Ubytování MAK Obrázok0
Ubytování MAK Obrázok1
Ubytování MAK Obrázok2
Ubytování MAK Obrázok3
Ubytování MAK Obrázok4
Ubytování MAK Obrázok5
Ubytování MAK Obrázok6
Ubytování MAK Obrázok7
Ubytování MAK Obrázok8
Ubytování MAK Obrázok9
Ubytování MAK Obrázok10

Balkánské souhvězdí

Albánsko
Poznávacie + pobytové

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do Ohridu, letištní taxy, ubytování (7 nocí během okružní části nebo za příplatek 14 nocí: okružní část + pobyt u Ohridského jezera), všechny přejezdy klimatizovaným autokarem/autobusem, stravování: během okružní části (7 snídaní), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).
 
Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby místních průvodců, spropitné a systém Tour Guide. Orientační náklady na účast v celém programu (včetně systému Tour Guide) - 136 EUR/os. (platí se povinně průvodci na místě). Cena nezahrnuje další jídla, pobytovou taxu cca 1-1,5 EUR/den/os. - platí se v hotelech (týká se okružní a pobytové části pro klienty pokračující v pobytu) a jiné osobní výdaje. Fakultativní výlety: plavba lodí k monastyru sv. Nauma (cca 45 EUR/os.), makedonský večer (cca 35 EUR/os.).
Možnost příplatku večeří (6) v rezervačním systému.

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Bałkański Gwiazdozbiór
Kód zájezdu: MAK 

Program

Korča - Paříž jihu • Soluň - řecké hlavní město módy - Skopje - hlavní město Makedonie a dům Matky Terezy • Kosovo a multikulturní Prizren • návštěva Albánie - Tirana a bunkry • Krujë - albánský Krakov • Ohrid a jeho perly (UNESCO) • odpočinek u křišťálově čistého Ohridského jezera

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Ohridu charterovým letadlem. Po příletu transfer do hotelu v okolí města Ohrid. Ubytování v hotelu, čas na odpočinek, večeře (fakultativně) a přenocování.

Den 2
Po snídani vystěhování, následně přejezd do Albánie nádhernou scénickou cestou podél Ohridského jezera. Cestou budeme míjet Pogradec, albánské letovisko a malebnými serpentinami se vydáme ve směru města Korča, které se nachází v údolí ve výšce 886 m n. m., na úpatí pohoří Morava. Právě zde byla založena první albánská škola 7. března 1887 se souhlasem tehdejších osmanských úřadů. V budově je v současné době vzdělávací muzeum. V Korče byl otevřen první, nejstarší pivovar v Albánii, který funguje do dnešního dne. Pivo Birra Korça bylo založeno z iniciativy italského investora a albánského obchodníka. Nyní se můžeme těšit lahodnou chutí piva vyráběného v tomto pivovaru. Město má jedinečnou atmosféru, je pěkně udržované a spojuje tradici s moderností. Najdeme čas na kávu na historickém náměstí plném kaváren. Pro zájemce možnost výjezdu na vyhlídkovou věž, ze které lze obdivovat neobvyklou polohu tohoto města nazývaného kdysi Paříží jihu, a také Městem jablek, díky četným ovocným sadům, které je obklopují. Následně se vydáme do vesnice Voskopojë, která se nachází v nadmořské výšce 1160 m. Do 18. století to bylo velké arumunské město, známé svými 20 ortodoxními kostely. V současné době je to krásná vesnice, ve které uvidíme jeden ze 7 dochovaných kostelů. Projdeme se dlážděnými uličkami, budeme dýchat čerstvý vzduch a obdivovat dechberoucí scenérie. Oblast je proslulá svou speciální technikou pečení místních specialit - burek. Večeře (fakultativně) a přenocování v Korče (nebo okolí). (Trasa cca 150 km)

Den 3
Po snídani vystěhování a odjezd ve směru Soluně. Během cesty zastavíme v malebném městečku Kastoria, které se nachází u stejnojmenného jezera. Budovy města je obklopují a vytvářejí krásné panorama. Poté dojedeme do Soluně, druhého největšího města Řecka zvaného často řeckým hlavním městem módy. Prohlídku začneme u symbolu města - Bílé věže, která je jedním z mála pozůstatků obranných hradeb, poté se vydáme na slavné Aristotelovo náměstí a uvidíme Galeriův oblouk. Vyjedeme k byzantské pevnosti s majestátní citadelou Heptapyrgion, odkud se rozprostírá nádherný výhled na město. Navštívíme kostel patrona Soluně sv. Dimitrije, kde se seznámíme s příběhem jeho mučednické smrti. Volný čas na procházku soluňskou promenádou, nakupování nebo vynikající kávu v řeckém stylu. Večeře (fakultativně) a přenocování v Soluni (nebo okolí). (Trasa cca 300 km)

Den 4
Snídaně a vystěhování z hotelu. Naším dnešním cílem bude Skopje. Na hlavní město Makedonie se podíváme shora! Výjezd lanovkou na kopec Vodno, na jehož vrcholku stojí největší křesťanský kříž na světě. Nádherné panorama nám umožní seznámit se s topografií města, jehož prohlídku začneme později u pevnosti Kale. V minulosti byla pravděpodobně sídlem Justiniána I. Následně přejezd na největší čaršiju (bazar) v Evropě, kde v labyrintu uliček uvidíme orientální budovy z období turecké vlády. Nachází se zde mešita Mustafa Pasha, největší v zemi a karavanseráj Suli An. Obdivovat budeme také výsledky projektu „Skopje 2014“ - moderní prostředí nové části centra města. Uvidíme kombinaci historických prvků, jako je kamenný most, s novými budovami v klasickém stylu a památky symbolizující postavy a události významné pro historii Makedonie. Skopje je také místo narození Matky Terezy, uvidíme pamětní dům zasvěcený její památce. Po procházce přejezd ve směru hranice s Kosovem krásnou přírodou pohoří Šar Planina. Večeře (fakultativně) a přenocování v Prizrenu (nebo okolí). (Trasa cca 350 km)

Den 5
Po snídani a vystěhování z hotelu návštěva Prizrenu, nejmalebnějšího a multikulturního města v Kosovu, kterému dominuje byzantská pevnost Kalaja (Zvečanská pevnost). Během procházky úzkými uličkami centra uvidíme mimo jiné Sinan-pašovu mešitu a kostel sv. Mikuláše. Projdeme se tureckým kamenným mostem pocházejícím ze 17. století a Šadrvanem - oblíbeným místem k procházkám a odpočinku místních obyvatel. Následně se vydáme do Albánie, do města Krujë nazývaného albánským Krakovem. Nachází se v nedalekých horách a je symbolem a bývalou baštou války proti Turkům. Dlážděná ulice nás dovede k místnímu bazaru, plnému rukodělných řemesel a krásně vytvořeného filigránského stříbra. Nad stánky se vznáší duch albánského obchodního talentu, smíšený s tradicí pohostinnosti a zdvořilosti. Nad městem se tyčí zřícenina pevnosti Skanderbeg a u ní se nachází její moderní verze - muzeum největšího bojovníka - Jiřího Kastrioty Skanderbega. Panorama okolí uchvacuje svou malebností. Pozdě odpoledne návštěva Tirany, hlavního města stále velmi záhadné a fascinující Albánie, která vlastně až do počátku 90. let byla odříznuta od světa. Rušná Tirana se snaží dohnat ztracený čas. Rytmus ulice se mísí s rytmem každodenního života, k životu se líně probouzejí pouliční podniky a obyvatelé Tirany ve svých Mercedesech, v oblíbené značce automobilů, pomalu vyrážejí ke každodenním povinnostem. Míjejíc kavárny plné do posledního místečka, budeme objevovat symboly města - historickou mešitu, nově zrekonstruované centrum, ocelovo-skleněnou pyramidu, nebo nejstarší věž s hodinami. Večeře (fakultativně) a přenocování v Tiraně (nebo okolí). (Trasa cca 200 km) 

Den 6
Snídaně a vystěhování z hotelu. Ráno se přeneseme v čase do doby diktatury Envera Hodži, jejíž historii prozkoumáme v nejtajemnějším ze statisíců albánských bunkrů, nedávno objeveném a zpřístupněném pro veřejnost - v atomovém krytu krutého tyrana. Z podzemí nás rytmus města vynese do oblak. Gondolovou lanovkou vyjedeme na vrchol Dajti - panoramatické vyhlídkové místo hlavního města, odkud se rozprostírá výhled na Orient a západ. Odtud lze nejlépe vidět, jakou směsicí kultur, tradic a stylů je moderní Tirana. Odpoledne přejezd do Ohridu. Tento den není v hotelu večeře. Možnost využití fakultativní balkánské večeře. Celý balkánský region je proslulý svým úžasným folklorem, hudbou a vynikajícím jídlem. Na málo místech na světě je ještě lidové umění tak živé jako zde, v Makedonii. Není to památka minulosti, to se děje tady a teď. Tanec a zpěv je nepostradatelným prvkem místní kultury. Tuto atmosféru zažijeme i my! U jednoho stolu, za zvuku balkánské hudby. Každý se bude moci naučit základní krok „oro“ a bavit se v rytmu živé hudby (za příplatek cca 35 EUR/os.). Přenocování v Ohridu (nebo okolí). (Trasa cca 150 km)

Den 7
Snídaně v hotelu, následně procházka Ohridem - nejznámějším Makedonským městem na Balkáně, jehož nepřeberné množství vzácných relikvií a úžasných výhledů na jezero nás budou doprovázet až do časného odpoledne. Navštívíme pravoslavný kostel sv. Bohorodičky Perivlepty s krásnými a velmi zachovalými freskami světců a byzantských císařů, starožitné divadlo a Plaošnik, neobvyklé a pro Slovany důležité místo, kde byla postavena první univerzita v Evropě. Návštěva ve výrobně ručního papíru. Prohlídku města zakončíme obdivováním pravoslavného kostela sv. Jovana Kanea, který se nachází na vysokém útesu nad vodami jezera. Odpoledne volný čas na opalování a koupání v Ohridském jezeře. Pro zájemce možnost fakultativního výletu (za příplatek cca 45 EUR/os.) - plavby lodí po Ohridském jezeře ke Svatému Naumu. V bohatém programu výletu doporučujeme mimo jiné: prohlídku kostela, jehož stavbu začal sám sv. Naum v roce 900, prezentaci světoznámých místních Ohridských perel a originální způsob jejich vzniku (možnost koupě), dále nabízíme ochutnávku místních specialit. Na závěr prohlídky odpočinek v Přírodní rezervaci řeky Černý Drin, po jejichž tocích poplujeme loďkami. Návrat do hotelu, večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 30 km)

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu a transfery:
- pro klienty pokračující v pobytu - přejezd do vybraného hotelu, pobyt a 15. den odlet do Polska.
- pro klienty, kteří se vracejí do Polska - transfer na letiště, odlet charterovým letadlem.

Upozornění k programu
- K vjezdu do Kosova je vyžadován platný cestovní pas!
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Dámy žádáme, aby si vzaly šátek na hlavu ke vstupu do kostela/mešity.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE 
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Důležité 
Atrakce zobrazené na mapě a Street View slouží pouze pro názorné účely a ne vždy budou navštíveny v podobě, v jaké jej prezentuje Google. Vstupy jsou předpokládány pouze do těch atrakcí, které jsou jasně zaznamenány v katalogovém programu zájezdu. 

Víza

K vjezdu do Makedonie je vyžadován platný cestovní pas platný min. 6 měsíců od data návratu! 

Informácie o hoteloch

Hotely *** - strednej kvality, ktoré sa nachádzajú zvyčajne mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (možnosť prístelky), všetky s kúpeľňami.

Vybavenie: v hoteli je reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky - formou bufetu a za príplatok večera (6) - formou bufetu alebo menu servírované k stolu; nápoje za príplatok.

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Hotel

Hodnotenie r.pl

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €