Ubytování MAT Obrázok0
Ubytování MAT Obrázok1
Ubytování MAT Obrázok2
Ubytování MAT Obrázok3
Ubytování MAT Obrázok4
Ubytování MAT Obrázok5
Ubytování MAT Obrázok6
Ubytování MAT Obrázok7
Ubytování MAT Obrázok8
Ubytování MAT Obrázok9
Ubytování MAT Obrázok10

Co nás spojuje a co nás dělí

Macedónsko - Ochryda
Poznávacie + pobytové

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do Ohridu, letištní taxy, ubytování (7 nocí), všechny přejezdy klimatizovaným autokarem/autobusem, stravování: 7 snídaní, služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).


Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby místních průvodců, spropitné a systém Tour Guide - 145 EUR/os. (platí se povinně průvodci na místě). Cena nezahrnuje večeře, další jídla, pobytovou taxu cca 1-1,5 EUR/den/os. - platí se v hotelech (týká se okružní a pobytové části pro klienty pokračující v pobytu) a jiné osobní výdaje. Možnost příplatku večeří (6) v rezervačním systému (nápoje za poplatek).


Důležité! Přečtěte si aktuální podmínky vstupu do země.


Název zájezdu v polském jazyce: Co nas łączy, co nas dzieli
Kód zájezdu: MAT 

Program

Soluň - princezna zálivu Thermaikos • Vergina • Ohridské jezero - nejstarší v Evropě • Ohrid - perla u jezera • kaňon Matka • Skopje - hlavní město Makedonie a dům Matky Terezy • Národní park Mavrovo • vesnice Galičnik - podstata makedonského folklóru • Národní park Galičica a Prespanské jezero • Kratovo - v kráteru vyhaslé sopky • Demir Kapija - kraj vína • čas na opalování u Ohridského jezera


Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Ohridu charterovým letadlem. Po příletu transfer do hotelu v okolí města Ohrid. Ubytování v hotelu, čas na odpočinek, večeře (fakultativně) a přenocování.


Den 2
Po snídani přejezd do Řecka - do Verginy (seznam UNESCO), kde uvidíme úžasnou mohylu - muzeum s královskými hrobkami vládců Makedonie (ze 4. století před n. l.), včetně Filipa II. Makedonského a jedné z jeho manželek. Mimořádná forma tohoto podzemního muzea a ohromující sbírky odlišují toto místo od jiných. Nejcennějšími nálezy jsou nejen klenuté hroby, ale také velké množství předmětů, se kterými byli pohřbíváni mrtví a také četné malby na stěnách mohyly. Následně návštěva Soluně, druhého největšího města Řecka, zvaného často řeckým hlavním městem módy. Uvidíme slavnou Bílou věž, Aristotelovo náměstí a Galeriův oblouk. Městem vede tepna, která byla v dávných dobách součástí slavné Via Egnatia. Volný čas na procházku soluňskou promenádou, nákupy a ochutnání skvělé řecké kávy. Ubytování v hotelu v Soluni (nebo v okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 300 km)


Den 3
Po snídani vystěhování. Následně se vydáme ve směru Makedonie a oblasti Demir Kapija, proslulé na celém Balkáně vynikajícími prvotřídními víny. Ochutnávka výborných vín z této oblasti v místní vinárně je důležitým bodem programu. Ve Stobi navštívíme archeologické naleziště, ukazující pozůstatky města, které plnilo důležitou hospodářskou a vojenskou funkci. Nachází se v místě, kde se řeka Crna vlévá do Vardaru. Lze tady najít pozoruhodné mozaiky, paláce, kasino, baziliky, synagogu a vězení. Následně návštěva Kratova, města v kráteru vyhaslé sopky, bývalého centra těžby zlata a stříbra. Kratovo je známé svými mosty a věžemi a také originální architekturou. Je stále ještě nekomerční, přirozené a originální. Ubytování v hotelu ve městě Kratovo. Tento den není v hotelu večeře. Možnost využití nabídky balkánské večeře (fakultativně). Celý balkánský region je proslulý svým úžasným folklorem, hudbou a vynikajícím jídlem. Na málo místech na světě je ještě lidové umění tak živé, jako zde v Makedonii. Není to památka minulosti, to se děje tady a teď. Tanec a zpěv je nepostradatelným prvkem místní kultury. Tuto atmosféru zažijeme i my! U stejného stolu, za zvuku balkánské hudby (za příplatek cca 40 EUR/os.). Přenocování. (Trasa 260 km)


Den 4
Snídaně a vystěhování z hotelu. Přejezd do Kuklice, magického místa, kde podle legendy kdysi dávno byla na svatební průvod hozena kletba, která všechny proměnila v kamenné sochy. Místo je chráněno Ministerstvem životního prostředí jako výjimečné, protože vzniklo v důsledku milionů let eroze. Prohlídka Skopje - hlavního města Makedonie, na které se podíváme shora! Výjezd lanovkou na kopec Vodno, na jehož vrcholku stojí největší křesťanský kříž na světě. Nádherné panorama nám umožní seznámit se s topografií města, jehož prohlídku začneme později u pevnosti Kale. V minulosti byla pravděpodobně sídlem Justiniána I. Následně přejezd na největší čaršiju (bazar) v Evropě, kde v labyrintu uliček uvidíme orientální budovy z období turecké vlády. Nachází se zde mešita Mustafa Pasha, největší v zemi a karavanseraj Suli An. Obdivovat budeme také výsledky projektu „Skopje 2014“ - moderní prostředí nové části centra města. Uvidíme kombinaci historických prvků, jako je kamenný most, s novými budovami v klasickém stylu a památky symbolizující postavy a události významné pro historii Makedonie. Skopje je také místo narození Matky Terezy, uvidíme pamětní dům zasvěcený její památce. Navštívíme také Městské muzeum, kde uvidíme nejstarší artefakt nalezený v Makedonii a jeden z nejstarších artefaktů světa - Adama s Govrlevo. Jeho stáří se odhaduje na více než 7000 let. Večeře (fakultativně) a přenocování v hotelu ve Skopji. (Trasa cca 100 km)


Den 5
Po časné snídani vystěhování a přejezd ke kaňonu Matka - nejkrásnějšímu kaňonu v Makedonii vytvořenému na řece Treska nedaleko Skopje. Plavba loďkami, prohlídka jeskyní a pro zájemce návštěva kostela sv. Ondřeje (St. Andrease) ze 14. století. Následně přejezd do vesnice Galičnik - nacházející se vysoko v horách Národního parku Mavrovo. Vesnice se nachází na horských svazích a je známá nejen neobvyklou, malebnou krajinou, ale také pořádáním makedonské „svadby“, čili svatby. Je to jediný den v roce, kdy je slyšet hudba z hor až po Ohridské jezero. Právě zde se vyrábí „belo sirenje“ - nejznámější makedonský sýr produkovaný stále domácím způsobem. Pro nás to bude den plný aktivit na čerstvém vzduchu - sami podojíme kozu, vyrobíme slavný, bílý sýr dle pokynů obyvatele Galičnika. Kromě toho navštívíme místní muzeum, kde se seznámíme s tradicí místních svateb, krojů a místních řemesel. Na závěr prohlídky nabídneme jídlo pod širým nebem. Bude to skvělá příležitost k ochutnávce zdravé, místní kuchyně - jemného jehněčího masa, místního sýru, tradičního jogurtu, salátu s velkými makedonskými rajčaty a místní rakije. Vesnice se nachází v horách, mohou tam být teplotní výkyvy. Ubytování v hotelu v Ohridu (nebo okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 200 km)


Den 6 
Po snídani přejezd do Národního parku Galičica a k Prespanskému jezeru, kde budete mít volný čas na odpočinek u vody. Pokud budeme mít štěstí, pak uvidíme pelikány, kteří tam žijí. Ve městě Bitola navštívíme pravoslavný kostel sv. Dimitrije s vyřezávaným dřevěným ikonostasem. Hlavní ulicí Širok Sokak projdeme na náměstí se sochou Filipa II. Macedonského s Hodinovou věží a mešitami ze 16. století (Evi a Isak). Navštívíme také starobylé řecké město Heraclaea Lincaestis s fragmenty chrámů a krásnými mozaikami. Dále navštívíme etno muzeum Podmochani, kde nás překvapí neuvěřitelná a bohatá soukromá sbírka krojů. Přejezd do hotelu v Ohridu (nebo okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 140 km)


Den 7
Snídaně v hotelu, následně procházka Ohridem - nejznámějším Makedonským městem na Balkáně, jehož nepřeberné množství vzácných relikvií a úžasných výhledů na jezero nás budou doprovázet až do časného odpoledne. Navštívíme pravoslavný kostel sv. Bohorodičky Perivlepty s krásnými a velmi zachovalými freskami světců a byzantských císařů, starožitné divadlo a Plaošnik, neobvyklé a pro Slovany důležité místo, kde byla postavena první univerzita v Evropě. Prohlídku města zakončíme obdivováním pravoslavného kostela sv. Jovana Kanea, který se nachází na vysokém útesu nad vodami jezera. Odpoledne volný čas na opalování a koupání v Ohridském jezeře. Pro zájemce možnost využití fakultativního výletu (za příplatek cca 50 EUR/os.) - plavby lodí po Ohridském jezeře ke Svatému Naumu. V bohatém programu výletu doporučujeme mimo jiné: prohlídku kostela, jehož stavbu začal sám sv. Naum v roce 900, prezentaci světoznámých místních Ohridských perel a originální způsob jejich vzniku (možnost koupě), ochutnávku místních specialit. Na závěr prohlídky odpočinek v Přírodní rezervaci řeky Černý Drin, po jejichž tocích poplujeme loďkami. Návrat do hotelu, večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 30 km)
 

Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu a transfery:
- pro klienty pokračující v pobytu - přejezd do vybraného hotelu, pobyt a 15. den odlet do Polska.
- pro klienty, kteří se vracejí do Polska - transfer na letiště, odlet charterovým letadlem.


Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Dámy žádáme, aby si vzaly šátek na hlavu ke vstupu do kostela/mešity.
Důležité: čeští občané se mohou zúčastnit zájezdu na základě platného občanského průkazu/cestovního pasu.


Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.


NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE 
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide


Atrakce zobrazené na mapě a Street View slouží pouze pro názorné účely a ne vždy budou navštíveny v podobě, v jaké jej prezentuje Google. Vstupy jsou předpokládány pouze do těch atrakcí, které jsou jasně zaznamenány v katalogovém programu zájezdu.

Víza

K vjezdu do Makedonie je vyžadován platný cestovní pas platný min. 6 měsíců od data návratu! 

Informácie o hoteloch

*** hotely strednej kvality - obvykle sa nachádzajú mimo centra miest (7 nocí).

Izby: dvojlôžkové izby (možnosť prístelky), všetky s kúpeľňami.

Vybavenie: reštaurácia a bar.

Strava: kontinentálne raňajky (bufet), za príplatok šesť večerí (formou bufetu alebo menu servírované k stolu), nápoje za príplatok.

Vyššie uvedený text je prekladom poľského originálu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Chyby v preklade vyhradené.

Hotel

Hodnotenie r.pl

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €