Leto 2021

Podmínky akce do 24.8.2020


I. Obecná ustanovení
1. Organizátorem akce je Rainbow Tours S.A. se sídlem v Lodži (90-361) na ul. Piotrkowska 270, zapsaná v obchodním rejstříku XX národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Lodž-Śródmieście pod číslem KRS 0000178650, dále jen Organizátor/Rainbow.
2. Využitím akce klient akceptuje podmínky akce.
3. Akce je platná od 29.7.2020 do 24.8.2020.

II. Akce - „100% garance nejnižší ceny“
Platí od 29.7.2020 do 24.8.2020 na celou nabídku zájezdů Rainbow Léto 2021 v předprodeji. Zakoupením zájezdu z nabídky Léto 2021 v předprodeji má klient jistotu, že jej kupuje za nejnižší cenu.
Upozornění! „100% Garance nejnižší ceny“ (dále jen „služba“) bude přidána k rezervaci pouze na žádost klienta a nejpozději v den potvrzení rezervace (služba platí pro všechny účastníky). Službu nelze přidat k jednotlivým účastníkům uvedeným v rezervaci. V případě rezervací, ke kterým nebyla služba přidána, nemůže být snížena cena zájezdu podle níže uvedených pravidel.

Podmínky služby:
1. Pokud od okamžiku zakoupení zájezdu do jednoho pracovního dne před jeho začátkem bude cena stejného zájezdu v nabídce Rainbow nižší - v rozsahu všech podmínek stanovených v uzavřené smlouvě, tzn.:
• data a délky trvání zájezdu, typu zájezdu
• hotelu, typu pokoje a konfigurace ubytování
• místa odletu a příletu, počtu osob
• služeb mimo jiné: doplatku za jídlo, doplatku za výhled na moře/zahradu/bazén, bezplatné změny rezervace, pojištění storna zájezdu, pojištění: varianta Doporučená, varianta Doporučená plus a Nejlepší/balíček Sport, třída Premium/Business, seating - místa v letadle a další doplňkové služby, vrátíme klientovi rozdíl v ceně po splnění následujících podmínek.
2. Podmínkou vrácení rozdílu v ceně kupujícímu je, že předloží „snímek obrazovky“ (tzv. printscreen) z webové stránky www.r.pl z nabídky zájezdu za nižší cenu nejpozději 1 pracovní den před zahájením zájezdu zakoupeného klientem. Služba platí pouze v případě, pokud klesne celková cena smlouvy o zájezdu. Službu nelze využít, pokud klesne cena služby pouze pro jednotlivé účastníky uvedené v uzavřené smlouvě o zájezdu nebo pro jednotlivé služby, na které se smlouva vztahuje, ale celková hodnota smlouvy o zájezdu je vyšší.
„Snímek obrazovky“ představující nabídku zájezdu pořadatele s nižší cenou a splňující požadavek identity v souladu s bodem 2 Podmínek akce, musí být v každém případě oznámen a předložen max. do 48 hodin od okamžiku, kdy byl pořízen. Snímek obrazovky by měl zobrazovat stejné parametry zájezdu jako parametry uvedené ve smlouvě o zájezdu uzavřené klientem. „Snímek obrazovky“ musí obsahovat datum a čas, kdy byl pořízen.

Žádost lze provést následujícím způsobem:
• v případě nákupu zájezdu v kanceláři/agentuře - kontaktováním kanceláře/agentury přímo nebo e-mailem a předložením snímku obrazovky z webu www.r.pl
• v případě nákupu zájezdu provedeného online - zasláním snímku obrazovky z webu www.r.pl
e-mailem na adresu prodávajícího/správce rezervace.    

Další podmínky
1. V případě změny účastníka zájezdu uvedeného ve smlouvě o zájezdu - služba 100% garance nejnižší ceny stále platí.
2. Pokud je účastník přidán nebo pokud klient provede nějakou jinou změnu v uzavřené smlouvě o zájezdu, např. změnu termínu nebo hotelu, typu pokoje nebo konfigurace, přestane platit 100% garance nejnižší ceny.
3. V případě storna zájezdu klientem služba 100% garance nejnižší ceny přestane platit.
4. Pokud je zakoupený zájezd stornován organizátorem a účastník si vybere jiný nabízený zájezd z nabídky Rainbow, služba 100% garance nejnižší ceny nezaniká, je připsána k nové rezervaci.
5. V případě změny rezervace provedené klientem (využití bezplatné změny rezervace) služba 100% garance nejnižší ceny přestane platit.
6. Klient může využít možnost snížení ceny zakoupeného zájezdu pouze jednou. Změna ceny v souladu s podmínkami služby je možná pouze pro všechny účastníky zájezdu uvedené ve smlouvě o zájezdu.
7. Služba se vztahuje na ceny od momentu zakoupení zájezdu do jednoho pracovního dne před odjezdem.

Vrácení rozdílu ceny
Vrácení se uskuteční:
• pokud klient zaplatí zálohu z ceny zájezdu, rozdíl v ceně bude odečten z doplatku zájezdu.
• při uhrazení celkové ceny zájezdu bude cenový rozdíl vrácen prodejcem v kanceláři, kde byl nákup proveden, nebo bankovním převodem na účet klienta.

III. Bezplatná změna rezervace ve verzi "komfort" – zdarma
1. Služba bezplatné změny rezervace ve verzi „Komfort“ umožňuje změnit termín, typ zájezdu, destinaci nebo hotel bez dalších poplatků, a to až 30 dní před odjezdem, při zachování cenových podmínek nového zájezdu uvedených níže. Od 29.7.2020 do 24.8.2020 je tato služba zdarma za níže uvedených podmínek. Nevztahuje se na nákup samotných letenek nebo skupinových rezervací.
2. Za změnu rezervace v souladu se Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu nebude Rainbow účtovat žádný poplatek. Cena nového zájezdu bude přepočtena dle slevy ze dne nákupu původního zájezdu.
3. Pokud bude nově vybraný zájezd dražší než původně zakoupený zájezd, je klient povinen doplatit cenový rozdíl. V případě, že nově vybraný zájezd bude levnější než původně zakoupený zájezd, rozdíl v ceně nesmí být větší než 5 %, aby bylo možné využít tuto službu.
4. Službu lze využít pouze jednou a pouze v rámci nabídky Rainbow Léto 2021.
5. Podmínkou využití služby je provedení změny současně pro všechny osoby ubytované v jednom (stejném) pokoji v rámci jedné rezervace.
6. V prodeji se nachází další varianty služby bezplatné změny rezervace. Podrobné informace o dostupných variantách a jejich cenách jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow.

IV. Snížená záloha na nákup zájezdu
1. Výše zálohy na nákup zájezdu v akci je 20 % z celkové hodnoty smlouvy o zájezdu (do 24.8.2020).
2. Částka, termíny a způsob platby zbývající části ceny jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu a ve VPÚ Rainbow.

V. Doplňující informace 
1. Počet akčních míst je omezen. Akce může být zastavena nebo změněna na některé zájezdy, termíny a služby před původně plánovaným datem ukončení akce, aktuální informace o rozsahu akce najdete v prodejní síti Rainbow a na webové stránce R.pl.
2. Akce se týká pouze jednotlivých rezervací. Neplatí pro skupinové rezervace (od 21 osob) - v případě skupin je cena stanovena samostatně a může být vyšší. Na skupinové rezervace se také nevztahují další benefity/služby. V případě skupinových rezervací musí být cena vždy dohodnuta s Oddělením skupinových rezervací.
3. Klienti, kteří dostávají newsletter nebo sms obdrží další slevu 1 %.


VI. Reklamace
1. Případné nároky, reklamace, připomínky a výhrady/stížnosti týkající se průběhu akce lze podat zasláním doporučeného dopisu na adresu hlavního sídla Rainbow v Lodži (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska) do 14 dnů od ukončení akce. 
2. V případech, které nejsou uvedeny v podmínkách akce, platí ustanovení Všeobecných podmínek účasti na zájezdech organizovaných přes Rainbow.
3. Tato nařízení vstupují v platnost dnem 29.7.2020.

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:00 - 18:00

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.24 €