Ubytování CSB Obrázok0
Ubytování CSB Obrázok1
Ubytování CSB Obrázok2
Ubytování CSB Obrázok3
Ubytování CSB Obrázok4
Ubytování CSB Obrázok5
Ubytování CSB Obrázok6
Ubytování CSB Obrázok7
Ubytování CSB Obrázok8
Ubytování CSB Obrázok9
Ubytování CSB Obrázok10
Ubytování CSB Obrázok11
Ubytování CSB Obrázok12

Po Balkánsku!

Srbsko - Belehrad
Poznávacie

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Hotel

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování viz níže (8 nocí), stravování: snídaně (8) a večeře (7), turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, systém Tour Guide, pobytovou taxu (cca 1 EUR/den/os. v závislosti na umístění hotelu) a jiné osobní výdaje. Orientační cena vstupného a služeb místních průvodců (včetně systému Tour Guide) - cca 115 EUR/os. (povinný poplatek placený průvodci na místě).  

Důležité! Přečtěte si aktuální informace Covid-19 a cestování a podmínky vstupu do jednotlivých zemí.

Název zájezdu v polském jazyce: Po Bałkańsku!

Program

Železná vrata a polský šlechtic Zawisza Czarny • Sofie - balkánská královna • Rila - duchovní perla Bulharů • Melnik a Tikveš - nejlepší vína • Ohrid - město světla • kaňon Matka - nejkrásnější v Makedonii • Šarganská Osmica - blízké setkání s režisérem Emirem Kusturicou • chvíle odpočinku u Ohridského jezera

Den 1
Odjezd z Polska dle řádu. Přejezd přes Slovensko, Maďarsko do Srbska, tranzitní nocleh u hranice na území Maďarska nebo Srbska. Během cesty jsou plánovány zastávky, mimo jiné na večeři, která je v tento den na vlastní náklady.

Den 2
Po snídani přejezd do Novi Sad, hlavního města Vojvodiny - autonomní čtvrti na severu Srbska. Krátká procházka městem a návštěva Petrovaradínské pevnosti na druhé straně Dunaje. Další cesta ve směru Železných vrat - skalnaté soutěsky Dunaje přes Karpaty. Přejezd největším kaňonem Dunaje (cca 100 km). Cestou budeme míjet hrad Golubac, jehož areál tvoří celkem 10 bílých věží a dvě velké historické brány. Právě na tomto místě padl v boji nejznámější polský rytíř - Zawisza Czarny. Během cesty navštívíme Lepenski Vir - starobylou osadu kultury z éry mezolitu (8000 let př. n. l.) umístěnou na břehu Dunaje. Ubytování v hotelu ve východní části Srbska. Večeře a přenocování.
 
Den 3
Po snídani přejezd do Bulharska. Během cesty do hlavního města Bulharska zastavíme ve městě Belogradčik, které je známé svými fantastickými skalními útvary. Tyto neobvyklé stoupající skály oranžově-žlutého pískovce mají různé tvary a jsou s nimi spojeny mnohé legendy. Skály chrání stará pevnost. Sofie se nachází v samém centru Balkánského poloostrova, v údolí, nádherně obklopena horami. Během procházek městem uvidíme mimo jiné: katedrálu sv. Alexandra Něvského stojící na obrovském náměstí a nedaleký kostel sv. Sofie, patronky města, rotundu sv. Jiřího, mešitu Banja Baši, stejně jako turecké lázně. Přejezd do hotelu, ubytování, večeře a přenocování.

Den 4
Po snídani přejezd k Rilskému klášteru, který se nachází v pohoří Rila. Byl založen Ivanem Rilou a je považován za nejkrásnější symbol pravoslavné víry v Bulharsku. Rilský klášter je kombinací jedinečné architektury a fascinujících fresek. Uvidíme klášterní kostel, věž Chreliu a unikátní dílo řezbářství - Rafaelův kříž. Odpoledne navštívíme nejmenší město Bulharska - Melnik, který je proslulý nejen svou historickou architekturou, ale především vinařskou tradicí. Uvidíme mimo jiné historický dům Kordopulova Kašta - bohatého kupce, dnes se zde nachází muzeum a vinné sklepy. Přejezd do hotelu, ubytování, večeře a přenocování.

Den 5
Po snídani přejezd malebnou vyhlídkovou trasou vedoucí mimo jiné přes průlom Vardaru (hlavní řeka Makedonie) do vinařské oblasti Demir Kapija nebo Tikveš. Ochutnávka nejlepších makedonských vín u producenta. Následně se vydáme malebnou trasou přes Pelagonskou pláň, která je obklopena vysokými horami ke starobylé zřícenině Heraclae Lyncestis (cestou nádherný výhled na hory v Národním parku Pelister a nejrozsáhlejší údolí Pelagonie). Přejezd do hotelu u Ohridského jezera, ubytování. Volný čas, odpočinek u jezera. Pro zájemce večer s folklórem (cca 20 EUR). Večeře a přenocování.

Den 6
Po snídani návštěva Ohridu, města zapsaného na seznamu Světového dědictví UNESCO. Během procházky uvidíme mimo jiné: antické divadlo, navštívíme pravoslavný kostel sv. Bohorodičky Perivlepty s cennými freskami a také pohoří Plaošnik. Prohlídku zakončí pohlednicový výhled na pravoslavný kostel sv. Jovana Kanea, který se nachází na útesu vysoko nad vodami jezera. Navíc navštívíme dílnu tradiční výroby ručního papíru, kde si můžete sami vyrobit památeční kartu. Odpoledne volný čas ke koupání ve smaragdové vodě Ohridského jezera. Pro zájemce možnost fakultativního výletu (za příplatek cca 39 EUR/os.) - plavby lodí po Ohridském jezeře ke klášteru sv. Nauma. Navštívíme pravěkou osadu na vodě v Zátoce kostí. Klášter sv. Nauma je mystickým místem, kde lze podle legendy po přiložení ucha k hrobu světce slyšet tlukot jeho srdce. Následně příjemná plavba po pramenech řeky Černý Drin. Je to neobvyklé místo, kde lze slyšet pouze zvuky přírody. Nebude chybět také ochutnávka místních specialit. Dozvíme se také, jak se vyrábějí slavné Ohridské perly. Přenocování ve stejném hotelu, večeře.

Den 7
Po snídani přejezd na sever přes malebný Národní park Mavrovo ke kaňonu Matka - nejkrásnějšímu kaňonu v Makedonii vytvořenému na řece Treska v blízkosti hlavního města Skopje. Plavba loďkami a prohlídka jeskyní. Pro zájemce návštěva kostela sv. Mikuláše ze 13. století. Následně přejezd ve směru Srbska. Ubytování v hotelu, večeře a přenocování.
 
Den 8
Po snídani budeme směrovat na západ a dorazíme ke kaňonu Uvac. Řeka Uvac je hlavním přítokem řeky Lim, která tvoří jeden z nejzajímavějších říčních kaňonů, meandry se podobají stopě hada. Tato oblast, to není jen úžasný výhled na vinoucí se řeku, ale i bohatství kamenných útvarů, krasových plání, skalních úkrytů a jeskyní. V rezervaci, která  tuto oblast pokrývá, žije více než 100 druhů ptáků, včetně supů chocholatých a supů bělohlavých. Další cesta, ubytování, večeře v zajímavém historickém hotelu, který patří srbské železnici (Mokra Gora).

Den 9
Po snídani přejezd nejznámější evropskou úzkorozchodnou železnicí Šarganská Osmica, jejíž trasa vede obtížnou horskou oblastí a 22 tunely. Během cesty (cca 2 hodiny) nádherné horské výhledy a neodolatelný dojem, že jsme součástí filmu „Život je zázrak“, jehož příběh se odehrává na tomto místě. Návštěva vesnice slavného srbského filmaře Emira Kusturice, skanzenu, postaveného původně jen pro filmové účely. Okouzlující dřevěné domy, kostel se zvonicí, restaurace, banka, obchody, turecké lázně, vězení, knihovna, galerie a četné gadgety přímo z filmového plátna, například černá volha, nebo růžový cadilac. Často se zde můžete setkat přímo s umělci, filmovými tvůrci, kteří se každoročně účastní filmového festivalu, nebo jen navštěvují samotného mistra Kusturice (žije tady a pokud je zrovna na místě, rád popíjí kávu v restauraci). Svou ulici zde má také Fellini, Bergman nebo Bruce Lee. Vesnice vzkvétá a každoročně se objevují nové zajímavosti. Procházka vesnicí, přestávka na kávu nebo oběd, nákup suvenýrů (tradiční rukodělné výrobky vyrobené na místě). Následně přejedeme kaňonem řeky Západní Morava s řadou klášterů (Ovcarsko-Kabarská Klisura). Odjezd do Polska.
 
Den 10
Příjezd do Polska v odpoledních hodinách. (Katovice cca 13:00)
(Realizace programu zahrnuje přejezd cca 3800 km - počítáno od polské hranice). 

Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Dámy jsou žádány, aby si vzaly šátek na hlavu - ke vstupu do kostela/mešity.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty by měly být platné min. 3. měsíce po datu návratu)! 
 
Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Ostatné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.22 €