Ubytování GUZ Obrázok0
Ubytování GUZ Obrázok1
Ubytování GUZ Obrázok2
Ubytování GUZ Obrázok3
Ubytování GUZ Obrázok4
Ubytování GUZ Obrázok5
Ubytování GUZ Obrázok6
Ubytování GUZ Obrázok7
Ubytování GUZ Obrázok8
Ubytování GUZ Obrázok9
Ubytování GUZ Obrázok10
Ubytování GUZ Obrázok11
Ubytování GUZ Obrázok12
Ubytování GUZ Obrázok13
Ubytování GUZ Obrázok14
Ubytování GUZ Obrázok15
Ubytování GUZ Obrázok16

Gruzie, Ázerbájdžán, Arménie - čas na Kavkaz

Gruzínsko
Poznávacie

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do Gruzie - Batumi, letištní taxy, ubytování (13 nocí během okružní části + 1 noc v lůžkovém vlaku), přejezdy klimatizovaným autokarem nebo autobusem, noční přejezd klimatizovaným vlakem Baku - Gardabani, stravování: během okružní části (14 snídaní/snídaňových balíčků a 11 večeří dle programu), služby průvodce a delegáta během pobytové části, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: poplatek za vyřízení víza do Ázerbájdžánu (poplatek dle ceníku), vstupné do navštívených objektů, služby průvodců, spropitné, Tour Guide System - celkem cca 215 EUR/os. (platí se povinně průvodci na místě), fakultativní výlety, další jídla na vlastní náklady (10-15 EUR/1 pokrm) a jiné osobní výdaje.

Důležité! Přečtěte si aktuální Covid podmínky vstupu do země.

Název zájezdu v polském jazyce: Gruzja, Azerbejdżan, Armenia - Czas na Kaukaz
Kód zájezdu: GUZ 

Program

Gori - Stalinův rodný dům • Uplisciche - skalní město • Tbilisi - kulturní kotlík • Mccheta - náboženské hlavní město Gruzie • Sheki - na Hedvábné stezce • Lahič s rukodělnými výrobky • Baku - ropné velkoměsto • Gobustán s bahenními sopkami • Černý klášter a hřbitov chačkarů  • klášter Goshavan • horské jezero Sevan - smaragd Arménie • továrna na výrobu brandy v Jerevanu • Geghard - „klášter kopí“ • Ečmiadzin - „arménský Vatikán“ • Vardzia - klášter vytesaný do skály • Bordžomi - „Alpské lázně“ • Batumi - černomořské letovisko

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Gruzie - Batumi. Po příletu transfer do hotelu v okolí Batumi. Volný čas a přenocování (tento den není v hotelu večeře).

Den 2
Po snídani a vystěhování z hotelu prohlídka Batumi. Hlavní město Adžárie je dnes nejznámějším přímořským letoviskem Gruzie. Zdejší pláže jsou všeobecné známé a jedna z nejdelších promenád na světě přitahuje davy turistů. Lze zde obdivovat okouzlující uličky, vkusné budovy, chrámy různých vyznání a subtropickou vegetaci. Zpívající fontány, noční kluby, delfinárium, různé atrakce - to vše dělá město rušným a nezapomenutelným. Uvidíme starou a novou část města, promenádu s Abecední věží a osmimetrové sochy „Ali a Nino“, náměstí a sochu Médey, která drží zlaté rouno. Projedeme také uličkou Marie a Lecha Kaczyńskich. Následně přejezd do Kutaisi. Město je osídleno již 4000 let. Bylo hlavním městem starověkého království Kolchida, do kterého podle legendy přišel Jáson s Argonauty pro zlaté rouno. V Kutaisi navštívíme katedrálu Bagrati, stejně jako klášter Gelati (seznam UNESCO) a uvidíme novou budovu parlamentu a Kolchidskou fontánu. Večeře a přenocování v Kutaisi. (Trasa cca 160 km)

Den 3
Po snídani v hotelu vystěhování a setkání s průvodcem. Následně přejezd do Gori, které bylo založeno jedním z nejznámějších gruzinských králů - Davidem IV. Budovatelem (1089-1125). Návštěva domu-muzea Stalina. Uvidíme také opancéřovaný vůz, kterým jel diktátor na Postupimskou konferenci. Následně navštívíme skalní město Uplisciche, jednu z nejstarších osad na Kavkaze. Město bylo důležitým obchodním centrem na Hedvábné stezce. Přejezd do hotelu v okolí Tbilisi, večeře a přenocování. (Trasa cca 400 km)

Den 4
Po snídani se vydáme na celodenní prohlídku Tbilisi a okolí. Nejdřív přejezd do nedalekého města Mccheta, prvního hlavního města a náboženského centra Gruzie (na seznamu UNESCO). Nachází se na hlavní obchodní cestě spojující Černé moře s městy na pobřeží Kaspického moře a existovalo již v dávném starověku. Po několik století byla Mccheta hlavním městem gruzínského království Ibérie. V centru navštívíme katedrálu Sveticchoveli (v překladu Katedrálu životodárných sloupů), která byla po staletí místem korunovace a pohřbu gruzinských králů a také sídlem nejvyšších orgánů gruzínské pravoslavné církve. Podle legendy je zde uloženo Kristovo roucho. Následně výjezd na vyhlídkové místo u kostela Džvari, odkud se rozprostírá nádherný výhled na město Mcchetu. Odpoledne návrat do Tbilisi. Uvidíme mimo jiné: nejposvátnější stavbu jižního Kavkazu - katedrálu Nejsvětější Trojice, kostel Metekhi (ze 13. století), který se nachází vysoko nad řekou Kura. Vyjedeme lanovkou k Narikale - starobylé pevnosti tyčící se nad Tbilisi, s nádherným panoramatem města. Přejedeme Rustaveli Avenue - nejdelší ulicí Tbilisi, která se táhne od náměstí Revoluce růží až k náměstí Svobody. Podél ní se nachází mimo jiné: starý parlament, Národní muzeum, stejně jako četné galerie, divadla a kavárny. Návrat do hotelu v okolí Tbilisi, večeře a přenocování.

Den 5
Po snídani volný den na samostatné prozkoumávání okolí Gruzie nebo fakultativní výlet gruzínskou vojenskou cestou (za poplatek cca 60 EUR/os., min. 10 osob). Po snídani se vydáme ve směru Vysokého Kavkazu vinutou horskou cestou. První zastávkou bude vyhlídkové místo u pevnosti Ananuri, která se nachází na strmém svahu u jezera Žinvali. Následně přejedeme Křížovým průsmykem a dojedeme do Stepancmindy (česky Svatý Štěpán, dříve Kazbegi) - horského městečka na hranici s Ruskem. Za hezkého počasí se odtud rozprostírá nádherný výhled na vrcholky Kavkazu s masivem Kazbek (5033 m n. m.). Tady přesedneme do terénních aut a dojedeme ke kostelu Cminda Sameba. Fotografie tohoto chrámu ze 14. století je ozdobou všech alb a průvodců po Gruzii. Během výletu oběd. Následně návrat do hotelu v okolí Tbilisi na přenocování. Večer pro zájemce večeře v gruzínské restauraci spojená s uměleckým programem - za příplatek cca 45 EUR/os. (tento den není v hotelu večeře). (Trasa cca 320 km)  

Den 6
Po časné snídani vystěhování z hotelu a přejezd ke hranici s Ázerbájdžánem. Celní a pasové odbavení a přejezd do Sheki. Je to jedno z nejkrásnějších měst v Ázerbájdžánu. Nachází se v nadmořské výšce 700 m, je obklopené horami a dubovým lesem a připomíná antický amfiteátr. Bylo známé jako důležitý bod na Hedvábné stezce. Dávní vládci - chánové zde v 18. století umístili svůj letní palác v orientálním stylu. Je jedním z nejcennějších a nejkrásnějších paláců s unikátními freskami a vitrážemi v této části světa. Uvidíme také karavanseráj - bývalý hostinec pro kupecké karavany. Přejezd do hotelu v okolí Sheki, večeře a přenocování. (Trasa cca 290 km)
 
Den 7
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do původního hlavního města místního chanátu, hezké kavkazské vesnice Kiš s kamennými budovami a dlážděnými ulicemi. Uvidíme zde dobře zachovalý albánský kostel z 12. století. Další trasa nás povede k vesnici Lahič ležící v horské rokli. Město je známé díky charakteristickým, dobře dochovaným stavbám, díky rukodělným dílnám specializujícím se na výrobky z mědi a tkaní koberců. V Lahiči budeme mít možnost seznámit se s tradiční technikou výroby měděných podnosů, talířů a džbánů. Přejezd do hotelu v okolí Baku, večeře a přenocování. (Trasa cca 330 km)

Den 8
Po snídani v hotelu prohlídka Baku, největšího města u Kaspického moře, kde žije ¼ všech obyvatel Ázerbájdžánu. Baku vděčí za svůj rozvoj existenci ropných ložisek. Jeho bohatství se projevuje v moderních budovách obklopujících historické centrum. Z kopce uvidíme panorama města rozloženého v Bakuském zálivu s nábřežím Naftařů, čili promenádou táhnoucí se podél pobřeží. Baku je rozděleno na 2 části: současnou s promenádami a fontánami a historickou s minarety, úzkými uličkami a prodejci koberců. Sjedeme do centra města, kde si prohlédneme zblízka jeho symboly. Uvidíme: Panenskou věž z 12. století, Širvanšáhův palác, karavanseráj. Přejedeme přes ropná pole na Apšeronský poloostrov, kde navštívíme Chrám věčného ohně Atešgah - svaté místo zoroastriánů. Pro zájemce večeře v restauraci spojená s uměleckým programem (za příplatek cca 45 EUR/os., tento den není v hotelu večeře). Návrat do hotelu v okolí Baku, přenocování. (Trasa cca 80 km)

Den 9
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do Gobustánu. Zde uvidíme prehistorické skalní rytiny dokumentující život dávných obyvatel tohoto regionu. Dojedeme také k unikátním sopkám, ze kterých místo lávy vyvěrá bláto! Návrat do Baku, večeře v restauraci a transfer na železniční stanici. Noční přejezd lůžkovým vlakem do Gruzie (4místná kupé). (Trasa: cca 180 km autokarem/autobusem + cca 500 km vlakem).
 
Den 10
Příjezd ke gruzínské hranici. Po celním a pasovém odbavení změna autokaru a přejezd k arménské hranici (tento den snídaně formou balíčku). Další hraniční kontrola. Následně přejezd malebnou horskou trasou ke klášteru Goshavank. Dokonale zachovaný komplex byl postaven v období od 12. - 14. století. Goshavank byl výzkumným střediskem, kde se vyučovaly humanitní vědy, byly vedeny vědecké diskuze a vznikaly vědecké práce. Následně přejezd k horskému jezeru Sevan, které je nazýváno smaragdem Arménie. Je to druhé největší sladkovodní horské jezero na světě, které se nachází v nadmořské výšce cca 1900 m. Návštěva kláštera Sevanavank z 8. - 9. století. Takzvaný „Černý klášter“ byl dle legend místem vyhnanství vysoce urozených, stejně jako hříšných duchovních. Ženy zde měly vstup zakázán. Za hezkého počasí, pro zájemce krátký výlet lodí po jezeře Sevan (za příplatek cca 10 EUR/os.). Přejezd do hotelu v okolí Tsaghkadzor, večeře a ubytování. (Trasa cca 420 km)

Den 11
Po časné snídani vystěhování z hotelu a přejezd ke hřbitovu chačkarů - charakteristických středověkých arménských náhrobních křížů. Následně přejezd ke klášternímu komplexu Geghard (seznam UNESCO), kde je uloženo kopí římského vojáka Longinuse, kterým měl být probodnut bok Ježíše Krista. Geghard je klášterním komplexem z 8. století částečně vytesaným ve skále. Následně navštívíme Garni; chrám boha Mitry, který se nachází na místě bývalého letního sídla krále Tiridatese I. Odtud se rozprostírá nádherný výhled do údolí řeky Azat. Odpoledne přejezd do Jerevanu, kde uvidíme památník věnovaný obětem arménské genocidy z roku 1915 a dojdeme ke slavné Kaskádě. Inovační architektonická forma měla originálně připomínat 50. výročí začlenění Arménie do SSSR. Byla však dokončena teprve na začátku 21. století, kdy dostala podobu parku - galerie současného sochařství pod širým nebem. Přejezd do hotelu v okolí Jerevanu, večeře a přenocování. (Trasa cca 160 km)

Den 12
Po snídani přejezd do Ečmiadzinu - duchovního hlavního města Arménie a sídla patriarchů. Navštívíme Ečmiadzinskou katedrálu, jejíž začátky sahají až do 4. století. Tehdy byla Arménie první zemí na světě, která oficiálně přijala křesťanství. Následně navštívíme ruiny katedrály Zvartnots ze 7. století. Oba komplexy jsou uvedeny na seznamu UNESCO. Navštívíme také jednu z továren na výrobu arménské brandy. Přejezd do hotelu v okolí Jerevanu, večeře a přenocování. (Trasa cca 100 km)

Den 13
Po časné snídani vystěhování z hotelu a přejezd ke středověkému klášteru Saghmosavank „Klášteru žalmů“, který leží nad malebným kaňonem řeky Kasah. Následně se vydáme směrem ke hranici, celní a pasové odbavení. Přejezd malebnou trasou do Vardzie, skalního města-kláštera vybudovaného ve stěně hory Erušetu. Ve středověku sloužila Vardzia jako úkryt během mongolských invazí; byla jedním z nejdůležitějších gruzínských měst. Mohlo zde žít téměř 60 tisíc lidí. Komplex je vytesán do skalní stěny v několika úrovních. Jeho centrem je kostel Nanebevzetí (ze 12. století), který je vyzdoben barevnými freskami. Večeře a přenocování v okolí Achalciche/Bakuriani. (Trasa cca 380 km)
Upozornění! Příjezd do hotelu v pozdních večerních hodinách.

Den 14
Po snídani v hotelu vystěhování a přejezd do Bordžomi, známého gruzínského lázeňského města, kde ochutnáme minerální vodu z pramene v Parku minerálních vod. Budeme se cítit jako lázeňští hosté obklopení vysokohorskou krajinou. Volný čas na procházku v parku. Přejezd do hotelu v Batumi, ubytování a přenocování. (Trasa cca 350 km)

Den 15
Po snídani vystěhování z hotelu (do 10:00 hodiny). Následně transfery na letiště v Batumi a návrat do Polska. Přesné časy transferů uvede průvodce/delegát Rainbow na místě - den před odletem.
Upozornění: v případě časných odletů možnost snídaně formou balíčku.

Upozornění k programu
- Výše uvedený program je pouze rámcový, jednotlivé body programu mohou být realizovány v jiném pořadí.
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Ve všech členských oblastech, kromě pláží v Batumi, je od turisty očekáváno skromné ​oblečení; muži obvykle nosí dlouhé kalhoty, dámy šaty/sukně pod kolena, pokud žena zvolí kalhoty, měly by být až ke kotníkům. Všichni (jak ženy, tak i muži) by měli mít zahalená ramena, ženy by neměly nosit halenky s hlubokými výstřihy. Dodržujte prosím tyto pokyny - v opačném případě nemusí být turistům povolen vstup do navštívených památek. 
- Pohodlné boty. K mnoha atrakcím je třeba dojít kamenitými cestami do kopce. Nezapomeňme, že na každé trase zdoláváme úseky přes hory, kde se počasí může výrazně lišit od údolí. Doporučuje se teplejší oblečení, které také chrání před deštěm a opalovací krém. Upozornění! Nejedná se o zimní bundy. 
- Pro dámy bude velmi užitečný šál. V Gruzii, Ázerbájdžánu a Arménii v řadě posvátných objektů je od žen vyžadována pokrývka hlavy. 
- Nejdražší zemí regionu je Ázerbajdžán, kde jsou ceny vyšší než v České republice. Nikde není problém se zásobováním. Ve všech navštívených státech je nutná výměna peněz na místní měnu: Gruzínské lari (GEL), Arménské dramy (AMD) a Ázerbájdžánský manat (AZN). Aktuální kurzy lze nalézt na internetových stránkách www.cnb.cz.
- Místní bankomaty a platební terminály přijímají karty zahraničních bank. V méně rozvinutých oblastech je potřeba mít hotovost. 
- Ohledně dotazů týkajících pokrytí v Gruzii, Ázerbájdžánu a Arménii a poplatků za roamingové služby se obraťte přímo na svého operátora.
- V Gruzii, Ázerbájdžánu a Arménii je stále nejpopulárnějším cizím jazykem ruština. Na rozdíl od všeobecně rozšířeného přesvědčení, nemají obyvatelé Kavkazu nic proti používání tohoto jazyka. 
- Vzhledem ke složité politické situaci v oblasti je třeba být připraven na podrobnější hraniční kontroly - jak pasové, tak i celní. Na většině hranic budeme také měnit autokary, což obvykle zahrnuje přechod se zavazadlem na vzdálenost několika set metrů.
- Pro všechny léky dovážené do Gruzie by měli mít klienti lékařské předpisy/osvědčení a vše mít v příručním zavazadle. V opačném případě mohou být hlavní zavazadla rozbalena a léky bez certifikátů mohou být zabaveny. Do Gruzie platí absolutní zákaz dovozu léků obsahujících kodein nebo pseudoefedrin (např. Ibuprofen). Potřebné informace získáte na Gruzínské ambasádě v Praze tel. 233 311 749. Každé zavazadlo je před opuštěním příletové haly zrentgenováno. Stejný postup je i u odletu: zde je kontrola ikon, nožů, starožitných suvenýrů. Každý takovýto předmět musí mít oficiální certifikát povolující vývoz ze země. Některé obchody jej vydají hned, ale ne vždy a ne všude.
- Vzhledem k odlišné bakteriální flóře doporučujeme koupit si léky na žaludeční/střevní potíže typu Stoperan (tyto léčivé přípravky jsou povoleny v Gruzii a není zapotřebí lékařského potvrzení).

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Víza

Vízum do Gruzie a Arménie
Občané ČR nepotřebují pro vstup na území Gruzie a Arménie vstupní vízum. 
Cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců od data návratu. 

Vízum do Ázerbájdžánu
Pro občany ČR platí vízová povinnost pro vstup na území Ázerbájdžánu. Víza pro pobyt v Ázerbájdžánu v Praze lze získat na konzulárním úseku Velvyslanectví Ázerbájdžánu v Praze nebo plně elektronicky prostřednictvím služby ASAN, a to na webu https://evisa.gov.az. Poplatek je 20 USD. Získat vízum na mezinárodním letišti Heydara Aliyeva v Baku není možné.

UPOZORNĚNÍ! Osoby, které mají v cestovním pase razítka z Arménie, mohou čelit odmítnutí vstupu do Ázerbájdžánu i přes platné vízum. Účastníkům zájezdu, kteří byli dříve v Arménii, doporučujeme vyměnit si cestovní pas před podáním žádosti o vízum do Ázerbájdžánu. Tato nepříjemnost se týká pouze Ázerbájdžánu, Arménské pohraniční úřady nedělají problémy se vstupem do země po předchozím pobytu v Ázerbájdžánu.

Hotel

*** hotely střední kvality (13 nocí) - většinou se nachází mimo centra měst.

Noční lůžkový vlak z Baku k hranici s Gruzií (1 noc, pouze 4lůžkové kupé). Upozornění! Vlaky v Ázerbájdžánu/Gruzii se mohou lišit od těch evropských, proto buďte připraveni na stísněnější prostor a ne vždy nejčistší podmínky k cestování.

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky), všechny s koupelnou.

Vybavení: v hotelu je k dispozici lobby, restaurace a bar.

Strava: kontinentální snídaně (formou bufetu) a večeře dle programu (formou bufetu nebo menu servírované ke stolu).

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

Hodnotenie r.pl

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €