Balíček "Pohodová dovolenka"

Balíček "Pohodová dovolená" - popis služby:

1. V rámci balíčku mají klienti možnost bezplatné změny rezervace na jakýkoliv jiný zájezd ze stejné sezóny, nebo možnost vystavení Voucheru 100 % s platností 1 rok od data vystavení, přičemž musí nastat jeden z níže uvedených faktorů bránících odletu na dovolenou spojený s epidemii Covid-19:
a) Nařízení karantény, kdy se pobyt v karanténě překrývá s termínem zakoupeného zájezdu, a tím pádem neumožňuje jeho realizaci.
b) Zákaz vstupu na palubu letadla na letišti v Polsku kvůli příznakům onemocnění Covid-19 (např. tělesná teplota vyšší než 38°C, přetrvávající kašel, dýchací potíže nebo jiné příznaky podobné chřipce a infekci koronaviry).
c) Uzavření hranic mezi Slovenskou republikou a Polskem v termínu zakoupeného zájezdu
2. Standardní cena balíčku pro sezónu Zima 2020/21 je 89 PLN/osoba (21,50 EUR/os.) Cena balíčku pro sezónu Léto 2021 je 129 PLN/osoba (31 EUR/os.).
3. Balíček není možné zakoupit pro sezónu Exotika 2021/22.
4. V případě rezervace, na které jsou max. 4 osoby, se možnost bezplatné změny rezervace nebo vystavení voucheru v případě bodu a) nebo b) vztahuje na všechny osoby uvedené na smlouvě o zájezdu.
5. V případě rezervace pro více než 4 osoby, se možnost bezplatné změny rezervace nebo vystavení voucheru v případě bodu a) nebo b) vztahuje na osoby s pozitivním výsledkem testu na Covid-19 nebo nařízenou karanténou a na osoby žijící ve stejné domácnosti.
6. Službu je možné přidat pouze do nové rezervace (s výjimkou rezervací založených při využití služby Bezplatné změny rezervace) nejpozději v den potvrzení rezervace. 
7. Služba musí být zakoupena pro všechny účastníky v rezervaci. Službu nelze přidat k jednotlivým účastníkům v rezervaci. 

A) Nařízení karantény

1. Pokud máte nařízenou karanténu a chcete využít bezplatnou změnu rezervace, je potřeba:
a) Zdokumentovat rozhodnutí o nařízení karantény vydané Státní hygienickou stanicí (toto potvrzení je standardně vydáváno v těchto situacích) a doručit jej správci rezervace/prodejci zájezdu. Dokument by měl být doručen formou skenu, screenshotu nebo originálu nejpozději 1 den před zahájením zakoupeného zájezdu.
b) V případě:
- změny rezervace na zájezd z aktuální sezóny:
 vybrat si nový zájezd ze stejné sezóny a vytvořit novou rezervaci, nejpozději však 14 dní před jejím začátkem.
- zájmu o vystavení Voucheru 100%: nahlásit toto rozhodnutí svému prodejci do 3 pracovních dnů od okamžiku nařízení karantény
c) Pokud nedojde k rozhodnutí do 14 dnů od plánovaného data odletu nebo dojde k úplnému odstoupení od smlouvy o zájezdu, provede Rainbow odpočty storno poplatku v souladu se Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu.
d) Nová rezervace nemůže být levnější o více než 5 %.
e) Pokud je cena nové rezervace vyšší než původní, musí být doplacen rozdíl.
f) V případě změny rezervace není možná změna účastníků.
g) Jakékoli další bonusy získané při zakoupení původního zájezdu již nebudou platit. Nevztahuje se na slevy za věrnost a slevy na karty stálého klienta.

B) Příznaky onemocnění COVID-19 potvrzené letištními službami

1. V případě, kdy klient na letišti v Polsku nebude vpuštěn na palubu letadla kvůli příznakům onemocnění COVID-19 a diagnóze zjišťující přítomnost infekce koronavirem, Rainbow také umožňuje bezplatnou změnu rezervace na jakýkoli jiný zájezd ze stejné sezóny nebo vystavení "voucheru 100 %".
a) V takové situaci musí doložit potvrzení o nevpuštění na palubu letadla a společně s lékařskou zprávou s pozitivním výsledkem testu na Covid-19 jej doručit správci rezervace/prodejci zájezdu. Dokument by měl být doručen formou skenu, screenshotu nebo originálu.
b) V případě:
- změny rezervace na zájezd z aktuální sezóny:
 vybrat si nový zájezd ze stejné sezóny a vytvořit novou rezervaci, nejpozději však 14 dní před jejím začátkem.
- zájmu o vystavení "Voucheru 100 %": nahlásit toto rozhodnutí svému prodejci do 3 pracovních dnů od okamžiku nařízení karantény
c) Pokud nedojde k rozhodnutí do 14 dní od data plánovaného odletu nebo dojde k úplnému odstoupení ze zájezdu, provede Rainbow odpočty v souladu se Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu.
d) Nová rezervace nemůže být levnější o více než 5 %.
e) Pokud je cena nové rezervace vyšší než původní, musí být doplacen rozdíl.
f) V případě změny rezervace není možná změna účastníků.
g) Jakékoli další bonusy získané při zakoupení původního zájezdu již nebudou platit. Nevztahuje se na slevy za věrnost a slevy na karty stálého klienta.

C) Uzavření hranic mezi Slovenskou republikou a Polskem

1. V případě, že by došlo z důvodu nařízení vlády České republiky nebo Polska k uzavření hranic mezi Českou republikou a Polskem a nebude tak možné, aby se klient dostal na letiště v Polsku a zúčastnil se tak zakoupeného zájezdu, Rainbow umožní možnost změny rezervace nebo vystavení voucheru v hodnotě 100 % zaplacených prostředků s dobou platnosti 1 rok od data vystavení.

D) Doplňující informace

1. Při využití služby Balíček "pohodová dovolená" zůstanou na původní rezervaci naúčtovány storno poplatky za:
a) balíček "pohodová dovolená"
b) vyřízení víza (pokud tato služba byla součástí rezervace a vízum bylo uděleno)
c) služba "test na Covid-19" (pokud byla součástí rezervace a byla za poplatek)
d) Pomocný fond cestovního ruchu
Zbývající prostředky budou převedeny na novou rezervaci nebo na Voucher, v závislosti na možnosti vybrané zákazníkem.
2. V případě, že měl klient v původní rezervaci přidanou službu test na Covid-19 zdarma nebo za akční cenu, tak v nové rezervaci už jej nemůže mít zdarma nebo za akční cenu.
3. V případě, že část osob na smlouvě o zájezdu využívá balíček "pohodová dovolená" a ostatní osoby chtějí realizovat zájezd, ale změní se tím konfigurace pokoje, vyhrazuje si Rainbow právo na nové přepočítání ceny.
4. Tato služba se nevztahuje na karanténu po návratu do země.

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €