Podmienky Second Minute Leto 2020

Podmínky akce

I. Obecná ustanovení

1. Organizátorem akce je Rainbow Tours S.A. se sídlem v Lodži (90-361) na ul. Piotrkowska 270, zapsaná v obchodním rejstříku XX národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Łódź-Śródmieście pod číslem KRS 0000178650, dále jen Organizátor/Rainbow.
2. Využitím akce klient akceptuje podmínky akce.
3. Akce je platná od 10.12.2019 do 31.1.2020.

II. Dodatečná sleva až 500 PLN (120 EUR)

1. Akce se vztahuje na zájezdy Rainbow z nabídky Léto 2020. Nevztahuje se na nákup letenek. Akce se rovněž nevztahuje na skupinové rezervace.
2. Klienti, kteří si zakoupí zájezd od Rainbow z nabídky Léto 2020 v termínu od 10.12.2019 do 31.1.2020, mohou počítat s dodatečnou slevou až 500 PLN (120 EUR).
3. Dodatečná sleva se vztahuje na plně platící osoby. Nevztahuje se na osoby na přistýlce ani na děti.
4. Výše slevy se může lišit v závislosti na nabídce, tj. typ zájezdu, destinace a termín. Aktuální ceny zájezdů a výše slev jsou k dispozici v prodejních sítích Rainbow.

III. Bezstarostné výhody - vouchery - 1 vybraný bonus

1. V závislosti na typu zakoupeného zájezdu z nabídky Rainbow Léto 2020, obdrží klient, uvedený ve smlouvě jako „Objednavatel“ (dále jen Objednavatel zájezdu), voucher s popisem bonusů. Z bonusů uvedených na bonusovém voucheru si může Objednatel zájezdu nebo jiná osoba uvedená ve stejné smlouvě jako objednavatel zájezdu vybrat a využít pouze jeden bonus. Akce se nevztahuje na nákup letenek.
2. Akce je platná od 10.12.2019 do 31.1.2020.
3. Níže uvedená tabulka uvádí druhy bonusů a možnosti jejich využití při koupi konkrétního zájezdu.

 

Bonus
"Pozdní odhlášení"
(late check out)

Bonus v hodnotě
až 50 EUR
vyjádřený v polských zlotých
na nákup příštího zájezdu
z nabídky Rainbow

Bonus
"Služby v hotelu za poplatek"

Bonus v hodnotě
až 50 EUR
vyjádřený v polských zlotých
na nákup příštího zájezdu
z nabídky Rainbow

Bonus
"Náklady na účast v programu poznávacího zájezdu“

Bonus v hodnotě 50 EUR
na náklady na účast v programu
poznávacího zájezdu.

Bonus
"Fakultativní výlety"

Bonus v hodnotě
50 EUR
na fakultativní výlet
nabízený přes Rainbow během trvání zájezdu

nebo v hodnotě
220 PLN (52,80 EUR)
 
při koupi fakultativního výletu
před zahájením zájezdu.

Pobytové zájezdy

+ + -

při koupi fakultativního výletu před odletem nebo při koupi
u delegáta během pobytu

Zájezdy 7+7
(poznávací + pobytový)

Bonus se vztahuje
na pobytovou část zájezdu
Bonus se vztahuje
na pobytovou část zájezdu
Bonus se vztahuje
na poznávací část zájezdu

v případě pobytové části
- při koupi fakultativního výletu nabízeného přes Rainbow
před odletem nebo u delegáta během pobytu

v případě poznávací části
- při koupi fakultativního výletu nabízeného přes Rainbow
u průvodce zájezdu během poznávací části

Poznávací zájezdy

- - +

při koupi fakultativního výletu u průvodce zájezdu

 

 

Obecné podmínky pro využití bonusů
1. K jedné založené a potvrzené rezervaci je přiřazen jeden voucher s bonusy označený unikátním číslem.
2. Voucher obsahující bonusy lze vygenerovat pouze po potvrzení rezervace, při nákupu prostřednictvím prodejní sítě Rainbow.
3. Vygenerovat a vytisknout voucher je možné v Panelu Klienta nebo prostřednictvím prodejce.
4. V případě zrušení zájezdu ze strany CK nebo v případě využití služby bezplatné změny rezervace voucher zůstává nadále v platnosti, pokud si klient vybere jiný zájezd ze sezóny Léto 2020.
5. Bonusy popsané v tabulce výše jsou maximálními bonusy, které lze přiřadit k jedné rezervaci. To znamená, že bez ohledu na počet osob v jedné rezervaci je maximální celkový bonus pro jednu rezervaci až 50 EUR. V případě bonusu na účast v programu a bonusu na fakultativní výlety lze rozdělit částku až 50 EUR mezi ostatní účastníky uvedené ve stejné smlouvě o zájezdu jako objednavatel zájezdu.
6. Bonusy nelze převést na hotovost.
7. Počet akčních míst je omezený.
8. Akce se nevztahuje na skupinové rezervace (od 21 osob).

Pravidla pro využití jednotlivých bonusů

A) Pozdní odhlášení – late check out
Platí na pobytové zájezdy a zájezdy 7+7 (poznávací + pobytový)

Bonus v hodnotě až 50 EUR vyjádřený v polských zlotých na nákup příštího zájezdu z nabídky Rainbow.

1. V případě výběru tohoto bonusu a zaplacení poplatku pozdní odhlášení (late check-out) v hotelu má objednavatel zájezdu nárok na voucher se slevou (až do výše 50 EUR) na příští zájezd z nabídky Rainbow.
2. Možnost příplatku za pozdní odhlášení a tedy použití bonusu závisí na dostupnosti pokojů v daném hotelu v daném termínu. Rainbow nezaručuje jejich dostupnost.
3. Bonus na příští zájezd z nabídky Rainbow je udělen objednavateli zájezdu ve formě 1 slevového voucheru bez ohledu na počet účastníků nebo pokojů v jedné smlouvě o zájezdu.
4. Jak využít bonus - snížení ceny příštího zájezdu z nabídky Rainbow:
a) V případě zájmu klienta o pozdní odhlášení je potřeba, aby se během svého pobytu dostavil klient do recepce hotelu.
b) Je potřeba, aby zkontroloval, zda jsou dostupné pokoje a zda je možné zaplacení poplatku za pozdní odhlášení.
c) Po zaplacení poplatku za pozdní odhlášení je potřeba převzít účet nebo potvrzení o zaplacení poplatku na recepci hotelu. Účet/potvrzení by mělo obsahovat údaje o hotelu nebo firemní razítko s údaji hotelu.
d) Nejpozději 2 týdny po ukončení zájezdu je potřeba zaslat fotografii nebo naskenovaný voucher společně s účtem/potvrzením o zaplacení poplatku na e-mailovou adresu second.minute@R.pl. Po tomto termínu bonus vyprší.
e) Po ověření zaměstnancem Rainbow a kontrole, že klient nevyužil žádný další bonus z voucheru, Rainbow zašle zprávu na e-mailovou adresu klienta s informacemi o získané slevě na příští zájezd. Slevový voucher na příští zájezd s Rainbow se bude nacházet v Panelu Klienta a bude platný po dobu 1 roku od data vydání.
f) Hodnota slevy na příští zájezd bude převedena z eur na polské zloté dle středního kurzu Polské národní banky ze dne, kdy klient předloží bonus k uplatnění.
g) Slevový voucher na příští zájezd s Rainbow může využít pouze objednavatel zájezdu, který musí být na příští rezervaci opět uveden jako objednavatel zájezdu. Na jednu rezervaci lze uplatnit pouze 1 voucher.

B) Služby v hotelu za poplatek
Platí na pobytové zájezdy a pobytovou část zájezdů 7+7

Bonus v hodnotě až 50 EUR (dle ceny zájezdu) vyjádřený v polských zlotých na nákup příštího zájezdu z nabídky Rainbow.

1. V případě výběru tohoto bonusu a využití placené služby nabízené hotelem během pobytu, např. masáž, wellness, posilovna, restaurace à la carte nebo sportovní aktivity, má objednavatel zájezdu nárok na bonus v hodnotě až 50 EUR (dle ceny zájezdu) na nákup příštího zájezdu z nabídky Rainbow.
2. Bonus na příští zájezd z nabídky Rainbow je udělen objednavateli zájezdu ve formě 1 slevového voucheru bez ohledu na počet účastníků nebo pokojů v jedné smlouvě o zájezdu.
3. Jak využít bonus - snížení ceny příštího zájezdu z nabídky Rainbow:
a) V případě zájmu klienta o využití služby v hotelu za poplatek je potřeba, aby se během svého pobytu dostavil klient na recepci hotelu.
b) Zde si vybere službu nabízenou hotelem za poplatek.
c) Po zaplacení vybrané služby je potřeba převzít účet nebo potvrzení o zaplacení poplatku za službu na recepci hotelu. Účet/potvrzení by mělo obsahovat údaje o hotelu nebo firemní razítko s údaji hotelu.
d) Nejpozději 2 týdny po ukončení zájezdu je potřeba zaslat fotografii nebo naskenovaný voucher společně s účtem/potvrzením o zaplacení poplatku na e-mailovou adresu second.minute@R.pl. Po tomto termínu bonus vyprší.
e) Po ověření zaměstnancem Rainbow a kontrole, že klient nevyužil žádný další bonus z voucheru, Rainbow zašle zprávu na e-mailovou adresu klienta s informacemi o získané slevě na příští zájezd. Slevový voucher na příští zájezd s Rainbow se bude nacházet v Panelu Klienta a bude platný po dobu 1 roku od data vydání.
f) Hodnota slevy na příští zájezd bude převedena z eur na polské zloté dle středního kurzu Polské národní banky ze dne, kdy klient předloží bonus k uplatnění.
g) Slevový voucher na příští zájezd s Rainbow může využít pouze objednavatel zájezdu, který musí být na příští rezervaci opět uveden jako objednavatel zájezdu. Na jednu rezervaci lze uplatnit pouze 1 voucher.

C) Sleva na „Náklady na účast v programu poznávacího zájezdu“ v hodnotě 50 EUR
Platí na poznávací zájezdy a poznávací část zájezdů 7+7

1. V případě výběru tohoto bonusu a zájmu klienta o využití slevy na náklady na účast v programu poznávacího zájezdu má objednavatel zájezdu nárok na slevu v hodnotě 50 EUR na tyto náklady.
2. Slevu na náklady na účast v programu může využít jak objednavatel zájezdu, tak osoby uvedené ve stejné smlouvě o zájezdu jako objednavatel zájezdu. Celková sleva pro všechny osoby nepřesahuje hodnotu 50 EUR.
3. Je-li cena nákladů na účast v programu poznávacího zájezdu vyjádřena v jiné měně než v eurech, průvodce provede přepočet dle aktuálního směnného kurzu.
4. Sleva je jednorázová a nelze ji převést na jiný zájezd, který nebyl zakoupen v akci.
5. Pokud je cena nákladů na účast v programu poznávacího zájezdu vyšší než 50 EUR, je potřeba doplatit cenový rozdíl.
6. Pokud je cena nákladů na účast v programu poznávacího zájezdu nižší než 50 EUR, je možné uplatnit zbývající slevu na jinou osobu, která je uvedena ve stejné smlouvě o zájezdu jako objednavatel zájezdu.
7. Sleva je jednorázová.
8. V případě zájmu klienta o využití slevy je potřeba oznámit tuto skutečnost průvodci Rainbow, který po předložení originálního voucheru nebo voucheru uloženého v elektronické podobě odečte slevu z nákladů na účast v programu poznávacího zájezdu.

D) Sleva v hodnotě 50 EUR na fakultativní výlet
Platí na pobytové zájezdy, poznávací zájezdy a zájezdy 7+7 (poznávací + pobytový)

1. V případě výběru tohoto bonusu a zájmu klienta o koupi fakultativního výletu má objednavatel zájezdu nárok na snížení ceny fakultativního výletu nabízeného přes Rainbow ve výši 50 EUR při koupi během zájezdu nebo ve výši 220 PLN (52,80 EUR) při koupi fakultativního výletu nabízeného přes Rainbow před zahájením zájezdu.
a) v případě poznávacích zájezdů - sleva se vztahuje na fakultativní výlety nabízené průvodcem a může být
realizována pouze na místě, tj. během trvání zájezdu.
b) v případě pobytových zájezdů - sleva se vztahuje na fakultativní výlety nabízené přes Rainbow, dostupné v prodejní síti Rainbow a u delegáta během pobytu. Slevu lze uplatnit před zahájením zakoupeného zájezdu v akci nebo na místě u delegáta Rainbow.
c) v případě zájezdů 7+7 (poznávací+pobytový) – na výběr:
- v případě poznávací části - sleva se vztahuje na fakultativní výlety nabízené průvodcem a může být realizována pouze na místě, tj. během trvání zájezdu.
- v případě pobytové části - sleva se vztahuje na fakultativní výlety nabízené přes Rainbow, dostupné v prodejní síti Rainbow a u delegáta během pobytu. Slevu lze uplatnit před zahájením zakoupeného zájezdu v akci nebo na místě u delegáta Rainbow.
2. Slevu na fakultativní výlet může využít jak objednavatel zájezdu, tak osoby uvedené ve stejné smlouvě o zájezdu jako objednavatel zájezdu. Celková sleva pro všechny osoby nepřesahuje hodnotu 50 EUR.
3. Je-li cena fakultativního výletu vyjádřena v jiné měně než v eurech, delegát/průvodce provede přepočet dle aktuálního směnného kurzu.
4. Sleva je jednorázová a nelze ji převést na jiný zájezd, který nebyl zakoupen v akci.
5. Pokud je cena fakultativního výletu vyšší než 50 EUR, je potřeba doplatit cenový rozdíl.
6. Pokud je cena fakultativního výletu nižší než 50 EUR, je možné uplatnit zbývající slevu na druhý fakultativní výlet.
7. Sleva je jednorázová a je možné ji využít pouze při výběru výletu, na který má být uplatněna sleva.
8. Jak využít bonus na fakultativní výlet nabízený přes Rainbow před zahájením zájezdu:
Upozornění! Platí na pobytové zájezdy a pobytovou část zájezdů 7+7
a) Do rezervace lze přidat fakultativní výlety dle aktuální nabídky: během rezervování zájezdu prostřednictvím prodejce nebo v Panelu Klienta.
b) Slevu lze využít na dříve vybraný fakultativní výlet až po závazném potvrzení rezervace (status rezervace musí být „sprzedana“ = prodána). 
c) Následně proběhne ověření, zda daná rezervace (objednavatel zájezdu nebo jiná osoba uvedená ve stejné smlouvě o zájezdu jako objednavatel zájezdu) má nárok na slevu na fakultativní výlet.
d) V Panelu Klienta v sekci „bony/vouchery“ a u prodejce je dostupná funkce umožňující snížení ceny fakultativního výletu s bonusem.
e) Hodnota vybraného fakultativního výletu bude snížena o částku 220 PLN (52,80 EUR).
f) Pokud je hodnota fakultativního výletu vyšší než 220 PLN (52,80 EUR), je potřeba doplatit cenový rozdíl:
- Pokud zbývá do odjezdu/odletu více než 30 dní, spolu s doplatkem zájezdu.
- Pokud je odjezd/odlet za méně než 30 dní, při nákupu zájezdu.
g) Pokud je hodnota fakultativního výletu nižší než 220 PLN (52,80 EUR), lze si vybrat další výlet a uplatnit zbývající slevu na něj.
9. Jak využít bonus na fakultativní výlet nabízený přes Rainbow během zájezdu:
a) Pobytové zájezdy a pobytová část zájezdů 7+7 – V případě zájmu klienta o využití slevy je potřeba oznámit tuto skutečnost delegátovi Rainbow a předložit originální voucher nebo voucher uložený v elektronické podobě. Delegát na základě čísla rezervace uplatní bonus a tím sníží cenu vybraného fakultativního výletu o částku 50 EUR.
b) Poznávací zájezdy a poznávací část zájezdů 7+7 - V případě zájmu klienta o využití slevy je potřeba oznámit tuto skutečnost průvodci Rainbow a předložit originální voucher nebo voucher uložený v elektronické podobě. Průvodce na základě čísla rezervace uplatní bonus a tím sníží cenu vybraného fakultativního výletu o částku 50 EUR.

IV. Bezplatná změna rezervace ve verzi „Standard“ - zdarma!

1. Služba bezplatná změna rezervace ve verzi „Standard“ umožňuje změnit termín, typ zájezdu, destinaci nebo hotel bez dalších poplatků, a to až 45 dní před odjezdem/odletem. Od 10.12.2019 do 31.1.2020 je tato služba zdarma. Nevztahuje se na nákup letenek.
2. Za změnu rezervace v souladu se Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu nebude Rainbow účtovat žádný poplatek. Cena nové rezervace bude přepočtena dle slevy ze dne nákupu zájezdu, pokud budou dostupné místa v hotelech, na poznávacích zájezdech a v letadlech.
3. Pokud bude nově vybraný zájezd dražší než původně zakoupený zájezd, je klient povinen doplatit cenový rozdíl. V případě, že nově vybraný zájezd bude levnější než původně zakoupený zájezd, rozdíl v ceně nesmí být větší než 5 %, aby bylo možné využít akce.
4. Službu lze využít pouze jednou a pouze v rámci nabídky Rainbow Léto 2020.
5. Podmínkou využití služby je provedení změny současně pro všechny osoby ubytované v jednom (stejném) pokoji v rámci jedné rezervace.
6. V případě využití bezplatné změny rezervace přestane platit 100% garance nejnižší ceny.
7. V prodeji se nachází další varianty služby bezplatná změna rezervace. Podrobné informace o dostupných variantách a jejich cen jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow.

V. Parking u letiště jen za 1 PLN (0,24 EUR)!

1. V akci Second Minute na Léto 2020 nabízíme možnost rezervace místa Standard na parkovišti Start Parking u vybraného letiště za pouhý 1 PLN (0,24 EUR)! Jedna rezervace má nárok na jedno parkovací místo.
2. Akce se vztahuje na rezervace založené od 15.1.2020 do 31.1.2020.
3. Službu je možné přidat pouze v době rezervování zájezdu nebo ještě před závazným potvrzením rezervace.
4. Akce se vztahuje na všechna letiště, z nichž nabízíme odlety v letní sezóně 2020.
5. Zrušením rezervace nebo stornováním zájezdu ze strany klienta se ruší rezervace parkingu za 1 PLN (0,24 EUR).
6. V případě zrušení zájezdu ze strany Rainbow nebo využití bezplatné změny rezervace a výběru jiného zájezdu nebo zrušení odletu z daného letiště zůstává v platnosti parking za akční cenu 1 PLN (0,24 EUR) na novém letišti, ale je nutná nová rezervace. V případě, že není dostupné parkovací místo na nově zvoleném letišti, bude Vám vrácena částka za parking.
7. Jak zarezervovat parking:
a) Nejpozději do 3 dnů od potvrzení rezervace Vám bude zaslán e-mail s promo kódem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Za správné uvedení e-mailové adresy zodpovídá klient. Při uvedení chybné e-mailové adresy nebude promo kód odeslán.
b) Na webové stránce 
https://parkingi.r.pl/ vyhledejte parkoviště u vybraného letiště a vyberte datum příjezdu a odjezdu.
c) Při vyplňování rezervace parkingu vyberte „Uzyj kodu promocyjnego“ (= „Využít promo kód“), zadejte promo kód a klikněte na „Uzyj kodu“ (= „Uplatnit kód“).
d) Vytiskněte si parkovací lístek a ukažte jej při vjezdu na parkoviště.

VI. Reklamace

1. Případné nároky, reklamace, připomínky a výhrady/stížnosti týkající se průběhu akce lze podat pouze zasláním doporučeného dopisu v polském jazyce na adresu hlavního sídla Rainbow v Lodži (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska) do 14 dnů od ukončení akce. O posouzení reklamace rozhoduje datum na poštovním razítku.
2. Reklamace podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu.
3. Na věci, které nejsou uvedeny v podmínkách akce, se mohou vztahovat ustanovení Všeobecných podmínek účasti na zájezdech organizovaných přes Rainbow.
4. Tato nařízení vstupují v platnost dnem 10.12.2019.

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:00 - 18:00

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.24 €