Ubytování RUB Obrázok0
Ubytování RUB Obrázok1
Ubytování RUB Obrázok2
Ubytování RUB Obrázok3
Ubytování RUB Obrázok4
Ubytování RUB Obrázok5
Ubytování RUB Obrázok6
Ubytování RUB Obrázok7
Ubytování RUB Obrázok8
Ubytování RUB Obrázok9
Ubytování RUB Obrázok10
Ubytování RUB Obrázok11

Hrabě Drákula na dovolené - pro pohodlné

Maďarsko - Budapešť
Poznávacie

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování viz níže (8 nocí), stravování: snídaně, turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby místních průvodců, spropitné a systém Tour Guide - cca 142 EUR/os. (platí se na místě); fakultativní výlety: tradiční rumunská večeře cca 45 EUR/os., výlet do Nesebaru cca 35 EUR/os., výlet do Balčiku cca 35 EUR/os.; další jídla a jiné osobní výdaje. Možnost příplatku večeří (6) dle programu (1. a 3. den zájezdu bez večeře) v rezervačním systému (nápoje k večeřím za příplatek).

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.
 
Název zájezdu v polském jazyce: Hrabia Drakula na wakacjach - dla wygodnych
Kód zájezdu: RUB

Program

Kluž - hlavní město Transylvánie • Bran - „hrad hraběte Drákuly“ • Bukurešť - Paříž Balkánu • Segešvár (Sighisoara) - místo narození Drákuly • Brašov - „Transylvánie v kostce“ • Sibiu - město umělců • Ruse - město „ducha svobody“ • Nesebar - „perla Černého moře“ • Constanta - hlavní město Dobrudži • mys Kaliakra - bulharské útesy • pobyt v Bulharsku u Černého moře

Den 1
Odjezd z Polska dle řádu. Během cesty jsou plánovány krátké zastávky. Příjezd na tranzitní nocleh v pozdních nočních hodinách. Ubytování v hotelu a přenocování. Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). (Trasa cca 800 km; Katovice-Negreni) 

Den 2
Po snídani vystěhování a přejezd ve směru města Kluž (Cluj-Napoca) - hlavního města Transylvánie, města důležitého pro Maďary i Rumuny, intelektuálního a akademického centra Rumunska. Procházka starým městem s gotickým kostelem sv. Michala a památníkem krále Matyáše Korvína z roku 1902. Přejedeme k paláci Banffy - nejvýznamnějšímu baroknímu městskému paláci Transylvánie. Uvidíme: Babes-Bolyai University a římskokatolický kostel, stejně jako náměstí Avram Iancu s pravoslavnou katedrálou a Národním divadlem. Následně se vydáme k jednomu z největších a nejstarších dolů v Evropě - Salina Turda „*“. Sůl se zde těžila již v římských dobách a její těžbu ukončili ve 20. století. Komplex se skládá ze tří šachet: Terezie (s nejhlubším bodem - 120 m), Anton (108 m) a Rudolf (42 m). Ze speciálně osvětlených dřevěno-kovových konstrukcí budeme obdivovat složité skalní útvary. Přenocování a večeře (fakultativně) v hotelu ve městě Târgu Mureș (nebo v okolí). (Trasa cca 290 km)
 
Den 3
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do Segešváru (Sighisoara), místa narození slavného hraběte Vlada Draculy (historického předchůdce hraběte Drákuly). Procházka centrem (zapsaným na seznamu UNESCO), ve kterém se nacházejí dobře zachovalé středověké stavby. Uvidíme mimo jiné: dům, kde se v roce 1431 narodil Vlad Dracula, zastřešené schodiště vedoucí ke gotickému kostelu Bergkirche „*” a Hodinovou věž, která je symbolem města. Poté se vydáme do Brašova, do jednoho z nejlépe dochovaných středověkých rumunských měst. Uvidíme zde saské centrum města: náměstí Piaţa Sfatului s radnicí, okolí gotického „Černého kostela“, památník slavného reformátora Johanna Hontera. Následně uvidíme rumunskou čtvrť Schei Brasovului, která je umístěna mimo městská opevnění s charakteristickými budovami, budovou bývalé školy a kostelem. Na cestě do tzv. Schei brány uvidíme nejužší ulici, která byla v době vlády diktátora Ceausescu v těchto místech uzavřena kvůli strachu vůdce před případným shromážděním jeho odpůrců. Na kopcích uvidíme pozůstatky starého městského opevnění. Přejezd do hotelu ve městě Predeal (nebo v okolí), přenocování. Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). Večer pro zájemce odjezd na tradiční rumunskou večeři (za příplatek cca 45 EUR/os.). (Trasa cca 220 km)
 
Den 4
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do Bukurešti. Během cesty uvidíme vesnici Bran a tzv. „Bílý hrad“ známý jako „hrad hraběte Drákuly“, umístěný na průsmyku „*”. Jeho architektura dokonale zapadá do legendy o „knížeti temnoty“, který zde údajně kdysi žil. Hrad sloužil jako letní sídlo rumunské královny Marie Sax-Coburg-Gotha. Následně se vydáme do Bukurešti, hlavního města Rumunska. Prohlídka metropole zvané kdysi „Paříži Balkánu“ díky podobnosti eklektických budov a širokých městských bulvárů. Panoramatická projížďka největšími bulváry města od Parlamentního paláce „*” (podle Guinessovy knihy rekordů nejtěžší budova světa a nejdražší administrativní budova na světě) přes Univerzitní náměstí na Náměstí revoluce. Procházka starým městem s ruinami panství ze 14. století spojeného s postavou knížete Vlada III. Draculy - původce slavného Drákuly, dále ortodoxním řeckým kostelem a pompézní bankovní čtvrti. Přenocování a večeře (fakultativně) v hotelu v Bukurešti (nebo v okolí). (Trasa cca 230 km)

Den 5
Po snídani se vydáme ve směru Bulharska. Přejedeme Dunaj a dostaneme se do Ruse - na přelomu 19. a 20. století označovaného za „nejzápadnější“ bulharské město. Právě zde byla postavena první železniční trať v Bulharsku vedoucí do Varny, první pivovar, soukromá banka, pojišťovna, námořní škola a moderní lodě. Během procházky uvidíme mimo jiné: Náměstí svobody obklopené budovami odkazujícími na vídeňskou a pařížskou architekturu, Památník svobody - symbol města, Činoherní divadlo a Pantheon hrdinů národního obrození. Následně přejezd k Černému moři a pozdě odpoledne příjezd na pobřeží. Přenocování a večeře (fakultativně) v hotelu v okolí Varny nebo Zlatých písků. (Trasa cca 290 km)
 
Den 6
Volný čas na opalování u Černého moře. Přenocování a večeře (fakultativně) v hotelu v okolí Varny nebo Zlatých písků.

Den 7
Volný čas na opalování a fakultativní výlety (pro zájemce, za příplatek): 
- výlet do Nesebaru - jednoho z nejkrásnějších bulharských měst, jehož stará část je zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. Město se nachází na malebném poloostrově spojeném s pevninou pouze úzkou úžinou. Jedinečnost tohoto města spočívá v tom, že v něm můžete obdivovat památky z dávných dob. Najdeme zde pozůstatky starých Řeků a Římanů, nádherné středověké kostely, fragmenty tureckých budov a malé dřevěné domky postavené ve stylu bulharského národního obrození. Na kouzlu přidává městu mnoho taveren a malých restaurací na nábřeží. To zvláštní spojení přírodních krás, malebných památek a jedinečné atmosféry města způsobuje, že je Nesebar nyní hojně navštěvován turisty z celého světa (za příplatek cca 35 EUR/os.). Přenocování a večeře (fakultativně) v hotelu v okolí Varny nebo Zlatých písků.

Den 8
Po snídani vystěhování a přejezd na mys Kaliakra „*”, který tvoří monumentální skalní pobřeží vysoké 70 metrů a dlouhé 2 kilometry. Kromě legend popisujících dávnou, bouřlivou historii tohoto pobřeží se toto místo vyznačuje nezapomenutelným panoramatem pobřeží Černého moře. Přejezd k bulharsko-rumunské hranici a poté do Constanty - černomořského hlavního města rumunského pobřeží. V Constantě nás čeká procházka starým městem, které se nachází na mysu. Staré město charakterizuje vzácná směs orientálních stylů a všudypřítomnost moře, na které upozorňuje nejen velký počet racků, ale také stožáry přístavu, které lze vidět mezi budovami. Na jedné ulici hned vedle sebe najdeme chrámy tří náboženství: římsko-katolický kostel, pravoslavný kostel, židovskou synagogu a muslimskou mešitu „*“. Z minaretu se nám rozprostírá impozantní panorama starého města Constanty, přístavu a Černého moře. Poté přejdeme k bohatě zdobené budově kasina a uvidíme fragmenty zachovalé mozaiky z římské doby (pokud bude čas). Přejezd na přenocování a večeři (fakultativně) do hotelu v Bukurešti (nebo v okolí). (Trasa cca 440 km)
 
Den 9
Po snídani přejezd ve směru Karpat. Během cesty zastavíme u slavného kláštera Cozia „*”, nejkrásnější církevní stavby v údolí řeky Olt. Chrám byl založen knížetem Mirčem Starým (dědečkem Vlada III. Draculy), který byl zde také pohřben. Díky mimořádně dochovanému kamennému detailu a freskám je skutečnou pokladnicí středověkého Valašského umění. Pro Rumuny je Cozia jedním z hlavních poutních míst. Poté přejezd panoramatickou cestou přes Karpaty do Sibiu, jednoho z hlavních měst v Sedmihradsku. Projdeme se historickým centrem, které obsahuje tři náměstí, radnici z 16. století, jezuitské a evangelické kostely, železný Most lhářů (podle tradice pokud někdo na mostě zalže, tak se zřítí) a charakteristické budovy, které mají „oči“. Sibiu je často nazýváno městem umělců, v roce 2007 bylo Evropským hlavním městem kultury a v roce 2019 bylo Evropským hlavním městem gastronomické kultury. (Trasa cca 300 km)
Pozdě odpoledne odjezd do Polska. Přejezd přes Maďarsko a Slovensko.
 
Den 10
Příjezd do Polska v dopoledních hodinách. (Woszczyce cca 10:00) (Trasa cca 950 km) 

Upozornění k programu
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech. 
- Objekty označené * navštívíme uvnitř.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Ostatné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Víza - informácie pre predajcov

Občané ČR se mohou účastnit zájezdu na základě platného občanského průkazu/cestovního pasu (dokumenty by měly být platné minimálně 6 měsíců od data návratu).

Hotel

Ubytování:

*** hotely střední kvality - obvykle se nachází na okraji měst nebo mimo města.

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky) s koupelnou, někdy s telefonem a TV.

Vybavení: restaurace a bar.

Strava: kontinentální snídaně nebo za příplatek večeře.

Místní kategorie: ***

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Počasie

Hodnotenie

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €