdu a dnem zahájení zájezdu

Termín, ve kterém lze sjednat pojištění storna zájezdu
30 a více

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 10 dní.

8 - 30 

V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 3 dní.

1 - 7

Pouze v den uzavření smlouvy o zájezdu.

Den uzavření smlouvy o zájezdu je den potvrzení rezervace v rezervačním systému Rainbow, po zaplacení zálohy nebo celkové ceny zájezdu.

* VÝŠE UVEDENÁ NABÍDKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU PLATÍ POUZE PRO ZÁJEZDY S ODLETEM Z POLSKA

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €