TU Europa - poistné plnenie

 

POISTNÉ PLNENIE

Varianta "základná" 

Varianta "odporúčaná"

Varianta "najlepšia"

Balíček SPORT
KL, NNW a OC
Následkom prevádzkovania vysoko
rizikových športov
* v cene zájazdu

* za príplatok

* za príplatok

* za príplatok

 

(len 1,6 EUR/os/den)

(len 4,8 EUR/os/den)

(už od 0,8 EUR/os/den)

liečebné výlohy, transport,
repatriácia a asistencia (KL)

14 400 EUR

62 400 EUR

206 400 EUR

KL do výšky poistného vybranej
varianty

náklady na záchranu

2 400 EUR

4 800 EUR

9 600 EUR

následky nehôd - škody na
zdraví (NNW)

1 200 EUR

3 600 EUR

8 400 EUR

NNW do výšky poistného vybranej
varianty

následky nehod - smrt (NNW)

600 EUR

1 800 EUR

4 200 EUR

Chronické choroby v rozsahu KL a NNW

NIE ÁNO ÁNO  
cestovná batožina - zničenie,
strata

120 EUR

360 EUR

600 EUR

NIE
cestovná batožina
oneskorené doručenie
NIE

144 EUR

144 EUR

pojištění odpovědnosti

NIE

24 000 EUR v prípade škody
na zdraví a 4 800 EUR v
prípade škody na majetku

96 000 EUR v případe škody na
zdraví a 19 200 EUR v prípade
škody na majetku

48 000 EUR v prípade škody na
zdraví a 24 000 EUR v prípade
škody na majetku

ĎALŠIE

     

Zničenie a strata športového
vybavenia do 360 EUR

   

Uvedené čiastky poistenia
odpovedajú čiastkam z
varianty základnej a
doporučenej

Uvedené čiastky poistenia
odpovedajú čiastkam z varianty
základnej a najlepšej

 

 

* uvedené poistné limity v EUR sú orientačné a môžu sa zmeniť v náväznosti na zmenu kurzu EUR voči PLN - počítané kurzom 1 PLN = 0,24 EUR

* úplné znění podmínek TU Europa v polském jazyce naleznete ZDE
* IPID OWU v originálním znění naleznete ZDE

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:00 - 18:00

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.24 €