Ubytování LEN Obrázok0
Ubytování LEN Obrázok1
Ubytování LEN Obrázok2
Ubytování LEN Obrázok3
Ubytování LEN Obrázok4
Ubytování LEN Obrázok5
Ubytování LEN Obrázok6
Ubytování LEN Obrázok7
Ubytování LEN Obrázok8

Fénická díla

Libanon - Bejrút
Poznávacie

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Program

Bejrút - Paříž Blízkého východu • Jeitta Groto - pohádkové jeskyně • lanovka do Harissy • katedrála Notre Dame du Liban • Byblos - nejstarší obydlené město světa (UNESCO) • Libanonské hory • hrad Bejteddin - sídlo prezidenta Libanonu • Sidon před 6000 lety • Tyr (UNESCO) • Kana - zázrak přeměny vody na víno • Baalbek (UNESCO) - impozantní římské chrámy • rezervace slavných libanonských cedrů (UNESCO) • údolí Kadíša (UNESCO) - kostely v horské scenérii • staré město v Tripolisu 


Den 1
Sraz na letišti Okęcie ve Varšavě, u stanoviště Rainbow. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Přílet do Bejrútu (možnost letu s přestupem), celní a pasová kontrola. Transfer do hotelu v okolí Bejrútu, ubytování a přenocování. Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku).


Den 2
Po pozdní snídani přejezd do Libanonských hor. Scénická trasa nás zavede nejprve k hradu Bejteddin. Tato pohádková budova stále částečně plnící funkci rezidence libanonského prezidenta. Komplex uchvacuje nádvořími, schodišti a arkádami nebo sofistikovanými dekoracemi. Následně přejedeme do Deir El - Qamar. Je to skutečné muzeum architektury pod širým nebem s úzkými uličkami a tradičními budovami. Odpoledne návrat do Bejrútu - hlavního města Libanonu. Město je často nazýváno Paříží Blízkého východu. Tato rušná metropole, jejíž začátky sahají až do doby 2000 let před naším letopočtem, byla kdysi skutečnou bránou na Blízký východ a nejvýznamnějším přístavem východního pobřeží Středozemního moře. Bejrút je místem, kde se kříží hlavní stezky Libanonu a skvělým výchozím bodem k turistickým atrakcím. Prohlídku začneme od krásně zrestaurovaného centra: Place d'Etoile s parlamentem (zvenčí), katedrála sv. Jiřího, mešita Mohammad Al-Amin Mosque a Náměstí mučedníků. Poté projedeme slavným bulvárem Corniche ve směru Holubích skal, kde si v malebné krajině uděláme přestávku na procházku a fotografování. Návrat do hotelu na přenocování; večeře (fakultativně). (Trasa cca 100 km)


Den 3
Po snídani odjezd ve směru Sidonu, malého přístavního městečka obklopeného citrusovými háji a banánovými plantážemi. Je to osada více než 6000 let stará, která byla v době rozkvětu důležitým strategickým a obranným bodem. Zachoval se zde křižácký hrad a staré město s charakteristickými muslimskými stavbami. Během procházky uvidíme impozantní Khan al-Franj - obchodní hostinec, kde se zastavovali hlavně evropští obchodníci. Následně projdeme labyrintem ulic, kde se nachází řemeslné dílny, stánky s jídlem, s kořením a stánky s oblečením, které tvoří rušný místní trh. Následně se vydáme na další cestu do Tyru (město zapsané na seznamu UNESCO), starobylého fénického města známého díky purpurovému barvivu na textil a sklo. Uvidíme zde vykopávky z římských časů: rozsáhlé pohřebiště, hipodrom a akvadukt. Na závěr - pokud to současná politická situace dovolí - se vydáme do Kany, která se nachází pouhých 20 km od hranic s Izraelem. Někteří vědci argumentují, že to bylo právě zde, ne v Kafr Kanna, kde se stal zázrak přeměny vody na víno. Uvidíme také jeskyni, kde se podle tradice Kristus setkával se svými učedníky. Večer pro zájemce „libanonský večer“ (za poplatek cca 50 USD/os.). Svátek pro duši a tělo. Tance, zpěv, tradiční kroje a vynikající libanonská kuchyně! Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). Návrat do hotelu v okolí Bejrútu; přenocování. (Trasa cca 200 km)


Den 4
Po snídani odjezd na prohlídku okolí Bejrútu: Jeitta Groto - komplex jeskyní s nádhernými stalaktity a stalagmity pohádkových tvarů je jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí v Libanonu, dále navštívíme malebné údolí řeky Dog River (Nahr al-Kalb). Nachází se v ní mnoho kamenných stél s nápisy z dob egyptských faraónů, asyrských vládců a babylonského krále Nebuchadnezara II., v době arabské a osmanské nadvlády, až po moderní stély připomínající konec francouzského mandátu nebo osvobození jihu státu v roce 2000. V další části dne již budeme v Byblos, které bojuje o titul nejstaršího, dosud obydleného města světa (zapsaného na seznam UNESCO). Vstoupíme do pevnosti z doby křížových výprav, odkud se rozprostírá výhled na vykopávky, mezi nimiž se budeme moci projít později. Některé z nich jsou až 7000 let staré. Volný čas na místě bývalého trhu zdob osmanské nadvlády, kde je nyní malé, malebné staré město s četnými obchody a gastronomickými provozovnami. Před návratem do hotelu pro zájemce přejezd do města Annaya, kde se nachází klášter, ve kterém je pochován sv. Šarbél Machlúf (za poplatek cca 20 USD/os.). Návrat do hotelu v Bejrútu (nebo v okolí), večeře (fakultativně), přenocování. (Trasa cca 100 km)


Den 5
Po snídani a vystěhování přejezd do Harrisy. Zde, v nadmořské výšce 600 m, se nachází svatyně Panny Marie z Libanonu a největší maronitský chrám, kde se zpod 8,5 metrů vysoké sochy Panny Marie rozprostírá nádherné panorama pobřeží. Ze svatyně do města Džunija sjedeme 1,5 km dlouhou lanovkou, která byla postavena v roce 1964. Následně se vydáme na setkání s údolím Kadíš (zapsaném na seznamu UNESCO). Toto místo se může pochlubit mnoha posvátnými objekty z doby prvních křesťanů a strmé útesy vytesané biblickou řekou Kadíšou sloužily jako místo útočiště a meditace. Tento malý fragment de fakto malého Libanonu ve skutečnosti představuje neuvěřitelnou rozmanitost křesťanství, nachází se zde kostely: jakobitské, melešické, nestoriánské, arménské a především maronitské. Krátká zastávka v nádherně umístěném městě Bšarré. Tento název ve fénickém jazyce znamenal dům bohyně Ishtar, zatímco dnes je město častěji považováno za jedno z nejstarších center křesťanů na světě a... národní centrum zimních sportů. Následně přejezd do Lesa božích cedrů (UNESCO), jednoho z posledních pozůstatků rozlehlých lesů libanonských cedrů. Díky svým vynikajícím vlastnostem bylo jejich dřevo vyváženo všemi mocnostmi, od Féničanů, Izraelců a Egypťanů až po Římany a Turky. Zmínky o těchto majestátních stromech se objevují v nejstarších mýtech, v epose o Gilgamešovi čítajícím několik tisíc let, nebo v mnoha pasážích Bible. Následně navštívíme klášter Mar Antonios Qozhaya (z 4. století) - architektonickou perlu ležící v údolí Kadíš. Je to jediný klášter v tomto údolí dostupný autokary. Návštěva Bekaa Kafra - vesnice, kde se narodil sv.  Šarbel Machlúf. Přejezd do hotelu ve městě Byblos (nebo okolí). Večeře (fakultativně), přenocování. (Trasa cca 250 km)


Den 6
Po snídani přejezd do Tripolisu. Město existující již v 7. století př. n. l. sloužilo jako důležitý přístav, bez ohledu na to, komu patřila současná moc, ale teprve pod arabskou vládou vzkvétalo jako vedoucí komerční a vědecké centrum této části Středomoří. Díky návštěvě citadely z doby křižáků uvidíme také Tripolis z ptačí perspektivy. Následně navštívíme staré město, jehož rozložení ulic bylo určeno terénem a směrem dominantních větrů. Úzké a klikaté ulice - tak charakteristické pro Blízký východ - v ničem se nepodobají tepnám elegantního Bejrútu. Je zde plno starých souků (trhů), karavanserájů, tureckých lázní a nádherných mešit. Cestou zpět zastavíme ve městě Batroun. V tomto městě známém díky limonádě uvidíme mimo jiné: rybářský přístav, fragmenty fénického vlnolamu, pravoslavný kostel Panny Marie nebo maronitskou katedrálu sv. Štěpána. Návrat do hotelu v okolí města Edhen/Bšarré. Večeře (fakultativně). (Trasa cca 220 km)


Den 7
Po snídani a vystěhování se vydáme do Baalbeku (UNESCO) - nejznámější vizitky Libanonu na světě. Toto fénické město se soustřeďovalo kolem kultu boha Baala, v helénské době bylo známé jako Heliopolis, ale později také přitahovalo tisíce poutníků jako svatyně boha Jupitera. Baalbek se svými kolosálními strukturami je jedním z nejkrásnějších příkladů římské architektury. Uvidíme impozantní chrámy Jupitera, Venuše a Bacchuse, stejně jako obrovské monolity, které jsou největšími kamennými bloky na světě vytesanými lidskými rukama. Přejezd do města Džunija nebo Bejrútu na přenocování. Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). (Trasa cca 220 km)


Den 8
Po snídani volný čas k odpočinku a samostatnému prozkoumávání Bejrútu. Následně noční transfer na letiště a odlet do Varšavy (možnost letu s přestupem). Tento den není v hotelu večeře (týká se to klientů, kteří si doplatili tuto nabídku). 


Den 9
Přílet do Varšavy. 


Upozornění k programu
- Vzhledem ke specifikům multináboženské země, zejména v období svátků (místní státní a náboženské svátky) se může změnit organizace poznávací a pobytové části (např. pořadí prohlídek, otevírací hodiny muzejních objektů a chrámů, hodiny servírování pokrmů a jejich složení).
- K elektrickým přístrojům s „tlustými kolíky“ jsou potřebné adaptéry.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Vzhledem k politické situaci a uzavření některých silnic v zimním období může být pořadí realizace bodů programu změněno či obráceno.
- Časy odletů/návratů se mohou změnit!
- Nejpoužívanější měnou na místě je USD. Vzhledem k výrazným výkyvům směnných kurzů doporučujeme mít s sebou hotovost!


Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Víza

- Vízum do Libanonu je razítkováno do cestovního pasu (na letišti po příletu do Bejrútu - cena cca 20 USD) - aktuálně je poplatek zrušen a vízum je vydáváno zdarma.
- Cestovní pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců od data návratu.
- Mějte prosím na paměti, že izraelské razítko v cestovním pase znemožňuje vstup do Libanonu (to platí i pro razítko z hranic s Izraelem: izraelsko egyptské v Tabě a izraelsko Jordánské).   

Hotel

Hotely *** v blízkosti: Beirutu (5), Kadisha Valley (1), Tripolisu (1).

Stravování
Snídaně, za poplatek večeře (4) - dle popisu v programu. Nápoje k večeři za poplatek.

Pokoje
dvoulůžkové (s možností přistýlky), všechny s koupelnou a ve většině pokojů satelitní TV.

Hodnotenie r.pl

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €