TU Europa - poistné plnenie

* Varianty poistenia "odporúčaná", "odporúčaná +" a "najlepšia" zahŕňajú aj poistenie nákladov na liečbu, záchranu a prepravu
   v prípade epidémie Covid-19 a ďalších vírusových ochorení zo skupiny koronavírusov (pri variante "odporúčaná" do výšky 48 000 EUR,
   pri variante "odporúčaná plus" do výšky 96 000 EUR a pri variante "najlepšia" až do výšky 192 000 EUR).

POISTNÉ PLNENIE

Varianta "základná" 

Varianta "odporúčaná"

Varianta
"odporúčaná plus"

Varianta "najlepšia"

Balíček SPORT
KL, NNW a OC
Následkom prevádzkovania vysoko
rizikových športov
* v cene zájazdu

* za príplatok

* za príplatok

* za príplatok

* za príplatok

 

(cca 2,04 EUR/os/deň)

(cca 3,48 EUR/os/deň)

(cca 5,88 EUR/os/deň)

(od 0,80 EUR/os/deň)

liečebné výlohy, transport,
repatriácia a asistencia (KL)

14 400 EUR

62 400 EUR

110 400 EUR

206 400 EUR

KL do výšky poistného vybranej
varianty

náklady na záchranu

2 400 EUR

4 800 EUR

6 000 EUR

9 600 EUR

následky nehôd - škody na
zdraví (NNW)

1 200 EUR

3 600 EUR

4 800 EUR

8 400 EUR

NNW do výšky poistného vybranej
varianty

následky nehod - smrt (NNW)

600 EUR

1 800 EUR

2 400 EUR

4 200 EUR

Chronické choroby v rozsahu KL a NNW

NIE ÁNO ÁNO ÁNO  
cestovná batožina - zničenie,
strata

120 EUR

360 EUR

480 EUR

600 EUR

NIE
cestovná batožina
oneskorené doručenie
NIE

144 EUR

144 EUR

144 EUR

pojištění odpovědnosti

NIE

24 000 EUR v prípade škody
na zdraví a 4 800 EUR v
prípade škody na majetku

48 000 EUR v prípade škody
na zdraví a 9 600 EUR v prípade škody na majetku

96 000 EUR v případe škody na
zdraví a 19 200 EUR v prípade
škody na majetku

48 000 EUR v prípade škody na
zdraví a 24 000 EUR v prípade
škody na majetku

ĎALŠIE

       

Zničenie a strata športového
vybavenia do 360 EUR

   

Uvedené čiastky poistenia
odpovedajú čiastkam z
varianty základnej a
doporučenej

Uvedené čiastky poistenia
odpovedajú čiastkam z
varianty základnej a
doporučenej plus

Uvedené čiastky poistenia
odpovedajú čiastkam z varianty
základnej a najlepšej

 

 

* u všetkých variant poistenia sú kryté aj škody spôsobené pod vplyvom alkoholu (nevzťahuje sa na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám a na riadenie pod vplyvom alkoholu).
* uvedené poistné limity v EUR sú orientačné a môžu sa zmeniť v náväznosti na zmenu kurzu EUR voči PLN - počítané kurzom 1 PLN = 0,24 EUR


Poistenie storna zájazdu

Poistenie storna zájazdu nie je zahrnuté v cene zájazdu, ale je možné si ho prikúpiť. Poistenie storna zájazdu sa 100% plnením činí 2,85% z celkovej ceny zájazdu.
 

Počet dní medzi dňom uzavretia zmluvy o zájazde a dňom začatia zájazdu

Termín, v ktorom je možné dojednať poistenie storna zájazdu

14 a více

V deň uzavretia zmluvy o zájazde a počas nasledujúcich 7 dní

13

V deň uzavretia zmluvy o zájazde a počas nasledujúcich 6 dní

12

V deň uzavretia zmluvy o zájazde a počas nasledujúcich 5 dní

11

V deň uzavretia zmluvy o zájazde a počas nasledujúcich 4 dní

10

V deň uzavretia zmluvy o zájazde a počas nasledujúcich 3 dní

9

V deň uzavretia zmluvy o zájazde a počas nasledujúcich 2 dní

8

V deň uzatvorenia zmluvy o zájazde a počas nasledujúceho dňa

7 a menej

Iba v deň uzatvorenia zmluvy o zájazde

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €