Ubytování BUW Obrázok0
Ubytování BUW Obrázok1
Ubytování BUW Obrázok2
Ubytování BUW Obrázok3
Ubytování BUW Obrázok4
Ubytování BUW Obrázok5
Ubytování BUW Obrázok6
Ubytování BUW Obrázok7
Ubytování BUW Obrázok8
Ubytování BUW Obrázok9
Ubytování BUW Obrázok10
Ubytování BUW Obrázok11
Ubytování BUW Obrázok12
Ubytování BUW Obrázok13
Ubytování BUW Obrázok14
Ubytování BUW Obrázok15
Ubytování BUW Obrázok16
Ubytování BUW Obrázok17
Ubytování BUW Obrázok18
Ubytování BUW Obrázok19
Ubytování BUW Obrázok20
Ubytování BUW Obrázok21
Ubytování BUW Obrázok22
Ubytování BUW Obrázok23
Ubytování BUW Obrázok24
Ubytování BUW Obrázok25
Ubytování BUW Obrázok26
Ubytování BUW Obrázok27
Ubytování BUW Obrázok28
Ubytování BUW Obrázok29
Ubytování BUW Obrázok30

Bulharsko - od hor až k moři na Zlaté Písky

Bulharsko - Zlaté piesky - Zlaté piesky
Poznávacie + pobytové

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do Bulharska, letištní taxy, ubytování (7 nocí během okružní části nebo za příplatek 11/14 nocí: okružní část + pobyt ve Zlatých Pískách), všechny transfery klimatizovaným autokarem nebo autobusem, stravování: během okružní části - 7 snídaní (za příplatek 5 večeří nebo obědy dle programu), během pobytové části - jak je v popisu hotelů, služby průvodce a delegáta během pobytové části, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby průvodců, rodopské občerstvení, spropitné a systém Tour guide - cca 156 EUR/os. (platí se na místě); večeře; fakultativní výlety: tradiční večeře v Arbanasi cca 45 EUR, ochutnávka bulharských vín cca 30 EUR; další jídla (10-15 EUR/1 pokrm) a jiné osobní výdaje.

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Bułgaria - Od gór do morza, po Złote Piaski
Kód zájezdu: BUW

Program

Sofie • Rilský klášter • Nesebar - perla Černého moře • Údolí růží • byzantský Plovdiv - oblast vinic • pohoří Rila a Rodopy • Stara planina (Staré hory) • Veliko Tărnovo • pro zájemce možnost prodloužení pobytu ve Zlatých Pískách (4 nebo 7 nocí)

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Bulharska. Po příletu transfer do hotelu v okolí Varny nebo Zlatých Písků. Volný čas. Večeře (fakultativně - při pozdním příletu formou studené kuchyně) a přenocování.

Den 2
Po časné snídani přejezd směrem k Nesebaru, známému jako „perla bulharského Černého moře“. Město se nachází na malém poloostrově a je na seznamu Světového dědictví UNESCO jako svědectví o přítomnosti Tráků, Řeků, Římanů, Slovanů, Bulharů a Turků na tomto místě. Nesebar spojuje zvláštním způsobem architekturu malých středověkých kostelů a krásných domů ve stylu bulharského národního obrození. Na kouzlu přidává městu mnoho taveren a malých restaurací na nábřeží. Po návštěvě Nesebaru nás cesta povede směrem k městu Stara Zagora. Toto kdysi římské město známé jako Augusta Traiana nám odhalí starobylou historii bulharské země. Přenocování a večeře (fakultativně) v hotelu v Kazanlaku nebo v jeho okolí. (Trasa cca 350 km)

Den 3
Po snídani prohlídka Kazanlaku, hlavního města Údolí růží. Poznáme zde tajemství pěstování damaškové růže a seznámíme se z výrobou známého růžového oleje ceněného po celém světě. Používá se k vytváření mnoha slavných parfémů a kosmetiky. K získání 1 kg vysoce kvalitního růžového oleje je zapotřebí více než 3 tuny okvětních lístků růží posbíraných speciálním způsobem. Kazanlak je také označován jako hlavní město „Údolí thráckých králů“. Dozvíme se o historii této oblasti a o překvapivých objevech v mohylách Thráckých vládců. Poté navštívíme kopii slavné thrácké hrobky „*“ v Kazanlaku, která byla zapsána na seznamu UNESCO. Navštívíme také pravoslavný kostel Narození Páně ve městě Shipka. Je to místo spojené s bojem za osvobození Bulharů z turecké okupace, posvěcené krví bulharských, ruských a polských vojáků. Následně přejezd Thráckou nížinou ve směru největšího města centrálního Bulharska - Plovdiv, které bylo v roce 2019 Evropským hlavním městem kultury. Ve starověku bylo toto město známé jako Eumolpia dobyto Filipem II. Makedonským (otcem Alexandra Velikého) a přejmenováno na Filipopolis. Během procházky uvidíme mimo jiné: pozůstatky římského města Trimontium, byzantský ortodoxní kostel sv. Konstantina a Heleny z 19. století (ve své první verzi byl postaven ve 4. století římským císařem), památky tureckého Filibe včetně tzv. Páteční mešity (Džumaja). Navštívíme neobvyklou část bulharského města z 19. století - bludiště dlážděných uliček a okázalé domy plovdivských obchodníků. Přejezd na přenocování do hotelu v Plovdivu nebo v jeho okolí. Večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 130 km)

Den 4
Během tohoto dne budeme mít příležitost obdivovat krásu bulharské přírody. Po snídani přejezd směrem k Bačkovskému monastýru „*” - druhému, nejslavnějšímu pravoslavnému klášteru v Bulharsku. Byl založen již v 11. století a byl jedním z nejvýznamnějších křesťanských center v době druhého bulharského státu. Dnes je toto místo plné mystiky, je obklopeno pohořím Rodopy, jež je plné věřících, kteří se sem přicházejí poklonit před ikonou Bohorodičky Eleusa slavnou díky množství zázraků. Přejezd malebnými cestami směrem k Pamporovo, horskému letovisku v pohoří Rodopy, které během léta vítá návštěvníky množstvím bylin a květin. Během cesty nás čeká seznámení s lidovou tradicí místních horalů a rodopské občerstvení. Poté se přesuneme směrem k malebnému jezeru Dospat. Následně pojedeme vyhlídkovou trasou, ze které budeme obdivovat nádhernou krajinu pohoří Pirin. Přejedeme k horskému městečku Melnik v krásné lokalitě, v proslulé vinařské oblasti, kde se současnost prolíná s tradicí. Večer pro zájemce ochutnávka bulharských vín v Mehaně v Melniku (za příplatek cca 30 EUR/os.). Přenocování v Melniku nebo v okolí. (Trasa cca 290 km)

Den 5
Po snídani přejezd a prohlídka Rilského kláštera „*”. Nejznámější a největší klášter v Bulharsku je hojně navštěvován poutníky a turisty. Je kulturní památkou a je zapsán na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Je také nejposvátnějším místem Bulharů, známým díky zázrakům. Bylo opakovaně ničeno nepřáteli, aby vždy povstalo z popela jako fénix a bdělo nad zachováváním tradice a bulharskou kulturou. Klášter v pohoří Rila je obklopen lesy. Překvapuje jak svým vzhledem, tak i atmosférou - zevnitř tlusté, drsné, vysoké zdi, zatímco uvnitř nádvoří s podloubími ve stylu bulharského obrození. Poté přejezd do hlavního města Bulharska - Sofie. Poznáme historickou část hlavního města, kde uvidíme mimo jiné katedrálu sv. Alexandra Něvského - největší pravoslavný kostel na Balkáně s pozlacenými kupolemi a 12 těžkými zvony. Je ověnčený freskami a ikonami od nejlepších ruských a bulharských malířů z konce 19. a počátku 20. století. Uvidíme také vysokou 14metrovou sochu Alexandra II. zvaného carem Osvoboditelem, který pomohl Bulharům získat nezávislost. Sochu na koni vytvořil italský sochař Arnoldo Zocchi. Následně uvidíme kostel sv. Sofie (uvnitř) - chrám postavený za vlády byzantského císaře Justiniána v 6. století, kostel sv. Mikuláše, Národní galerii výtvarného umění nacházející se v bývalém carském paláci, Národní divadlo, Archeologické muzeum ve Velké mešitě z 15. století (většinu objektů uvidíme zvenčí). Procházku ulicemi Sofie zakončíme u kostela sv. Jiří - nejstarší budově hlavního města - v blízkosti mešity Banja Baši a tržnice. Přejezd na večeři (fakultativně) a přenocování do hotelu v Sofii nebo v okolí. (Trasa cca 250 km)

Den 6
Po snídani přejezd směrem ke kopci Stara Planina. Navštívíme tam jednu z nejznámějších jeskyní balkánského masivu, opředenou legendami a plnou zajímavých skalních útvarů. Dalším bodem programu bude vesnice-skanzen Etar „*”. Slavné muzeum pod širým nebem se skládá ze starých domů s typickou architekturou bulharského národního obrození z 18. a 19. století. Seznámíme se s bulharským lidovým uměním a poznáme tajemství práce mnoha řemeslníků, kteří zde provozují své dílny otevřené pro veřejnost. Následně pojedeme do města Trjavny, jednoho z architektonických skvostů Bulharska. Najdeme zde vynikající příklady stavebnictví a řemesel z doby národního obrození. Přenocování v hotelu v Veliko Tărnovo nebo v okolí. Večer pro zájemce výjezd na tradiční bulharskou večeři v Arbanasi (za příplatek cca 45 EUR/os.). (Trasa cca 300 km)

Den 7
Po snídani přejezd do centra jednoho z nejstarších měst v Bulharsku. Navštívíme kopec Carevec „*”, který se tyčí nad Veliko Tărnovo a nacházejí se na něm pozůstatky tvrze plnící funkci hlavního města druhého bulharského státu. Na jednom konci je věž Baldwin, kde byl vězněn zajatý vládce Latinského císařství, které bylo založeno v místě podmanění Byzance křižáky. Na druhém konci je skála Zatracení, ze které byli shazování odsouzenci do proudu řeky Jantar, k níž se mohou vydat jen ti odvážní. Následně přejedeme do Varny, během cesty zastavíme u tzv. Madarského jezdce (Madara Rider). Je to středověký skalní reliéf z 8. století znázorňující chána Tervela probodávajícího oštěpem lva. Jako jediný takovýto památník v Evropě byl zapsán na seznamu UNESCO a je symbolem Bulharska. Poté přejezd do samotného centra největšího přístavního města na pobřeží Černého moře - Varny. Uvidíme mimo jiné katedrálu Nanebevzetí Matky Boží - katedrálu  metropole, Činoherní divadlo i Státní operu a také hlavní promenádu u přímořského parku. Prohlédneme si také (pokud bude čas) Archeologické muzeum. Pozdě odpoledne přejezd na přenocování a večeři (fakultativně) v hotelu ve Varně nebo v okolí. 

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu (do 10:00 hodiny). Následně transfery:
- pro klienty pokračující v pobytu ve Zlatých Pískách (3 nebo 7 dnů) - přejezd do vybraného hotelu ve Zlatých Pískách, pobyt ve dnech 8-10 (11. den odlet do Polska) nebo 8-14 (15. den odlet do Polska). 
- pro klienty, kteří se vracejí do Polska - transfer na letiště a návrat do Polska.

Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Ostatné

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE 
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Víza

Občané ČR se mohou účastnit zájezdu na základě platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Informácie o hoteloch

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Hotel

Detelina

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Sunrise All Suites Resort

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Sunrise All Suites Resort

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Berlin Golden Beach

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Admiral hotel

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Park Hotel Golden Beach

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Berlin Green Park

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Berlin Green Park

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Berlin Green Park

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Berlin Golden Beach

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Sunrise Blue Magic Resort

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Sunrise Blue Magic Resort

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Prestige and Aqua Park Hotel

Ubytovanie

Hotely *** turistickej triedy - nachádzajú sa väčšinou mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (s možnosťou prístelky), všetky s kúpeľňou.

Vybavenie: v hoteli reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky formou bufetu, za príplatok päť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu).

Miestne kategórie
***

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Počasie

Hodnotenie r.pl

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €