Ubytování SUW Obrázok0
Ubytování SUW Obrázok1
Ubytování SUW Obrázok2
Ubytování SUW Obrázok3
Ubytování SUW Obrázok4
Ubytování SUW Obrázok5
Ubytování SUW Obrázok6
Ubytování SUW Obrázok7
Ubytování SUW Obrázok8
Ubytování SUW Obrázok9
Ubytování SUW Obrázok10
Ubytování SUW Obrázok11
Ubytování SUW Obrázok12
Ubytování SUW Obrázok13
Ubytování SUW Obrázok14
Ubytování SUW Obrázok15
Ubytování SUW Obrázok16
Ubytování SUW Obrázok17
Ubytování SUW Obrázok18
Ubytování SUW Obrázok19
Ubytování SUW Obrázok20
Ubytování SUW Obrázok21
Ubytování SUW Obrázok22
Ubytování SUW Obrázok23
Ubytování SUW Obrázok24
Ubytování SUW Obrázok25
Ubytování SUW Obrázok26
Ubytování SUW Obrázok27
Ubytování SUW Obrázok28
Ubytování SUW Obrázok29
Ubytování SUW Obrázok30
Ubytování SUW Obrázok31
Ubytování SUW Obrázok32
Ubytování SUW Obrázok33

Švýcarský horizont

Švajčiarsko
Poznávacie
Bestseller

Všetko čo potrebujete vedieť o zájazde

Program:

Cena

Základní cena zahrnuje: přelet letadlem Varšava - Basilej - Varšava, transfer komfortním autobusem (WC, klimatizace, bar, video), ubytování v hotelech nebo gasthofech (7 nocí), stravování: 7 snídaní, turistický program (viz níže), služby polského průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).


Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, systém Tour Guide (bezdrátový elektronický systém provázení skupin) - cena cca 195 CHF/os. (poplatek placený průvodci); pobytovou taxu cca 20 CHF/os. (platí se přímo v hotelech), další jídla a jiné osobní výdaje. Fakultativní výlety: výjezd na vrchol Gornergratu - cca 104 CHF/os., místní večeře fondue - cca 31 CHF/os., plavba po Lucernském jezeře - cca 29 CHF/os. Možnost dokoupení večeří (7) - cena v rezervačním systému. 


Důležité! Přečtěte si aktuální podmínky vstupu do země.


Název zájezdu v polštině: Szwajcarski horyzont
Kód zájezdu: SUW

Program

Rýnské vodopády a město Stein am Rhein • kosmopolitní Ženeva • jedno z nejznámějších alpských středisek Zermatt • továrna na čokoládu a ochutnávka • plavba a procházka u jezera Maggiore • opatství sv. Gallen • plavba po Lucernském jezeře • pohraniční město Basilej • regionální pokrm fondue • Curych - město bankéřů • vlakem po trase Glacier Express • Gornergrat s nezapomenutelným výhledem • zámecká Bellinzona • Montreux u Ženevského jezera • muzeum umění • horské průsmyky • vyhlídková terasa Sasso Madonna


Den 1
Sraz ve Varšavě na letišti F. Chopina, stanoviště Rainbow se nachází v zóně "Biura Podróży" (mezi letištní zónou B a C) 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Basileje. Po příletu se prosím vydejte na francouzskou stranu, kde je parkoviště pro autobusy. Náš výlet zahájíme návštěvou Basileje, která usiluje o to, aby byla hlavním městem kultury ve Švýcarsku. Je to město na hranici tří zemí, kde se současná moderna proplétá s tradicí. Během procházky městem uvidíme mimo jiné: městskou bránu „Spalentor“, která se nachází v elegantním starém městě, které kdysi patřilo k obranným hradbám, radnici (pozdně gotická budova ze 16. století), originální sochu Jeana Tinguelyho a hrázděné domy. Navštívíme románsko-gotickou katedrálu z růžového pískovce, ve které se po smrti Vladislav Jagellonského konala zádušní mše. Následně navštívíme Muzeum umění, kde uvidíme sbírku obsahující díla od 15. století do současnosti: obrazy, sochy, instalace, videoarty a fotografie, a také kresby a grafiku. Sbírka zahrnuje největší sbírku Holbeinových děl na světě, díla impresionistů (včetně Van Gogha, Degase, Moneta) a také díla mistrů jako je Konrad Witz, Martin Schongauer, Lucas Cranach starší, Mathias Grünewald a Pablo Picasso. Na závěr možnost nákupu suvenýrů. Transfer do hotelu v okolí Basileje/Mulhouse. (Trasa cca 110 km)


Den 2
Po snídaní vystěhování. Den začneme procházkou historickým centrem Lucernu s malebným Kaplovým mostem ze 14. století a sochou Umírajícího lva věnovanou švýcarské gardě. Pro zájemce plavba po Lucernském jezeře (za poplatek cca 29 CHF). Následně přejezd do Curychu - města bankéřů. Návštěva starého města u břehu řeky Limmat: krásné buržoazní činžovní domy, nákupní pasáže, klikaté uličky, četné fontány (kterých je přes 1100), elegantní Bahnhofstrasse, půvabné Curyšské jezero, kostel Fraumunster s krásnou vitráží Marca Chagalla a katedrála Großmünster (prohlídka zvenčí). Ubytování v hotelu v okolí Curychu. (Trasa cca 200 km)


Den 3
Po snídani vystěhování a přejezd do města Neuhausen, kde se nachází jeden z největších přírodních divů světa - Rýnské vodopády, které budeme obdivovat z vyhlídkové plošiny. Poté navštívíme městečko Stein am Rhein známé díky neobvyklým malbám na fasádách budov. Následně zastavíme v městečku St. Gallen, které se nachází v blízkosti malebného Bodamského jezera. Navštívíme barokní benediktinské opatství zapsané v roce 1983 na seznam UNESCO. V areálu rozlehlého klášterního komplexu se nachází jedna z nejbohatších a nejstarších knihoven na světě, která je nejkrásnějším příkladem barokní architektury ve Švýcarsku. Ubytování v hotelu v okolí města Bellinzona (možné přenocování na italské straně). (Trasa cca 300 km)


Den 4
Po snídani přejezd do Bellinzony plné malebných uliček a ulic, dvorů, neoklasicistních budov, divadel a zrestaurovaných činžovních domů. Symbolem města jsou mohutné obranné stavby tvořené třemi velmi zachovalými středověkými hrady, které byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Následně navštívíme Locarno, nejníže položené švýcarské město, kde byla v roce 1925 uzavřena dohoda zaručující nedotknutelnost západní hranice Německa. Je to známé alpské středisko a dobrá základna v horách. Na vyhlídkovou terasu vyjedeme po železnici. Odpoledne přejezd do Ascony a krátký odpočinek u jezera. Návrat na přenocování v okolí města Bellinzona. (Trasa cca 60 km)


Den 5
Po snídani vystěhování z hotelu. Přejezd malebnou trasou přes jeden z alpských průsmyků (Simplon, Nufenen nebo Furka) do města Visp, kde přesedneme do vlaku a projedeme trasu slavného Glacier Express. Během cesty budeme obdivovat úchvatné horské krajiny. Příjezd do jednoho z nejoblíbenějších švýcarských lyžařských a horolezeckých sportovních středisek - Zermattu (1610 m n.m.). Zde budeme obdivovat nejznámější vrchol Matterhorn (4 478 m n.m.), který se tyčí nad údolím. Během pobytu v Zermattu (pro zájemce, za příplatek cca 104 CHF/os.) výjezd lanovkou na vrchol Gornergrat. Nejvýše vedená otevřená ozubená železnice v Evropě během 24 minut urazí 9339 m dlouhou trasu, která prochází působivými mosty, tunely a štolami, uprostřed idylických lesů a vysokohorských luk, poblíž hlubokých roklí a horských jezer. Transfer do hotelu v okolí Martigny. Ubytování a přenocování. (Trasa cca 300 km)


Den 6
Po snídani vystěhování z hotelu a přejezd do půvabného města Montreux. Během cesty navštívíme středověký, malebně umístěný opevněný hrad Chillon, který se stal malířským plátnem pro básně romantického lorda Byrona „Vězeň chillonský“. Uvidíme obranné věže, dřevěný most a podzemí. Procházka podél pobřežní promenády u Ženevského jezera. Následně vzrušující přejezd riviérou Montreux ve směru Vevey, kde uvidíme sochu Charlieho Chaplina v životní velikosti, se kterou se lze vyfotit. Přejezd do Ženevy. Prohlídku Ženevy zahájíme procházkou po městě, během které uvidíme: Anglickou zahradu s květinovými hodinami, Place de Bourg de Four, promenádu des Bastions s pomníkem revoluce a symbol města - největší vodní fontánu na světě Jet d'Eau (vodní proud stoupá do výšky 140 m). Vstoupíme také do katedrály sv. Petra, ve kterém kázal největší reformátor Jan Kalvín. Navštívíme také čtvrť OSN, Palác národů - hlavní sídlo OSN a budovy dalších specializovaných institucí, včetně Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Světové organizace práce, Světové zdravotnické organizace (objekty uvidíme zvenčí). Ubytování v hotelu v okolí Ženevy (možné přenocování na francouzské straně). (Trasa cca 150 km)


Den 7
Po snídani vystěhování. Den začneme návštěvou továrny na čokoládu Cailler, kde se seznámíme s tajemstvím výroby cukrovinek a ochutnáme švýcarské pochoutky. Navštívíme také městečko Gruyères, malebně položené na kopci, známé díky sýrárně, kterou navštívíme. Pro zájemce oběd s tradičním švýcarským pokrmem - sýrovým fondue a sklenkou vína (za příplatek cca 31 CHF/os.). Následně přejezd do Bernu - hlavního města Švýcarska. Projdeme se malebnými uličkami lemovanými měšťanskými činžáky s četnými podloubími. Uvidíme také dům slavného vědce Alberta Einsteina, věž s jedinečnými slunečními hodinami a impozantní budovy parlamentu s vyhlídkovou terasou na řeku Aare. Symbolem města je katedrála s nejvyšší věží v Alpách. Ubytování v hotelu v okolí Bernu/Basileje (možné přenocování na francouzské straně). (Trasa cca 220/300 km)


Den 8
Po snídani vystěhování. V případě pozdějšího odletu do Polska (v závislosti na letovém řádu) fakultativní výlet do malebného městečka Colmar zvaného francouzskými Benátkami (za příplatek cca 13 CHF/os.). Transfer na letiště. Odlet do Varšavy. (Trasa cca 60 km)


Upozornění k programu
- Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po muzejních objektech.
- Turistické poplatky v hotelech se platí na místně.
- V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nemusí být realizovány všechny body programu.
- Po příletu do Basileje a vyzvednutí zavazadel je třeba přejít na francouzskou stranu, kde na skupinu čeká průvodce.
- Vzhledem k možnosti noclehů také na francouzské nebo italské straně doporučujeme vzít malou částku na vlastní náklady v eurech (káva, nápoje atd.).


Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.

Ostatné

Obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE 
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide

Hotel

Ubytování

 Hotely ** / *** a gasthofy (typické pro regiony v rustikálním stylu) - umístěné mimo centrum města nebo ve satelitních městech, na trasách mezi navštěvovanými městy - (7  denní zájezd začíná v oblasti měst: Basilej / Mulhouse - 1, Curych - 1, Bellinzona - 2, Martigny - 1, Ženeva - 1, Bern / Basilej - 1).

Vybavení

v hotelech se nachází restaurace, bar, často lobby s TV.

Pokoje

2 lůžkové (možnost přistýlky) s koupelnou a wc.

Strava

kontinentální snídaně. Za příplatek možno dokoupit polopenzi - cena je uvedena v rezervačním systému.

 

 

 

Hodnotenie r.pl

Najbližšie termíny do hotelu

Pobočka Ostrava

Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Otváracia doba

Pon - Pia 08:30 - 16:30

Číslo účtu: SK8911110000001376238003

Obchodujeme s aktuálnym kurzom 1 zł = 0.23 €