Ubytování GRP Obrázok0
Ubytování GRP Obrázok1
Ubytování GRP Obrázok2
Ubytování GRP Obrázok3
Ubytování GRP Obrázok4
Ubytování GRP Obrázok5
Ubytování GRP Obrázok6
Ubytování GRP Obrázok7
Ubytování GRP Obrázok8
Ubytování GRP Obrázok9
Ubytování GRP Obrázok10
Ubytování GRP Obrázok11
Ubytování GRP Obrázok12
Ubytování GRP Obrázok13
Ubytování GRP Obrázok14
Ubytování GRP Obrázok15
Ubytování GRP Obrázok16
Ubytování GRP Obrázok17
Ubytování GRP Obrázok18
Ubytování GRP Obrázok19
Ubytování GRP Obrázok20
Ubytování GRP Obrázok21

Klasická Hellada

Grécko - Atény
Poznávacie

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přejezd komfortním autokarem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování v hotelech (11 nocí), stravování: snídaně (11), večeře v Řecku za příplatek (9, bez večeře v den řeckého večera), turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, systém Tour Guide (bezdrátový elektronický systém provázení skupin), další jídla a jiné osobní výdaje. Orientační cena účasti v celém programu - cca 220 EUR/os. (včetně systému Tour Guide). Fakultativní výlet (za poplatek): řecký večer (cca 40 EUR/os.) nebo Atény v noci (cca 25 EUR/os.), plavba na ostrov Skiathos (cca 55 EUR/os.), plavba na Lichadonisia (cca 20 EUR/os.), termální prameny a klášter Sotiros (cca 12 EUR/os.). Studenti by měli mít s sebou průkazku. Orientační cena jednoho oběda je cca 15 EUR/os. (během poznávací části budou organizovány přestávky na oběd).

UPOZORNĚNÍ! Cena zájezdu nezahrnuje pobytovou taxu, jejíž výše je 12-18 EUR/pokoj/týden. Poplatek je povinný a hradí se u průvodce nebo na recepci při ubytování. Výše pobytové taxy závisí na standardu hotelu: hotel 2* - 0,5 EUR/pokoj/noc, hotel 3* - 1,5 EUR/pokoj/noc, hotel 4* - 3 EUR/pokoj/noc.

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Klasyczna Hellada

Program

Pobyt u Jónského moře • Atény a starověké Delfy • Meteory - kláštery na skalách • Mykény a Epidaurus • Olympie a Soluň • Skopje - kaňon Matka 

Den 1
Odjezd z Polska dle jízdního řádu. Přejezd přes Slovensko a Maďarsko. Během cesty jsou plánovány krátké zastávky. 

Den 2
Přejezd přes Srbsko. Příjezd do Řecka ve večerních hodinách. Ubytování v hotelu a čas na odpočinek.

Den 3
Po snídani přejezd na prohlídku Meteor - slavných byzantských klášterů postavených mnichy na nepřístupných skalách. Podle legendy se sv. Atanáš Alexandrijský, zakladatel nejstaršího a největšího kláštera tzv. Velkého Meteoronu, vznesl na vrcholek skály na hřbetě orla, aby zahájil výstavbu klášterů. Upozornění! Je nezbytné skromné ​​oblečení - zakrytá ramena,dámy - dlouhé sukně/kalhoty, pánové - dlouhé kalhoty. Po prohlídce návštěva ateliéru byzantských ikon, možnost nákupu suvenýrů. Přejezd do hotelu v okolí Kamena Vourla, ubytování a přenocování.

Den 4 - 7
Čas na odpočinek, opalování a koupání. Během pobytu možnost využití fakultativního výletu, např.: 

 

Po snídani prohlídka Atén - hlavního města Řecka. Uvidíme všechny nejdůležitější atrakce města: kopec Akropolis s ruinou Parthenonu - Chrám Atény Parthenos, postavený slavným aténským architektem Kallikratésem. Poté uvidíme monumentální vstupní bránu zvanou Propylaje, chrám Athény Niké a Erechtheion se slavným podloubím. Skvělý výhled z Akropole nám také umožní podívat se na nedaleké kopce, které byly ve starodávných dobách nejdůležitějšími body obklopujícími srdce Atén: Pnyx, Filopappou a Areopág, stejně jako vidět Odeon Heroda Attika a Dionýsovo divadlo. Následně přejdeme na starožitnou agoru, která byla od počátků 6. století před n. l. centrem politického života v Aténách a po staletí uchvacuje slavným Hephaestovým chrámem nebo Antalovým sloupořadím. Další atrakcí Atén, kterou uvidíme, bude mramorová Věž větrů na římské agoře a Chrám Dia Olympského. Procházka po Place - zábavní čtvrti Atén. Během přejezdu městem uvidíme zrekonstruovaný stadion Kalimarmáro - olympijský stadion, kde se konaly první olympijské hry novodobé éry a slavnou řeckou gardu v tradičních krojích, která drží stráž u hrobu neznámého vojína. Prohlídku zakončíme návštěvou Národního archeologického muzea, jednoho z nejdůležitějších na světě, ve kterém se nacházejí poklady kykladského, minojského, mykénského a klasického umění. Mezi nejcennější exponáty muzea patří posmrtná maska krále Agamemnona objevena Schliemannem, fresky z Théry, bronzová socha Poseidona, řecké sochy a keramika. Návrat do hotelu na přenocování. Večer pro zájemce řecký večer v Place (fakultativně).

Den 5
Po snídani přejezd na poloostrov Peloponés. Program zahrnuje zastávku u Korintského průplavu - 6kilometrové šíje, která byla otevřena v roce 1893. Korintský průplav spojuje Jónské a Egejské moře a zkracuje plavbu kolem Peloponésu. Následně prohlídka města Nafplion, prvního hlavního města nezávislého Řecka. Procházka starým městem, uvidíme mimo jiné: Konstituční náměstí, hradby citadely Palamidy, Akronafplionu a pevnosti na ostrově Burtsi. Poté se vydáme do Mykén, města založeného legendárním Perseem. Navštívíme mykénskou pevnost se slavnou Lví bránou, Agamemnonův palác, malebné hradby, místní muzeum a Agamemnonův hrob, čili Atreovu pokladnici. Odpoledne přejezd do Epidauros, kde uvidíme mimo jiné: divadlo postavené ve 4. století př. n. l. s fenomenální akustikou, ve kterém se do dnešního dne konají představení starověkých dramat. Uvidíme také Asklépiův chrám věnovaný patronu lékařů a léčitelů. Přejezd do přístavu Kyllini a transfer trajektem na ostrov Zakynthos. Ubytování a přenocování.
 
Den 6 - 9
Čas na odpočinek, opalování a koupání. Během pobytu možnost využití fakultativního výletu, např.: 

Želvy Caretta Caretta a skály poloostrova Keri - fantastická příležitost vidět želvy Caretta Caretta jedinečným způsobem! Výlet lodí kolem zátoky Laganas. Bude možné pozorovat želvy nejen z paluby lodi, ale i pod vodou! Další atrakcí je možnost koupání na malebné pláži ostrůvku Marathonisi. V jeskyních poloostrova Keri nás uchvátí blankytná voda a bude příležitost si znovu zaplavat. Cena cca 35 EUR/os.

Plavba k zátoce Vraku lodi - cena cca 28 EUR/os.

Ostrov Kefalonia - cena cca 59 EUR/os.

Den 10
Po snídani vystěhování z hotelu. Transfer trajektem a přejezd do Olympie, místa nejvýznamnějších starověkých řeckých olympijských her. Navštívíme tělocvičnu a palestru, kde se sportovci připravovali na závody, Féidovu pracovnu, ve které vznikl jeden ze 7 divů světa - Olympský Zeus a Altis, posvátný olivový háj s Chrámem boha Dia a Héry a Olympijský stadion. Tento den vás pozveme na návštěvu místní lisovny oliv, kde se seznámíme s tajemstvím výroby „tekutého zlata“. Cestou budeme obdivovat panorama moderního mostu Rio-Antirio. Přenocování v Delfách.

Den 11
Ráno prohlídka Delf. Věštírna v Delfách byla poutním místem starověkých Řeků, kteří hledali božské rady ve věcech politiky, války nebo lásky. Navštívíme tři nejzajímavější části starověké věštírny: Svatý okruh s klenoty, Apollónův chrám, kde úřadovaly Pýthie, neboli antické věštkyně, Pokladnici Atéňanů, nádherné divadlo, které mohlo pojmout až 5000 diváků, stadion, kde se odehrávaly důležité Pýthijské hry, „svatý“ Kastalský pramen. Prohlídku zakončíme návštěvou Archeologického muzea. Přejezd na sever ve směru hranice s Makedonií. Během cesty krátká zastávka u Thermopyl, v místě kde se konala slavná bitva Peršan s Řeky, v roce 480 př. n. l. Uvidíme památník Léonidase - krále Sparty. Ubytování v hotelu v okolí Soluně.

Den 12
Po snídani prohlídka Soluně. Uvidíme mimo jiné: Odos Egnatia - hlavní ulici města, u níž se proplétají římské, řecké, byzantské a turecké památky: Galeriův oblouk, románská rotunda, Hamam Bey (rajské lázně), kostel Panagia Chalkeon. Následně navštívíme baziliku sv. Demetria - patrona Soluně. Během přejezdu městem uvidíme také Bílou věž - symbol Soluně, sochu Alexandra Velikého, kostel svaté Boží moudrosti a Atatürkův dům. Přejezd do Makedonie. Večer příjezd na přenocování.

Den 13
Po snídani přejezd do hlavního města Makedonie - Skopje, návštěva starého a nového města propojeného Kamenným mostem. Stará Čaršija - dávný turecký bazar nacházející se u úpatí kopce s pevností Kale. Je to orientální změť uliček s dílnami, mešitami, lázněmi a historickými krčmami. Zde se také nachází Pamětní dům matky Terezy z Kalkaty. Odpoledne odjezd ve směru Polska. Během přejezdu možnost fakultativního výletu - Budapešť v noci. Program zahrnuje mimo jiné: náměstí Hrdinů, parlament, mosty přes Dunaj, komplex palácových budov a Rybářské bašty na Zámeckém vrchu, Gellértovu horu s budapešťskou sochou Svobody. Přejezd přes Maďarsko a Slovensko. Během cesty jsou plánovány krátké zastávky.

Den 14
Příjezd do Polska v dopoledních hodinách. (Katovice cca 11:00)
(Realizace programu zahrnuje přejezd cca 4500 km)

Upozornění k programu
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Realizaci tohoto zájezdu lze provést na základě občanského průkazu nebo cestovního pasu (dokumenty by měly být platné minimálně 3 měsíce od data návratu)!

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Ostatné

Obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE 
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Výlety po okolí

MAGICKÉ ZANTE - 38 EUR
Poznejte Zakynthos ze strany země a moře! Ochutnejte neobvyklé tradiční produkty! Projeďte divoké zelené kopce, horské vesnice, olivové háje a vinice, vykoupejte se na ideálním místě pro šnorchlování - v křišťálové a třpytící vodě Modrých jeskyní. Podívejte se na zátoku Vraku zhora - z vysokého útesu! Během tohoto výletu navštívíme lisovnu, ve které vzniká tekuté zlato ostrova - olivový olej. Uvidíme také nejstarší olivovník na ostrově, poslechneme si nejzajímavější příběhy, podíváme se do tajemného a starobylého kláštera, zastaví se u tradičních horských stánků plných chutných místních produktů a rukodělných výrobků. Nebude také chybět dechberoucí výhled na nejfotografovanější a současně jednu z nejkrásnějších zátok světa - Zátoku s vrakem lodi! Na severním konci ostrova, z krásného přístavu, vplujeme do Modrých jeskyní a budeme obdivovat úžasnou podívanou - hru světel a barev moře. Bude také čas na koupání a po těchto atrakcích, také čas na odpočinek a oběd v taverně přímo na pobřeží.

PLAVBA - NAVAJO, MODRÉ JESKYNĚ, KOUPÁNÍ A OPALOVÁNÍ - cca 29 EUR Nejoblíbenější výlet - celodenní plavba, během které bude čas jak na slunění a koupání, tak na pobyt v tzv. Zátoce s vrakem (Navaggio nebo Navajo), kde na překrásné pláži obklopené vysokými útesy leží vrak lodi - je to nejvíce fotografovaná pláž v celém Řecku. Zastavíme se také kvůli možnosti fotografování poblíž Skinari - Modrých jeskyní. Nápoje, zmrzliny a občerstvení budou k dispozici na palubě lodi. (Zastávka na koupání závisí na uvážení kapitána lodi, v závislosti na výšce vln se může zastavit v jiném zálivu).

KEFALONIE - trajektem a autobusem - cca 54 EUR
Největší ostrov Jónského souostroví - nádherná a tajemná Kefalonie. Navštívíme tam dvě úchvatné jeskyně - Melissani s podzemním, velkolepým jezírkem, kde poplujete lodí na setkání s pohádkovou hrou světlel a 2 miliony let starou dračí jeskyní Drogarati se stalagmity a stalaktity a přirozeně vyřezaným balkonem, který je scénou během mnoha komorních koncertů. Uvidíme také slavnou pláž Myrthos - hvězdu mezi plážemi Jónského moře, navštívíme klášter patrona ostrova - sv. Gerassima. Bude také volný čas na oběd a kávu v Agia Effimia - půvabném kefalonském přístavním městečku s krásným výhledem na ostrov známého mytologického krále Odyssea - Ithaku. Navštívíme také město Argostoli - hlavní město ostrova, kde nás přivítá krásná scenérie. Kefalonie, krásná královna Jónských ostrovů, speciálně pro Vás v provedení VIP - rychlou, moderní lodí, kterou vyplouváme z města Zakynthos do přístavu Poros, díky tomu se můžete kochat krásami magické Kefalonie.

Hotel

Ubytovanie

Diverzná časť:

Hotely: (5 nocí: v Grécku ****,*** a v Srbsku **(2 noci)).

Posteľové izby: všetky s kúpeľňou, WC a klimatizáciou (okrem 1 noci v Srbsku), často s telefónom a balkónom.

Pobytová časť:

Hotely: (5 nocí)

- Hotel - FLISVOS*** - komplex sa nachádza v mestečku Tolo, priamo na pláži. Komplex sa skladá z 2 hotelov Flisvos a Flisvos Royal. Klienti oboch hotelov môžu využívať celý komplex. Hotel sa nachádza priamo v centre letoviska, v okolí je množstvo reštaurácií, barov, obchodov, taverien a iných turistických atrakcií. V blízkosti, pri pláži, požičovne plaveckých potrieb.

Spálne: komfortné 2-lôžkové izby (možnosť prístelky) s výhľadom na more alebo do záhrady. Všetky izby majú kúpeľňu, WC a klimatizáciu. Okrem toho TV, telefón, balkón.

Hotel - ESPERIA*** - nachádza sa 50 m od piesočnatej pláže Psili Ammos, v centre letoviska Tolo, kde si každý nájde niečo pre seba. Nachádzajú sa tu kaviarne, obchody, reštaurácie a typické grécke taverny, ktoré sú známe svojimi vynikajúcimi rybami a morskými plodmi.

Posteľ: 42 útulných , komfortne zariadených dvojlôžkových izieb (možnosť prístelky), s výhľadom na more. Všetky izby majú vlastnú kúpeľňu s WC, TV, klimatizáciu, satelitnú TV, sušič vlasov a trezor.

.
Miestna kategória

Grécko: B, C, Srbsko:**

Hodnotenie

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €