GDPR

 

INFORMAČNÍ LIST RODO
pro individuální klientelu

 

Informace ohledně cílů a zásad zpracování osobních údajů kanceláří Rainbow Tours S.A.

 

Vašim administrátorem osobních údajů je RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Łodzi (90-361), na ul. Piotrkowskiej 270, adresa e-mailu: sekretariat@r.pl, číslo  telefonu 42-680-38-20, zapsaná do rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku pod číslem 0000178650, číslo NIP: 7251868136, REGON: 473190014, se základním kapitálem ve výšii 1 455 200 zł (zcela zaplaceným), jejiž registrační spis je uschován na Obvodním soudě pro Łodz-Śródmieście v Łodzi, XX hospodářské oddělění Celostátního soudního rejstříku.


Máte právo přístupu ke svým údajům, jejich opravě, požadavku na jejich odstranění, omezení zpracování, podání námitky co do zpracování údajů a práva převedení údajů. Máte také možnost si podát stížnost ke kontrolnímu úřadu, jestliže jsou údaje zpracovány ne v souladu s právními požadavky. V Polsku je kontrolním orgánem president Úřadu pro osobní údaje.


Údaje se zpracovávají za účelem uzavření a vykonávání smlouvy uzavřené se správcem, provedení nutných vyúčtování v souvislosti s jejím uzavřením, provedení právních povinností uložených spávcem, výzkumem spokojenosti a marketingu, spočívajícím na jmenování správce a jeho služeb.


Uvedení údajů je dobrovolné, přesto jejich neuvedení bude mít za důsledek neumožnění uzavření smlouvy.


Právní základ zpracování Vašich údajů v nutném rozsahu pro uzavření a vykonání smlouvy stanoví čl. 6 odst. 1 písm. b, ale v nutném rozsahu provedení právních povinností uložených správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 r.ve věci ochrany fyzických osob v souvisloti ze zpracováním osobních údajů a ve věci svobodného průtoku takovýchto údajů a zrušení příkazu 95/46/WE (dále: RODO). Základem zpracování údajů je také čl. 6 odst. 1 pím. f RODO, tj. právně odůvodněný zájem správce, spočívající v zajištění nutného vyúčtování v souvislosti s uzavřenou smlouvou, výzkumem spokojenosti a marketingu, spočívajícím na jmenování správce a jeho služeb.


Na rozsah, v jakém jsou údaje zpracovány na základě Vašeho jiného souhlasu, máte právo kdykoliv na zpětvzetí souhlasui. Toto však nemá vliv na souhlas s oprávněností práva o zpracování údajů, které bylo provedeno před jeho zpětvezetím.


Odběrateli osobních údajů budou: etecké a autokarové linky, hotely, pojišťovací společnosti, v tom TU Europa se sídlem v Wrocłavi, banky, operátoři platby, agenti spolupracující se správcem, na základě agenturních i franchisingových smluv, tuzemští i zahraniční kontrahenti za účelem realizace uzavřené smlouvy, subjekty opírající se o účetní a právní procesy a subjekty poskytující služby IT, včetně hostingu. Vzhledem k tomu, že poskytujeme služby na celém světě, Vaše osobní údaje, v souvislosti z Vámi vybranou destinací,
mohou být nebo budou předány na území za Evropskou hospodářskou oblast v rozsahu nutném pro provedení Vámi uzavřené smlouvy, v tom také do zemí, které nebyly uznány Evropskou komisí za země zajišťující příslušný stupeň ochrany osobních údajů. Více informací ohledně zemí zajišťující příslušný stupeň ochrany osobních údajů na adrese:
https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl.


Osobní údaje se zpracovávají po dobu poskytování plnění a nutnou dobu k řádnému vykázání jeho provedení, rozpoznání reklamace, a také vyplývající z jiných ustanovení
např. daňových.


Proti zpracování svých osobních údajů máte právo si podat stížnost, jestliže správce zpracovává osobní údaje:
       1. pro potřeby bezprostředního marketingu; taková stížnost nevyžaduje odůvodněnít;
       2. na základě jiných právních odůvodněných zájmů správce; taková stížnost vyžaduje Vaše odůvodnění zvláštní situací.


V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.soi.sk. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €