Zima 2020/21 - podmienky akcie

I. Obecná ustanovení

1. Organizátorem akce je Rainbow Tours S.A. se sídlem v Lodži (90-361) na ul. Piotrkowska 270, zapsaná v obchodním rejstříku XX národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro Lodž-Śródmieście pod číslem KRS 0000178650, dále jen Organizátor/Rainbow.
2. Využitím akce klient akceptuje podmínky akce.
3. Akce zahrnuje nabídku: Exotika 20/21 a Evropa a Orient 20/21.
4. Akce je platná od 15.4.2021 do 30.4.2021.

II. Sleva až 600 PLN (144 EUR)

1. Klienti, kteří si zakoupí zájezd během trvání akce mohou počítat se slevou až 600 PLN (144 EUR).
2. Sleva se vztahuje na plně platící osoby. Nevztahuje se na osoby na přistýlce ani na děti.
3. Výše slevy se může lišit v závislosti na nabídce, tzn. typu zájezdu, destinaci a termínu. Aktuální ceny zájezdů a výše slev jsou k dispozici na stránkách 
www.rainbowtours.cz.

III. Benefity

A) Bezplatné změna rezervace ve verzi „Komfort“ - zdarma!

1. Služba bezplatné změny rezervace ve verzi „Komfort“ umožňuje změnit termín, typ zájezdu, destinaci nebo hotel bez dalších poplatků, a to až 30 dní před odjezdem, při zachování cenových podmínek nového zájezdu uvedených níže. Tato služba je zdarma za níže uvedených podmínek. Nevztahuje se na nákup samotných letenek nebo skupinových rezervací.
2. Za změnu rezervace v souladu se Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu nebude Rainbow účtovat žádný poplatek. Cena nového zájezdu bude přepočtena dle slevy ze dne nákupu původního zájezdu.
3. Pokud bude nově vybraný zájezd dražší než původně zakoupený zájezd, je klient povinen doplatit cenový rozdíl. V případě, že nově vybraný zájezd bude levnější než původně zakoupený zájezd, rozdíl v ceně nesmí být větší než 5 %, aby bylo možné využít tuto akci.
4. Službu lze využít pouze jednou a pouze v rámci nabídky Rainbow pro sezónu Zima 2020/21.
5. Podmínkou využití služby je provedení změny současně pro všechny osoby ubytované v jednom (stejném) pokoji v rámci jedné rezervace.
6. Službu bezplatné změny rezervace lze přidat do rezervace nejpozději v den jejího potvrzení.
7. Služba musí být zakoupená/vybraná pro všechny účastníky rezervace ve stejné variantě. 
8.. Pokud je služba zakoupena a používána, její náklady zůstanou po provedení změny přičteny k původní smlouvě.
9. V prodeji se nachází další varianty služby bezplatné změny rezervace. Podrobné informace o dostupných variantách a jejich cenách jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow.

B) Snížená záloha na nákup zájezdu

1. Výše zálohy na nákup zájezdu v akci je 20 % z celkové hodnoty smlouvy o zájezdu.
2. Částka, termíny a způsob platby zbývající části ceny jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu a ve VPÚ Rainbow.

C) Test PCR na COVID-19 - do vybraných destinací za zvýhodněnou cenu!

1. V akci nabídky Zima 2020/21, tzn. Exotika 2020/21 a Evropa a Orient 2020/21, Rainbow nabízí možnost nákupu služby "Test PCR na Covid-19" za zvýhodněnou cenu 350 PLN/os.
2. Nabídka služby "Test PCR na Covid-19" za 400 PLN/os. se vztahuje pouze na vybrané destinace a termíny. 
3. Služba v ceně 350 PLN/os. se týká klientů, kteří si zájezd zakoupí v době trvání akce, ale i těch, kteří si zájezd koupili již dříve.
4. Služba v uvedené ceně bude vykonána v síti laboratoří spolupracujících s Rainbow (pouze v Polsku). Možnost provedení testu v termínu, který je vymáhán pro danou destinaci, bude vždy potvrzena před konkrétním odletem. Je to z důvodu aktuálně velké vytíženosti laboratoří a prodloužení doby vystavení potvrzení s výsledkem testu. V případě, že nebude možné test provést včas, klient obdrží zaplacenou částku zpět.  
a). Rainbow nenese odpovědnost za neprovedení nebo pozdní/předčasné provedení testu klientem. Za takových okolností, které nejsou v souladu s podmínkami vstupu do dané země, je klient povinen uhradit storno poplatky v souladu s Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu.
b). Služba není povinná. Pokud je test prováděn samostatně, na jiném odběrovém místě, než je uvedeno společností Rainbow, platí si klient náklady na test sám.
c). Rainbow pokrývá pouze náklady spojené s provedením testu. Nepokrývá dodatečné náklady, např. související s nutností dojezdu do místa provedení testu. Odběrová místa provádějící testy se mohou nacházet v jiném městě než v místě bydliště klienta.
d). V případě, že se výsledek testu ukáže jako pozitivní nebo neprůkazný, a tím pádem znemožní odjezd, je bezplatná změna na jiné datum nebo jiný zájezd možná pouze v případě zakoupeného balíčku „
Pohodová dovolená“. V ostatních případech platí pravidla storna v souladu s Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu. 
e). V případě storna zájezdu ze strany Rainbow a vybrání klientem jiného zájezdu do země, ve které je také vyžadováno provedení testu před odletem do dané destinace, Rainbow převede službu do nové rezervace.
f). V případě zásadních změn týkajících se termínu odletu, tzn. data a hodiny začátku zájezdu, které vyžadují opětovné provedení testu z důvodu vypršení platnosti předchozího testu, Rainbow převede službu do nové rezervace.
g). V případě odstoupení klienta ze zájezdu (a nevybrání si jiného zájezdu) platí pravidla odstoupení od smlouvy o zájezdu v souladu s Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdu.
h). Podrobné informace týkající se procesu spojeného s domluvením se na provedení testu v konkrétních zařízeních budou poskytovány s blížícím se termínem začátku zájezdu.
5. V případě zakoupení služby "Test PCR na Covid-19" za 350 PLN/os. a samostatného absolvování testu, Rainbow vrací klientům rozdíl mezi cenou testu a částkou 350 PLN. Podmínkou pro vyplacení rozdílu je předložení účtenky za provedení testu. 

IV. Doplňující informace 

1. Počet akčních míst je omezen. Akce může být zastavena nebo změněna na některé zájezdy, termíny a služby před původně plánovaným datem ukončení akce, aktuální informace o rozsahu akce najdete v prodejní síti Rainbow a na stránkách www.rainbowtours.cz
2. Akce se týká pouze jednotlivých rezervací. Neplatí pro skupinové rezervace (od 21 osob) - v případě skupin je cena stanovena samostatně a může být vyšší. Na skupinové rezervace se také nevztahují další benefity/služby. V případě skupinových rezervací musí být cena vždy dohodnuta s Oddělením skupinových rezervací.
3. Akce se nevztahuje na nákup samotných letenek.
4. Informace o aktuálních cenách a výši slev jsou k dispozici v prodejní síti Rainbow a na stránkách www.rainbowtours.cz.

V. Reklamace

1. Případné nároky, reklamace, připomínky a výhrady/stížnosti týkající se průběhu akce lze podat zasláním doporučeného dopisu na adresu hlavního sídla Rainbow v Lodži (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska) nebo emailem na adresu: sekretariat@R.pl s následujícími údaji: jméno a příjmení/ číslo rezervace, ke kterému se stížnost vztahuje/ datum odjezdu/ zpáteční e-mailová adresa.
2. Reklamace by měla být podána do 30 dnů od data ukončení akce.
3. V případech, které nejsou uvedeny v podmínkách akce, se mohou vztahovat ustanovení Všeobecných podmínek účasti na zájezdech organizovaných přes Rainbow.
4. Tato nařízení vstupují v platnost dnem 15.4.2021.

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €