Ubytování CMA Obrázok0
Ubytování CMA Obrázok1
Ubytování CMA Obrázok2
Ubytování CMA Obrázok3
Ubytování CMA Obrázok4
Ubytování CMA Obrázok5
Ubytování CMA Obrázok6
Ubytování CMA Obrázok7

Balkán je super!

Albánsko - Tirana
Poznávacie

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování viz níže (8 nocí), stravování: snídaně (8) a večeře (6), turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).   

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, systém Tour Guide, pobytovou taxu (cca 1,5 EUR/den/os. v závislosti na umístění hotelu) a jiné osobní výdaje. Orientační cena vstupného a služeb místních průvodců (včetně systému Tour Guide, bez pobytové taxy) - cca 115 EUR/os. (povinný poplatek placený průvodci na místě).

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Bałkany są super! 

Program

Smaragdové Ohridské jezero • Tirana - srdce Albánie • Gjirokastër - albánské město-muzeum • dům Matky Terezy ve Skopji • srbská Kappadokie

Den 1
Odjezd z Polska dle řádu (jižní Evropa). Přejezd přes Slovensko a Maďarsko. Přenocování v okolí srbsko-maďarské hranice (večeře na vlastní náklady).

Den 2
Snídaně a vystěhování z hotelu. Přejezd do Vojvodiny - autonomní oblasti v severní části Srbska, kde uvidíme jeho hlavní město - Novi Sad, které je považováno za nejkrásnější město v zemi. Prohlídku začneme od pevnosti Pietrovaradín, následně procházka starým městem, jehož architektura ukazuje multikulturalismus obyvatelů města. Následně přejezd do Ohridu. Večeře a přenocování v Ohridu (nebo okolí). 
 
Den 3
Po snídani návštěva Ohridu, města zapsaného na seznamu Světového dědictví UNESCO. Během procházky uvidíme mimo jiné: antické divadlo, navštívíme pravoslavný kostel sv. Bohorodičky Perivlepty s cennými freskami a také pohoří Plaošnik. Pro zájemce možnost vstoupit do pevnosti, která je dominantou města a byla postavena carem Samuelem. Prohlídku zakončí pohlednicový výhled na pravoslavný kostel sv. Jovana Kanea, který se nachází na útesu vysoko nad vodami jezera. Odpoledne volný čas ke koupání ve smaragdové vodě Ohridského jezera. Pro zájemce (za příplatek cca 45 EUR/os.) plavba lodí po Ohridském jezeře ke klášteru sv. Nauma. Z vyhlídkového místa uvidíme pravěkou osadu na vodě v Zátoce kostí. Klášter sv. Nauma je mystickým místem, kde lze podle legendy po přiložení ucha k hrobu světce slyšet tlukot jeho srdce. Následně příjemná plavba po pramenech řeky Černý Drin. Je to neobvyklé místo, kde lze slyšet pouze zvuky přírody. Nebude chybět také ochutnávka místních specialit. Večeře a přenocování ve stejném hotelu.

Den 4
Po snídani přejezd do Bitole, bývalého řeckého města Heraclaea Lincaestis (fragmenty chrámů, mozaiky). Projdeme hlavní ulicí Širok Sokak na náměstí s památníkem Philipa II. Makedonského s hodinovou věží a mešitami z 16. století (Evi a Isak). Navštívíme také kostel sv. Dimitrje s vyřezaným dřevěným ikonostasem. Další etapou cesty bude přejezd přes divoké pohoří Pindos ve směru řeckého ostrova Korfu. Přeprava trajektem, večeře, přenocování.

Den 5
Po snídani začneme prohlídku ostrova. Uvidíme ostrov Pontikonissi (Myší ostrov - Mouse Island), který je vizitkou Korfu. Návštěva hlavního města, to je procházka městem rozděleným do několika částí, vytvářejících zajímavou architektonicko-kulturní směsici. Uvidíme staré město se starou pevností, palác sv. Michaela a Jiřího, slavnou Liston - ulici s arkádami, ve které jsou umístěny vkusné kavárny a kostel sv. Spyridona Miracoulouse, patrona ostrova, jehož ostatky spočívají v sarkofágu ze stříbra. Odpoledne se vydáme na západní pobřeží, kde uvidíme nejkrásnější místo na ostrově - záliv Paleokastritsa. Volný čas u moře (pro zájemce plavba lodí po zálivu, cca 17 EUR/os.) zakončí návštěvu ostrova Korfu. Večeře a přenocování. 

Den 6
Vystěhování a brzký odjezd z hotelu (lunch-box na cestu), přeprava trajektem do Igoumenice a přejezd do Albánie. Jako první uvidíme Gjirokastër - město zapsané na seznamu UNESCO, které se nachází v údolí řeky Drinos v jižní části země - je jedním ze dvou albánských měst - muzeí. Z pevnosti můžeme obdivovat panorama s opevněnými domy (tzv. kule), typickými pro balkánský region, jejichž střechy jsou pokryté tradiční šedou břidlicí. Ve městě se dochoval také bazar a mešita ze 17. století. Gjirokastër je také rodným městem bývalého albánského diktátora Envera Hodži. Historický dům, kde se narodil, se nyní nachází v etnografickém muzeu. Následně navštívíme Tiranu - hlavní město a současně největší město Albánie. Procházku začneme u Skanderbegova náměstí patřícímu největšímu národnímu hrdinovi Albánie. V centru současné Tirany je nejstarší památka hlavního města - mešita Ethna Bey z 18. století. Kromě toho uvidíme Pyramidu (dříve mauzoleum Envera Hodžy), prezidentský palác, Kongresový palác a tzv. Blok - oblast, která byla za komunistického režimu pro běžné občany nepřístupná. Večeře a přenocování.
 
Den 7
Po snídani se vydáme k Ohridskému jezeru. Přejezd do vesnice Vevcani, kde uvidíme kaskády Vevčanského potoka skryté v zeleni. Vesnice je známá díky vyhlášení samozvané „republiky“  a hlučného karnevalu. Odpoledne odpočinek u jezera. Celý balkánský region je proslulý svým úžasným folklorem, hudbou a vynikajícím jídlem. Na málo místech ve světě je ještě lidové umění tak živé jako zde, v Severní Makedonii. Není to památka minulosti, to se děje tady a teď. Tanec a zpěv je nepostradatelným prvkem místní kultury. Tuto atmosféru zažijeme i my! U jednoho stolu, za zvuku balkánské hudby (za poplatek cca 35 EUR/os.). Tento den není v hotelu večeře. Přenocování.

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu. Naším dnešním cílem bude město Skopje, jehož prohlídku začneme později u pevnosti Kale. V minulosti byla pravděpodobně sídlem Justiniána I. Následně přejezd na největší čaršiju (bazar) v Evropě, kde v labyrintu uliček uvidíme orientální budovy z období turecké vlády. Nachází se zde mešita Mustafa Pasha, největší v zemi a karavanseráj Suli An. Obdivovat budeme také výsledky projektu „Skopje 2014“ - moderní prostředí nové části centra města. Uvidíme kombinaci historických prvků, jako je kamenný most, s novými budovami v klasickém stylu a památky symbolizující postavy a události významné pro historii Makedonie. Skopje je také místo narození Matky Terezy, uvidíme pamětní dům zasvěcený její památce. Po procházce přejezd ke kaňonu Matka - nejkrásnějšímu kaňonu v Makedonii vytvořenému na řece Treska v blízkosti hlavního města Skopje. Přejezd do hotelu v Srbsku, večeře a přenocování.
 
Den 9
Po snídani vystěhování z hotelu. Po snídani vystěhování z hotelu. Přejezd ve směru města Sremské Karlovice (Sremski Karlovci). Procházka barokním centrem města - Patriarchův palác, pravoslavný kostel sv. Mikuláše, nejstarší srbské gymnázium, kašna
„Čtyři lvi“ a Kaple míru - místo, kde byl podepsán karlovický mír, což změnilo mapu této části Evropy. Oblast Fruška Gora je známa díky pěstování vinné révy, navštívíme jedno z místních vinařství (ochutnávka vín a tradičního občerstvení). Odjezd do Polska ve večerních hodinách.

Den 10
Příjezd do Polska v odpoledních hodinách. (Katovice cca 13:00.) (Realizace programu zahrnuje přejezd cca 3 700 km - počítáno od polských hranic).

Upozornění k programu  
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty musí být platné minimálně 6 měsíců od data návratu)!

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Ostatné

Obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE 
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje klientům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o systému Tour Guide zde.  

Víza

Upozornění!!! V případě cestování mladistvých do Albánie:
- jestliže mladistvý cestuje pouze s jedním z rodičů, musí mít notářsky ověřený dopis od druhého rodiče, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, který vyjadřuje souhlas druhého rodiče s cestou dítěte do Albánie.
- pokud mladistvý cestuje pod dohledem dospělých osob, které nejsou uvedeny v rodném listu, je opatrovník povinen mít notářský dopis od obou rodičů, přeložený do angličtiny přísežným překladatelem, ve kterém rodiče souhlasí s cestou dítěte do Albánie.
- pokud se mladistvý zúčastní fakultativního výletu na Korfu, pak musí notářsky ověřený dopis zahrnovat také Řecko. 

Hotel

**/*** hotel (8 nocí: v Makedonii - 3 noci, v Řecku - na ostrově Korfu - 2 noci, v Tiraně - v Albánii - 1 noc, v Srbsku - 2 noci).

V oblasti Makedonie hotely u Ohridského jezera max. 0 - 200 m od jezera (hotely ležící dál od jezera mají bazén).

Na ostrově Korfu je většina hotelů u moře (hotely ležící dál od moře mají bazén).

Pokoje: všechny dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky). Pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC a často balkonem.

Vybavení: recepce, restaurace a bar.

Strava: bohaté kontinentální snídaně a večeře.

Náš názor: skvělé umístění většiny ubytování u moře nebo u jezera poskytuje vynikající  základnu pro výlety a zároveň příležitost k odpočinku po prohlídce.

Místní kategorie: **/***

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Hodnotenie

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €